(9.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Přicházím s prosbou po té zjitřené debatě, která tu byla, s prosbou, která se týká bloku druhých čtení, jednoho z bodů v těch druhých čteních. V tuto chvíli je to bod číslo 35, sněmovní tisk 912, novela zákona o dráhách, jak říkám, druhé čtení. Chtěl bych vás poprosit, pokud pro to bude vůle - ta druhá čtení by měla proběhnout dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. Jako první je tam tisk 1046, podmínky provozu na komunikacích, jeden dopravní zákon. Já vás chci moc poprosit, jestli by tento bod 35, sněmovní tisk 912, nešlo zařadit jako druhý bod do toho bloku druhých čtení, to znamená hned za stávající bod číslo 12, abychom je oba dva odbavili zároveň.

Důvod je ten, že se jedná o zákon o dráhách, který už má rok zpoždění. Jedná se o bezpečnost na železnici. V tuto chvíli jsme ve stavu, že nemá třeba kdo - ilustračně, abyste si to představili - kdo schvalovat nová vozidla, nové vlaky tady v České republice. Je to otázka bezpečnosti, Drážního úřadu a jeho práce na dráze a potřebovali bychom teď zvládnout druhé čtení, abychom měli třetí čtení potom na červencovou schůzi. Věřím, že za 20, 30 minut bychom mohli tento bod zvládnout v druhém čtení projednat, možná i za kratší dobu.

Takže znovu opakuji, bod 35 v bloku druhých čtení dát jako druhý v pořadí za bod číslo 12. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jestliže už se nikdo doteď, do 9.30, nepřihlásil... S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Po konzultaci s panem předsedou Faltýnkem a ministrem zdravotnictví bych navrhl pevné zařazení toho bodu Informace vlády o dalším postupu v době pandemického stavu, a to na čtvrtek za bod 543, což je návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v době koronavirové krize.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Samozřejmě doufám, že pan ministr se zúčastní interpelací, což je také vhodný prostor, kde bychom mohli vést tuto debatu, a možná už jednací řád to tak od začátku myslel.

Zazněly všechny návrhy. Nejprve návrh pana předsedy Stanjury, ten nebudeme hlasovat. Jednak padlo veto, jednak nejsou splněny formální náležitosti.

Dále je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom hlasovali nejprve o zařazení nového bodu - Informace vlády České republiky o dalším postupu v pandemické situaci. Ještě přivolám kolegy z předsálí. (Gong.)

 

Takže nejprve hlasujeme o zařazení nového bodu podle návrhu pana předsedy Jurečky.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 387, přihlášeno je 168, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Navrhuji nejprve hlasovat protinávrh pana předsedy Michálka o tom, aby tento bod byl zařazen jako druhý ve čtvrtek, když jako první máme v 11 hodin ten zákon ve zkráceném jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 388, přihlášeno je 168, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o přeřazení bodu 35, novela zákona o dráhách, druhé čtení, tisk 912, aby byl tento tisk zařazen jako druhý v bloku druhých čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 389, přihlášeno je nás 170, pro 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

S náhradní kartou číslo 11 pan poslanec Kobza.

To je všechno k pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

Já jsem na mikrofon nenahlásil, že návrh byl přijat. Takže přeřadili jsme zákon o dráhách.

 

Otevírám bod

 

333.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v rozpravě 4. června. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Jana Maláčová a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Pastuchová. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 961/3, který byl doručen 24. března 2021. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 961/4 a 5. (V sále je silný hluk.)

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kde byla přerušena paní poslankyně Richterová a k faktické poznámce byl přihlášen pan poslanec Bláha. (O slovo se hlásí ministryně Maláčová.) Musím ale na paní ministryni - napřed jestli bude mít zájem pokračovat paní poslankyně, tak jí musím dát slovo, aby pokračovala v přerušeném. (Poslankyně Richterová: Ne.) Ne, takže s přednostním právem paní ministryně.

Já vás opravdu žádám o klid v sále! Jestliže nechcete poslouchat, běžte do předsálí, ale nechte vystoupit paní ministryni. Prosím, máte slovo. (Takřka bez reakce.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Protože nás skutečně tlačí čas a dětské skupiny jsou v tuto chvíli bez znalostí podmínek, za jakých budou fungovat... (Obrací se na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já ještě jednou žádám, abyste rozpustili hloučky v rámci sálu, vyřídili si vše potřebné venku a umožnili vystoupení všech řečníků.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak bych vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla poprosit, abychom dnes dokončili třetí čtení. Vím, že hnutí ANO a ODS chtějí vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, ale upozorňuji na to, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak de facto rozhodneme o tom, že zákon spadne pod stůl, a to v době, kdy debatujeme o nastavení už jeden rok.

Protože napříč politickým spektrem je velmi těžké najít shodu, tak se domnívám, že bychom se měli dohodnout alespoň na minimálních standardech, jak mají dětské skupiny fungovat. Proto po debatě z předminulého týdne... (Obrací se na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu. Předsedající zvoní pro uklidnění v sále.) Děkuji. Proto po té debatě z předminulého týdne přicházím s kompromisním návrhem tak, abychom dnes mohli dokončit třetí čtení, abychom nepotopili zákon o dětských skupinách, respektive jeslích, a aby všechny dětské skupiny měly jasné podmínky, protože jediné, co teď potřebujeme, je odvaha rozhodnout a všechny potřebné pozměňovací návrhy jsou načteny.

Takže vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, prosím o to, abychom na základě kritiky, která v posledních týdnech zaznívala, podpořili pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské, která nechává financování do tří let a od tří let pak umožňuje navštěvování dětí v dětské skupině, ale bez financování. Tak jak jsem včera mluvila s mnohými představiteli dětských skupin, je to přesně to, po čem volají. Do tří let jasné financování, od tří let umožnění chození dětí do dětských skupin, ale bez státního příspěvku, zároveň logicky bez zastropování příspěvku rodičů.

Druhá věc, která budí vášně, a minule jsme to také už diskutovali, je pozměňovací návrh pana poslance Čižinského, který upravuje podmínky osvětlení tak, aby vybudování dětských skupin nebylo složité. Je to věc, na které před 10 dny byla shoda. Ty většiny se neustále proměňují, ale před 10 dny na tom byla shoda.

Takže vás prosím, protože máme dnes 15. června, pokud vrátíme návrh zákona o dětských skupinách do druhého čtení, tak ho potápíme. Dětské skupiny nebudou mít jasno. Prosím představitele hnutí ANO i ODS o to, abychom rozhodli. Všechny potřebné pozměňovací návrhy jsou načteny. Pojďme se nějakým způsobem po tom roce diskusí konečně posunout o krok dál, pojďme poslat návrh zákona do Senátu, tak aby všechny dětské skupiny měly jistotu. A tak jak jsem mluvila s odbornou veřejností, se zástupci dětských skupin, ale i s mnohými z vás, všechny ty výtky by vyřešilo podpoření pozměňovacího návrhu paní poslankyně Golasowské. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP