(10.50 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Další návrh je pozměňující návrh F2, opět kolegy Luzara. Jde o vyjádření ČTÚ k odmítnutí návrhu smlouvy o přístupu nebo připojení do 30 dnů. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 408. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 408, ze 168 přítomných pro 14, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Další návrh je pozměňovací návrh F3, opět kolegy Luzara, opět správa radiového spektra, § 19 odst. 1 a 4. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 409. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 409, ze 168 přítomných pro 5, proti 93. Návrh nebyl přijat. Poslední pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pozměňovací návrh G kolegy Munzara. Jde o snížení maximální výše pokuty z některých informačních povinností poskytovatelů elektronických komunikací, které může ČTÚ udělit, z 5 milionů na 1 milion. Výbor: nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 410. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 410, přítomných 168, 23 pro, 81 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Jiránek: Ano, budeme hlasovat o návrhu jako celku návrhu zákona. Výbor: souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Asi k hlasování vyjádření pana kolegy, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, v hlasování 407 jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, a protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 1084, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 411 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 411, ze 168 přítomných pro 164, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 348.

Než budeme pokračovat v dalším bodu, omlouvá se pan poslanec Pavel Šindelář z dnešního jednání od 17.30 do konce pracovního dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 334 a jde o

 

334.
Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky
k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili v rozpravě ve středu 3. března 2021 na 87. schůzi. Požádám - pan ministr je na svém místě, kolega Dolínek jako zpravodaj garančního výboru je také na svém místě a já ještě zopakuji, že byl podán návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/4, který máme od 26. listopadu loňského roku, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/5. (V sále je velký hluk.)

Než budeme pokračovat, musím ještě připomenout, že jsme 3. března letošního roku usnesením číslo 1547 vyslovili souhlas s omezením řečnické doby na 10 minut s tím, že v rozpravě může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Příslušnou listinu o počtu vystoupení mám k dispozici.

Pokračujeme vystoupením pana poslance Pavla Žáčka, pokud je přítomen kolega Žáček. Je, ano, takže pane poslanče, já vám hned udělím slovo, jenom požádám Sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, členové vlády, pokračujeme v přerušené rozpravě, čas na vystoupení je omezen, maximálně dvě vystoupení pro jednoho poslance po 10 minutách. Žádám, aby ti, kterým bylo uděleno slovo, mohli svůj čas využít. (Stále značný hluk.) Opravdu to není možné! Nenuťte mě, abych opravdu do protokolu diktoval vaše jména... Já ještě posečkám... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na své přerušené vystoupení z 10. března tohoto roku, kdy jsem vás informoval za poslanecký klub ODS o důvodech, proč je podle našeho názoru návrh zákona ve vládou předložené podobě potenciálním ohrožením naší národní bezpečnosti a do budoucna i možným ohrožením samotné suverenity České republiky. Situace se však od té doby v důsledku známých událostí změnila. S uspokojením konstatuji, že vicepremiér Karel Havlíček v sobě konečně našel dostatek odpovědnosti a usedl se zástupci opozice k jednacímu stolu. Takto by měla vypadat věcná politika, zejména pak v oblasti národní bezpečnosti, takto se má hledat kompromis a řešení, nikoli tlačit zákony silou, tím spíše, pokud se tak děje proti vůli celé bezpečnostní komunity.

Pochopitelně zároveň je nutné připomenout, že se tak stalo až pod tlakem odhalení pozadí výbuchů ve Vrběticích, kdy ozbrojené síly Ruské federace, konkrétně zvláštní jednotka vojenské zpravodajské služby GRU, provedla nepřátelský akt státního terorismu na svrchovaném území České republiky, státu Evropské unie a členského státu NATO. Tato informace byla v kontextu dalších ruských útoků ve Velké Británii, Bulharsku či jinde natolik zásadní, že nešla nijak bagatelizovat či zamlčet. Když jsme se postupně dozvídali, co se dělo mezi 7. a 17. dubnem tohoto roku, můžeme být vlastně rádi, jak to relativně všechno dobře dopadlo, a já mohu jen zopakovat poděkování naší bezpečnostní komunitě, jak tuto krizi zvládla a nakonec de facto donutila premiéra Babiše a prvního vicepremiéra a ministra vnitra Hamáčka 17. dubna veřejně vystoupit a hájit naše národní zájmy.

Stejně jako samotné jednání vlády s opozicí vítáme i její veřejné potvrzení, že na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany nebude participovat společnost Rosatom, stejně jako jsme předtím uvítali prohlášení, že je ze soutěže vyloučena čínská společnost. Konsenzuální přijetí faktu, že zástupci obou zmíněných autoritářských zemí nebudou moci být zastoupeni v projektu ani jako subdodavatelé, v nás vzbuzuje naději, že naše země bude zase o něco bezpečnější.

Je pochopitelné, že vyjádření vlády bereme vážně, ale chceme je stvrdit i legislativně. Předpokládáme proto podporu našeho pozměňovacího návrhu, který takovou pojistku zanese do našeho právního řádu v tomto projednávaném zákoně, aby jím byla vázána i následující vláda, která vzejde z nadcházejících voleb. Slib místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, vše v jednom, že bude podpořen náš návrh, který de facto a snad brzy i de iure vylučuje státní podnik Ruské federace Rosatom na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, nás vede k prohlášení, že tím odpadá důvod nadále blokovat projednávání návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a nepostoupit jej dále kolegům do horní komory našeho Parlamentu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP