(10.40 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Druhý návrh jsou pozměňovací návrhy A11 a A32. Jde o rodná čísla. Je to můj návrh a je to posunutí využívání rodných čísel až do roku 2024, protože s tím počítá legislativa a my jsme v tomto zákoně tak trochu předběhli čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Prosím o stanovisko. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Mezitím sdělí zpravodaj a pan vicepremiér stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Výbor souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování číslo 395. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 395, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další jsou pozměňovací návrhy A18 a A34 jedním hlasováním. Jde o to, že tímto nepřiznáváme Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže možnost lokalizovat mobilní telefony, ve zkratce. Za výbor souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 396. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 396, ze 166 přítomných pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh kolegy Kupky A20. Jsou to zákonné služebnosti pro nemovitosti v majetku státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Výbor souhlas.) Pan ministr? (Stanovisko neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 397. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 397, ze 166 přítomných 165 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A21 kolegy Kupky, můj, kolegy Munzara a kolegy Nachera. Jsou to vlastně překládky nadzemního a podzemního vedení při výstavbě elektronických sítí, urychlení a zjednodušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlasné stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 398. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 398, ze 166 přítomných 165 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A23 kolegů Munzara a Nachera. Je to upřesnění komunikace ČTU při vstupu na pozemku, když například ČTU řeší rušení signálu. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 399. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 399, ze 166 přítomných 162 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňovací návrh A33. Navazuje na A21 a je to opět snadnější výstavba kabelovodů při výstavbě a podél výstavby silnic. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 400. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 400, ze 167 přítomných 167 pro. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh B kolegy Pávka. To jsou ty vnitřní rozvody v bytech, které zde byly rozebírány. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 401. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 401, 167 přítomných, 115 pro, 29 proti. Návrh byl přijat. Desátý návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh C, změna poskytovatele služby přístupu k internetu od kolegů Nachera a Munzara. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 402. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 402, 167 přítomných, 166 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh D1 kolegy Dolínka. Jde o přímý marketing, který jsme tady trochu rozebírali. Je to o ponechání stávající úpravy a rozšíření o zavedení Národního centrálního seznamu. Pokud bude schválen tento, další - D2 a E2 - jsou nehlasovatelné. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 403. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 403, 167 přítomných, pro 2, proti 97. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pozměňující návrh D2 je opět přímý marketing, ponechání stávající úpravy, od kolegy Dolínka. Bude-li schválen, nelze hlasovat následující E2. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 404. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 404, 167 přítomných, pro 2, proti 117. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh E2, můj. Je to ta dohoda na odložení nabytí účinnosti o šest měsíců. Výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 405. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 405, 167 přítomných, 166 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je pozměňující návrh E1. Jde o zpřesnění zmocnění u srovnávacího nástroje, který provozuje ČTU a srovnává ceny. Je to můj návrh. Výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 406. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 406, 167 přítomných, 163 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další je návrh kolegy Luzara F1. Jde o správu rádiového spektra, vypuštění úpravy v § 19 odst. 4 písm. d). Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 407. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 407, ze 168 přítomných pro 6, proti 103. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP