(17.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

A nyní se tedy táži na závěrečná slova, jestli má zájem pan ministr, pan zpravodaj? Nikoho nevidím, takže postoupíme dále.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Ondřeje Polanského, připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tedy hlásím k pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 7711, 7714, 7719, 7720 a 7721. Všechny své pozměňovací návrhy jsem vysvětlil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den. Děkuju. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům 7739, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247 a 8645. To je ta konzervace dráhy v té poslední dobré odladěné verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Čižinský a následně se připraví paní poslankyně Dana Balcarová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Hlásím se k tisku 8650. Jde o navrácení do původní formy nakládání se zelení podél drah, aby se nedělo to, co jsme bohužel letos zažili.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji. Ráda bych se přihlásila k tisku 7595, který se taky týká kácení kolem železničních tratí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Tak, prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod sněmovním dokumentem 7724, což je změna podmínek konzervace dráhy. A pak ty ostatní pozměňovací návrhy se týkají bezpečnosti drážní dopravy a jsou uvedeny pod sněmovními dokumenty 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928 a 7929. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, nikdo se nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Táži se na zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj?

Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v pořadu schůze naší schůze tak, jak byla dnes upravena.

 

Následujícím bodem je bod

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Vidím pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, že se připravuje. Já jen učiním zadost jednacímu řádu. Opakuji, že jsme ve druhém čtení. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ještě konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 983/2. Podle dohody je náhradníkem, ale schváleným, zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Lukáš Kolářík. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a teď udělím slovo panu místopředsedovi vlády. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tento návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jak bylo řečeno, byl projednán výborem pro bezpečnost, který přijal komplexní pozměňovací návrh.

Tím hlavním obsahem je, že ten návrh umožňuje Policii České republiky přístup do evidence nedoplatků orgánů Celní správy a přináší nové oprávnění policistů a celníků požadovat při kontrole vozidla úhradu nedoplatku řidiče nebo provozovatele vozidla na jejich pravomocné pokutě za dopravní přestupek, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu. V případě neuhrazení nedoplatku na místě kontroly je policista nebo celník oprávněn nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zadržet tabulky, registrační značky nebo zabránit vozidlu v jízdě použitím takzvané botičky. Tabulky, registrační značky budou vráceny nebo to vozidlo bude uvolněno pouze v případě, že ten nedoplatek bude uhrazen. Týká se to tedy nedoplatků na pravomocných pokutách za dopravní přestupky.

Na základě pozměňovacího návrhu se podobné oprávnění přisuzuje i strážníkům obecní policie, a to u nedoplatku za dopravní přestupky spáchané na území obce. Primárním cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Máme tady celou řadu notorických neplatičů, týká se to hlavně zahraničních řidičů, kteří často tranzitují Českou republikou a prostě ty pokuty neplatí. Pokud tento zákon schválíme, dáme policii do ruky velmi silný nástroj, jak tyto nedoplatky vymáhat. Já si od toho slibuji zvýšení bezpečnosti silničního provozu, takže to pokládám za velmi důležitý návrh zákona a prosím o jeho projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Požádám Lukáše Koláříka, aby nás jako zpravodaj výboru pro bezpečnost informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Po úvodním vystoupení pana ministra jen doplním, že v rámci projednávání v podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a esbéesky a následně i ve výboru pro bezpečnost byly všemi přítomnými poslanci, a to napříč politickým spektrem bez rozdílu, přijaty pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro bezpečnost, a máte je k dispozici jako sněmovní tisk 983/2.

Jsou to změny, které jsou součástí vládního návrhu novely zákona o Policii České republiky ve sněmovním tisku 642. Znovu opakuji, že z tohoto tisku byly převzaty pouze novelizační body, na kterých byla při projednání v podvýboru i na výboru absolutní shoda. Není tam tedy nic z využívání informací od zpravodajských služeb České republiky a jejich použití jako důkazů v trestním řízení, což bylo kritizováno již na začátku projednávání tohoto tisku, byť to není jeho součástí. Oprávnění k zadržování tabulek, registračních značek, které se novelou dává Policii České republiky a Celní správě, by z logiky věci měla mít i obecní policie, která na tomto úseku plní svoje úkoly jako policie, a díky personálním problémům policie dokonce i daleko častěji. Tolik ve stručnosti pozměňovací návrhy přijaté výborem pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu ve druhém čtení, nejprve obecnou, a do té mám přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr se mě ptal, jestli mu to jdu zničit. Nejdu mu to zničit úplně, ale jdu spáchat legislativní zločin, to přiznávám zcela otevřeně.

Jde o problém, že tak, jak se nám chýlí Sněmovna ke konci, se některé věci fakt nestíhají vůbec projednávat. Já si nejsem jist, jestli přijde na přetřes mezinárodní trestní spolupráce. Možná že ano, ten návrh případně podám i k ní. Ale je tady bohužel jedno důležité téma, které, si myslím, že musí být vyřešeno, a nakonec zákon o policii mi přišel, že je bohužel nejblíž. Jedná se o téma trestů, které byly v posledním tři čtvrtě roce vynášeny a ještě možná budou vynášeny soudy nižších stupňů ve věci zejména krádeží spáchaných v době nouzového stavu, kdy padají přemrštěné tresty, protože je to prostě vykládáno tak, jak to bylo původně myšleno, že pokud někdo plení území zaplavené záplavami nebo něčím podobným nebo po požáru, tak má být potrestán vyšším způsobem, než když se tak činí v normální době. Ale bohužel tentokrát, jak jsme měli celé to dlouhé období nouzového stavu, do toho spadla celá řada lidí, kteří s tím fakt nemají nic společného. A jestli někdo kradl roušky, tak pro mě za mě, ať je potrestán vyšším trestem, ale jestli padají tříleté tresty za několik housek nebo vibrátor nebo něco podobného, tak se mi to zdá fakt trošku kruté. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP