(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom na okraj, abych vás pobavil. Paní ministryně se mýlí v datu. Dneska není 15. června, ale 16. června.

Nicméně dohody se mají plnit a paní ministryně evidentně kašle na plnění dohod. Proč myslíte, paní ministryně, že ten bod je jako první? Protože se na tom včera shodlo politické grémium, všechny kluby, každý má právo veta, s podmínkou, že to bude vráceno do druhého čtení. Tak představa, že se dohodne všech devět poslaneckých klubů a paní ministryně přijde, řekne: Tak to tedy není, a ukáže na ODS a ANO... Ale to nebyla dohoda dvou poslaneckých klubů, ale devíti. Takže za nás - jestli jste to nevěděla, tak to je váš problém, to mě vůbec nezajímá - za nás říkám: v této chvíli nebudeme vystupovat, podpoříme dohodu ze včerejšího dne, to znamená rychlé ukončení třetího čtení, rozhodnutí o navrácení do druhého čtení.

A máme 114 dní do voleb. Nestrašte nás, paní ministryně. Kdybyste naslouchala kritikům řádně a s pokorou, tak ten zákon byl dávno schválen. Je to vaše zodpovědnost.

Vyzývám všechny kolegy, kteří se účastnili včerejší dohody, abychom ji potvrdili hlasováním, nenechali se nachytat, nenechali se zatáhnout do dlouhé debaty, protože dneska bychom už neudělali nic. A právě proto jsme se dohodli. Máme dohodu i o dalších zákonech a chceme je dneska schválit. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si říkám, jestli má vůbec smysl, aby se grémium scházelo, protože jsme se domluvili kromě tohoto, kde my jako opoziční předsedové klubů jsme souhlasili, protože se snažíme být konstruktivní, a grémium se tak chová, akorát pak realita ve Sněmovně je jiná - na druhém bodu ještě, že k tomuto nebude nikdo vystupovat a nebude vést diskuse. Toto je výsledek. (Ukazuje rukou na tabuli, kde svítí tři přihlášení.) Takže dneska budeme celé dopoledne řešit dětské skupiny, byť jsme se včera jasně domluvili, že se to vrátí do druhého čtení, že se to připraví tak, aby se to odhlasovalo v tomto období, a že jsme si vědomi toho - a všichni to tam říkali z předsedů klubů, žádný nebyl proti, všichni předsedové klubů s tím souhlasili - že dětské skupiny jsou nesmírně důležité téma, že je potřeba, aby byly financovány, aby nebyly ohroženy, a že je spousta žen, spousta rodičů, kteří potřebují, aby existovaly dětské skupiny, kvůli jejich dětem, a že ty dětské skupiny dobře fungují. Já do té problematiky vůbec nezasahuji, nechám si poradit od odborníků z našeho klubu. Souhlasil jsem s těmi ostatními, šel jsem sem s tím, že tento bod bude trvat velmi krátce a posuneme se dál. Zklamání. Nevím, co už na to říct. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem paní ministryně, poté tři předsedové klubů - pan předseda Bartošek, Kováčik, Chvojka. Faltýnek.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Pojďme rozhodnout, dámy a pánové, hlasováním. Může to být stejně rychlé. Já jsem včera nebyla informována o dohodě, že se to vrací do druhého čtení, a nesouhlasila jsem s tím. Vracet ten zákon do druhého čtení znamená potopit ten zákon. Znamená potopit ten zákon! Rok tady diskutujeme! Rok! Pojďme rozhodnout hlasováním. A navrhla jsem kompromisní verzi, za 10 minut můžeme být hotovi. Děkuju. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Bartošek, Připraví se pan předseda Kováčik. Prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Jan Bartošek: Za mě jenom krátce. Paní ministryně, včerejší dohodu potvrdil i váš předseda klubu. Kdyby jeho hlas zazněl, že nesouhlasí, tak jsme postupovali jinak. Vy v současné době postupujete proti svému předsedovi klubu. Mě osobně to mrzí, ale jestliže včera byla dohoda učiněna i v jeho přítomnosti, my ji budeme ctít. Tohleto si musíte vydiskutovat uvnitř ČSSD, a ne nás potom překvapovat tady na plénu. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Musím říci, že přesně v tom tónu, jak to tady říkali předřečníci, potvrzuji, že ta dohoda takto proběhla, a navíc přidávám to, že ta dohoda byla i o tom, že se nebude vystupovat. A proto prosím všechny přihlášené, aby své přihlášky stáhli a abychom hlasovali o návrhu na vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Chvojka, připraví se pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Potvrzuji tu dohodu, která zazněla na grémiu. Paní ministryně informována byla. (Potlesk v pravé části sálu.) Koneckonců když řekla "nebyla jsem informována a nesouhlasila jsem s tím", tak tam je rozpor, logicky. Ta dohoda byla učiněna a já jsem o tom paní ministryni řekl. Takže prosím, pojďme o tom hlasovat. Já jsem nabyl dojmu, že předseda klubu, který má 14 hlasů, nedokáže ovlivnit zbývajících 186. Myslím si, že to je logické. Je zbytečné tady o tom diskutovat. Prosím, pojďme to vrátit do druhého čtení. Pokud je většinová vůle Sněmovny, tak nic jiného beztak nezbyde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek, poté paní ministryně.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Za náš klub pouze potvrzuji tu dohodu, která byla učiněna, a věřím tomu, že ti, kteří jsou přihlášeni na tabuli z minula, nebudou vystupovat, a pak není co řešit. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak gesty se všichni odhlásili. V tuto chvíli tady nemám nikoho přihlášeného. Paní ministryně s přednostním právem.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, potvrzuji, že během grémia mě pan předseda Chvojka informoval, ale neinformovala mě paní předsedkyně sociálního výboru, že minulý týden byla na úrovni sociálního výboru učiněna dohoda, že se zákon vrací do druhého čtení. Ještě jednou apeluji, zákon měl být účinný od 1. července, diskutujeme tady rok, a kdybychom hlasovali, tak už jsme mezitím mohli mít odhlasováno. Co se vyřeší návratem do druhého čtení? Vůbec nic. Potápíme dětské skupiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nikdo další se nehlásí, nikoho nemám přihlášeného v rozpravě. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodajky? Není tomu tak.

Zopakuji, že 4. června přednesl pan poslanec Jiří Bláha návrh na opakování druhého čtení. O tom budeme nyní hlasovat. Zavolám kolegy z předsálí. (Zní gong.) Všechny vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Pro čerstvě příchozí zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, který byl přednesen 4. 6. Ještě dám prostor příchozím.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro opakování druhého čtení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 390, přihlášeno 158, pro 152, proti 3. Návrh byl přijat. Tisk jsme vrátili do druhého čtení.

 

Ještě jsem byl upozorněn, že autorem návrhu na opakování druhého čtení byl pan poslanec Bauer. Tak to je z mé strany vše. Končím tento bod.

 

Otevírám bod

 

348.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1084/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal pan ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Zpravodajem je pan poslanec Martin Jiránek. Garančním výborem je hospodářský výbor. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1084/3, který byl doručen 13. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1084/4.

Ptám se pana ministra, zda má zájem jako navrhovatel vystoupit před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo. Všechny přítomné prosím o klid.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl jsem poděkovat za velmi konstruktivní diskusi nad tímto návrhem zákona. Věřím, že jsme učinili dostatek kompromisů k tomu, aby většina pozměňovacích návrhů byla přijata, a děkuji všem za dosavadní spolupráci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP