(16.10 hodin)
(pokračuje Polanský)

Jsem stále přesvědčen o tom, že nejlepší oprava by spočívala tento návrh na konzervaci z novely prostě vypustit a napsat jej celý znovu. Jedná se o tak zásadní návrh, že není přípustné jej podávat poslaneckým návrhem. Taková materie musí vzejít z ministerstva, musí projít meziresortem, musí na ni existovat RIA a musí se k ní vyjádřit Legislativní rada vlády. Tam míří můj pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 7711.

Moje první otázka na pana ministra je, proč návrh na konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo, pane ministře zdravotnictví? Proč? Proč návrh o konzervaci lokálek nepředložilo Ministerstvo dopravy samo? Již od minulé novely z roku 2019 mně kolega Kolovratník předložil návrh poprvé, a kdy jej ministerstvo podpořilo, všichni na ministerstvu věděli, že jej v této novele bude předkládat znovu, protože se k tomu zavázal.

V této době jste měli dost času na to si návrh osvojit, zapracovat jej, vydiskutovat a předložit jako součást původního tisku 912. Proč jste to neudělali? Proč místo toho návrhu pouze jaksi umetáte cestičku, ale postavit se k tomu zpříma nechcete? Výsledkem této aktivity je totiž něco, nad čím mně osobně zůstává rozum docela stát. Poslanec v pozměňovacím návrhu udělá chybu, vymění spojku "nebo" za spojku "a" a místo toho, aby na ministerstvu chybu přiznali a napravili, tak se této chyby zastávají a hájí ji ještě v médiích. Stalo se to dne 14. února, kdy na portálu z dopravy vyšel velký článek otázek a odpovědí ke konzervaci železnice. Šlo o soubor otázek, kde redakce odeslala na Ministerstvo dopravy, kde byly připraveny odpovědi. Já vám teď přečtu jednu z těch otázek a požádám pana ministra zdravotnictví o vysvětlení.

Otázka redakce: V návrhu je v paragrafové části zákona spojka a, a u minimálního počtu objednaných vlaků současně v důvodové zprávě, ale u toho samého, spojka nebo. Bude tedy nutné splnit počty pro oba typy dopravy, nebo pouze pro jednu? Takto zní otázka redakce.

Odpověď ministerstva: Bohužel jsme se s poukazem na domnělou chybu setkali již poněkolikáté. Podle Ministerstva dopravy je však návrh napsán v souladu s pravidly českého jazyka a výrokové logiky. Dráha může být konzervována, pokud nejsou splněny podmínky pro dostatečný počet vlaků osobní a nákladní dopravy. Opačným způsobem lze číst návrh tak, že konzervace nemůže být povolena, pokud na dráze jezdí větší počet osobních vlaků než 1 500 za rok anebo vyšší počet vlaků než 12 za rok. Zde postačí splnit pouze jednu z těchto podmínek, to znamená vyšší počet vlaků nákladní nebo osobní dopravy, aby dráha nemohla být konzervována.

Pane ministře, tohle vyjádření ministerstva není pravdivé. Prostě není pravdivé! Vyznívá úplně přesně opačně, než jaká je realita. Uvědomte si, prosím, co se tady stalo. Abyste podpořili pozměňovací návrh, se kterým sympatizujete, ale bojíte se k němu postavit čelem, vypouštíte do médií oficiální cestou dezinterpretaci připraveného paragrafového znění textu zákona. Když si ten text ještě jednou, tu otázku a odpověď přečtete celou, zjistíte, že to není text, který by omylem napsalo tiskové oddělení. Tento text psal vaším jménem někdo vysoce postavený na Ministerstvu dopravy.

A já bych vás chtěl poprosit o odpovědi na otázky: Zda si za tímto textem stále stojíte, protože oficiálně z ministerstva na toto téma žádná jiná informace nepřišla než tahle od doby, kdy byl text publikován, to znamená od února? Jak text vznikl a jestli jste o tom věděl? A zda z tohoto incidentu vyvodíte nějakou odpovědnost? Protože podle mého názoru toto překračuje všechny možné meze. Vyvození odpovědnosti je totiž namístě. Osobně si neumím představit nějaký větší prohřešek, kterého by se vrcholný exekutivní orgán v zemi mohl dopustit, než oficiálními kanály tahat odbornou i laickou veřejnost, včetně nás zákonodárců, za nos, a to za účelem obhajoby takového obrovského legislativního kiksu.

Jak vidíte, kolegyně a kolegové, nejen ten návrh samotný, ale i jeho další osudy budí další otázky a vyloženě si říkají o to, se zastavit a celou iniciativu přehodnotit a udělat to pořádně, s meziresortem, s připomínkovým řízením a tak dále. Proto znovu prosím o podporu pozměňovacího návrhu pod číslem 7711.

Kdyby návrh na vyškrtnutí konverzace ve třetím čtení přijat nebyl, Piráti připravili několik dalších pozměňovacích návrhů, které si teď dovolím představit.

Ve sněmovním dokumentu 7720 se skrývá návrh upravující tuto podle ministerstva neexistující chybu se spojkami. Kromě toho návrh snižuje nerealisticky vysokou prahovou hodnotu rozsahu osobní dopravy , kterou v dosavadní výši bylo možné splnit pouze v případě každodenního provozu celoročně, popřípadě značně intenzivního provozu v letním provozu. Námi nově navrhovaná hodnota 300 osobních vlaků odpovídá situaci, kdy je na trati provozován v našich podmínkách rozšířený provoz tří párů vlaků o víkendových dnech období duben až září, popřípadě poněkud intenzivnější provoz v období silné letní sezony.

Ve sněmovním dokumentu 7714 se nachází jednoduchý návrh směřující k odložení účinnosti konzervace. Důvodem je obrovský propad osobní dopravy z důvodu pandemie v letech 2020 a nejspíš i 2021, což by byly právě ty roky, které by sloužily jako referenční vzhledem k podmínce provozu 1 500 osobních vlaků.

Ve sněmovním dokumentu 7719 se nachází podle mého asi nejdůležitější návrh na opravu. Mění význam konzervace v tom smyslu, že nebude umožněno aktivně demontovat železniční svršek a trať de facto zrušit. Tento návrh umožňuje dráhu převést do stavu, kdy je možno dráhu sice neudržovat, a tím naplnit smysl celého návrhu konzervace, ale zároveň ji provozovatel musí ponechat sjízdnou, i když pravidelný provoz na ní umožněn nebude. Vede nás k tomu inspirace ze zahraničí, především z USA, kde probíhá provoz na trati neudržovaných desítky let a kde se ukazuje, že při dodržení jistých podmínek, například nízké rychlosti, může vlak projet i po něčem, co už se dá nazývat kolejnicemi jen se zvýšenou dávkou fantazie. To navrhuji s pevným vědomím toho, že jakmile bude dráha jednou snesena a provoz na ni už se nevrátí, neboť nevychází-li ekonomika dnes, těžko bude vycházet v budoucnu, kdy bude trať nutno de facto vybudovat znovu podle současných technických norem.

Poslední pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 7721 se týká pravidel dekonzervace. V původním návrhu je totiž její ošetření provedeno nedostatečně. Navrhovaný paragraf 10b) je nevyhovující, neboť umožňuje dekonzervovat pouze na žádost provozovatele dráhy, správy železnic. Úplně chybí zohlednění vůle dopravce či objednatele, to je kraj a obce. Bez ukotvení těchto možností v zákoně je pak návrat dopravy na dříve konzervovanou dráhu možný spíše v rovině teoretické. Navrhují se také mechanismy, nimiž může dopravce, tak objednatel vyjádřit zájem dráhu znovu užívat a postup, jakým na základě obnoveného zájmu dojít ke zrušení rozhodnutí o konzervaci dráhy.

To je za mě pro tuto chvíli vše. Rekapituluji otázky na pana ministra: za prvé, proč nešel návrh na konzervaci dráhy přímo z ministerstva, když jej podporuje, ty dva roky na jeho tvorbě se aktivně podílí, spolupracuje a umetá mu cestičku? Za druhé, stojíte si nadále za tím tvrzením, že spojka "a" znamená "nebo"? A za třetí: jak vznikl ten text, kdo jej schválil, odeslal do tisku? A za čtvrté: jaké z tohoto incidentu vyvodíte důsledky? Děkuji, pane ministře, za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kolovratník s přednostním i bez přednostního. Můžete si vybrat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ondrovi Polanskému: pan ministr už je tady, tak nasaje atmosféru a odpoví, ale já teď nebudu v rozpravě jako přihlášený jako s přednostním právem, jako zpravodaj, Ondro Polanský, prostřednictvím pana předsedajícího. Za prvé, k té samotné proceduře technické, proč to nepředložilo ministerstvo, ale já osobně: my jsme ale tak víceméně rámcově byli dohodnuti v roce 2019, že pro mě je to téma, chci se mu věnovat, chci ho řešit, chceme ty dráhy ochránit, a pak, až už nebudu mít přednostní právo, to vysvětlím do detailu. Říkal jsem, že se tomu chci věnovat, a ministerstvo tehdy řeklo: Ano, my vám to, pane kolego, připravíme a bude to připraveno do toho takzvaného technického pilíře. Takže já v tom rozpor nějaký zásadní nevidím nebo problém, proč to bylo ne ve vládním návrhu zákona, ale cestou návrhu poslaneckého. A co veřejně uznávám - a to jsem říkal už v zimních měsících - osobně sám jako chybu vidím, a za to jsme se veřejně omlouvali, že jsme dopředu nebyli ve větší debatě primárně se zástupci krajů, s dopravní komisí Asociace krajů, ale třeba také s železničními odboráři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP