(14.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Dle představ mnohých nelze provést výpočet smrtnosti pouhým podělení počtu zemřelých a počtem nakažených nebo dělením počtu zemřelých ku počtu vyléčených. Nemoc má svůj průběh a někteří z nakažených pravděpodobně ještě zemřou. Z klinických dat vyplývá, že typický průběh těžkého případu COVID-19 trvá kolem čtyř týdnů. Zpožděním dat o počtu nakažených o 28 dní a o 14 dní lze udělat kompromisní odhad smrtnosti v průměru křivek. Příčina úmrtí každého člověka je uváděna - a to je třeba zdůraznit a také možná poučit - že příčina úmrtí každého člověka je uváděna na listu o prohlídce zemřelého. COVID-19 je uváděn ve všech případech úmrtí, kde nemoc způsobila nebo se předpokládá, že způsobila úmrtí nebo k němu přispěla. List o prohlídce zemřelého nelze jakkoliv zfalšovat.

Příčiny úmrtí na covid z roku 2020 přezkoumal panel cirka 20 expertů pod vedením členů klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví. Tato část práce již byla uzavřena, a to úspěšně. Jedná se o obrovský objem dat, který je nyní dopracováván do závěrečné zprávy, na které participuje ÚZIS a rovněž Český statistický úřad. Výsledky analýzy prováděné experty za účelem zjištění skutečné příčiny úmrtí tedy v tuto chvíli nejsou vzhledem k objemu, k velkému objemu dat a složitostí jejich zhodnocení zatím k dispozici, ale výsledek bude ministerstvem samozřejmě veřejně publikován společně s ÚZIS a Českým statistickým úřadem, jakmile to bude možné.

Takže závěr: pracujeme na tom. Pracují na tom kolegové statistici a ty informace bezesporu zveřejníme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já vám strašně moc děkuji, pane ministře, že jste mi neodpověděl. Oni to uvidí i senioři, voliči ANO. A proto se ptám: Porovnali jste anonymizovaná rodná čísla zemřelých seniorů za první tři měsíce tohoto roku s anonymizovanými rodnými čísly lidí, kteří obdrželi vakcinaci? Je toto součástí té zprávy, o které hovoříte? A dovolím si vám připomenout k tomu, co jste tady řekl, že podle vašeho - jedním z vašich předchůdců - 70 % obětí, které jsou uváděny v těch listech, o kterých vy mluvíte, jako že se nedají zfalšovat - samozřejmě že dají, když to takhle píšou rukou nebo ťukají na počítači a nikdo neručí za to, že to je pravda, tak 70 % lidí mělo falešné údaje, podle vašeho předchůdce, ministra zdravotnictví za ANO, pana Blatného.

Takže máte ten seznam, nebo ne? A budete ho mít? (Předsedající: Váš čas.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Pokud jde o tuto oblast, tak tento seznam samozřejmě zatím nemáme, protože - a znovu opakuji, co jsem říkal, v tuto chvíli se analyzují úmrtí za rok 2020, kdy se ještě neočkovalo, očkovat se začalo až na počátku roku 2021, takže určitě analýza úmrtí proběhne, ale proběhne za celý rok 2021, opět stejně, jako probíhá za rok 2020. Takže určitě budeme analyzovat úmrtí v České republice spojená s nemocí COVID-19. Ale znovu říkám, v tuto chvíli se finalizuje zpráva za rok 2020, kdy žádné očkování neproběhlo.

Za mě musím říci, že si myslím, že i tato vaše interpretace a možná implikace k tomu, že skutečně ti lidé zemřeli v důsledku očkování, je naprosto nesmyslná. Tyto informace se standardně musí reportovat v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, veškeré nežádoucí účinky a podobně, takže tady dovozovat, že počty zemřelých seniorů nebo kohokoliv souvisí s počty očkovaných, je naprostý nesmysl, protože reálně je to zcela naopak. Myslím, že to vidíme na datech, že čím větší proočkovanost populace, tím nižší počty úmrtí. Ta data jsou jednoznačná, jsou verifikovaná, jsou zveřejněná. Podívejte se, kolik dnes umírá lidí v těch posledních - možná už měsíci, kdy skutečně se projevuje vyšší proočkovanost, zejména seniorské populace. Pro vaši informaci: dnes u seniorské populace máme proočkovanost někde kolem 75 až 80 %, těch lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocí COVID-19 a kteří byli právě těmi, kteří umírali na nemoc COVID-19. (Předsedající: Váš čas, pane ministře.) Ti jsou dneska očkováni a neumírají. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, poprosím o rychlou dezinfekci. Pardon, už jsme to nestihli před panem ministrem, tak... Ten je očkovaný? (Ministr Vojtěch: První dávka.) Tak první dávka, on to zvládne... (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) A jako další přednese svoji interpelaci pan poslanec Antonín Staněk. Bude interpelovat paní ministryni financí Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo a dovolte mi, abych požádal paní ministryni financí Alenu Schillerovou o stanovisko. Já už jsem v minulosti zde přednášel interpelaci, neboť se dlouhodobě zabývám mimo jiné problematikou zahraničních společností, které ne úplně, zcela plní své závazky vůči České republice. A tak jsem se 4. března obrátil na paní ministryni formou interpelace se žádostí o sdělení platební morálky společnosti JCDecaux, městský mobiliář, společnost s r. o., vůči společnosti Letiště Praha, a. s. Paní ministryně na můj dotaz odpověděla - mimo jiné ve své odpovědi potvrdila, že společnost je v prodlevě s placením letišti. Nicméně v médiích se pak následně objevila reakce, že tato společnost chce ubezpečit paní ministryni a všechny klienty, že za rok 2020 i za všechny předchozí vše řádně uhradila. Proto se ptám paní ministryně, co je pravda, jestli její stanovisko, nebo stanovisko JCDecaux? V jakém prodlení placení společnosti Letiště Praha je, zda se z toho vyvodila nějaká opatření a zda JCDecaux dále žádá o slevy kvůli pandemii a další úlevy i s ohledem na to, že jsou vůči nimi vedeny - nebo že ona vede vůči České republice - arbitráže? A současně další problémy, které jsou s touto společností spojeny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď obdržíte do 30 dnů. Poprosím pana poslance Jakuba Jandu, aby přednesl svou interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pohybová aktivita dětí a mládeže každým rokem klesá. Dle údajů Fakulty tělesné kultury Palackého je to pouze 22 % dospívajících, kteří vykonávají doporučené množství pohybové aktivity.

Zdravotní kondice české mládeže naznačuje velký problém do budoucna. Nadváha a obezita každým rokem roste. V roce 2018 jednou z forem trpěl každý čtvrtý chlapec v České republice. To jsou velmi smutná a až děsivá čísla, která by měla vládu upozorňovat, že musí rozvoji tělesné aktivity věnovat mnohem větší pozornost. Zároveň ve Sněmovně již dva roky leží dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který má v gesci vaše ministerstvo. V tomto poměrně zásadním dokumentu se však problematice tělesné výchovy prakticky nevěnujete. Slovo "tělocvik" v něm dokonce vůbec nenajdeme.

Dočteme se pouze o doporučení vzbuzovat zájem o pohybovou činnost dětí, a to až na samém konci výčtu, dokonce až za environmentální výchovou. Pane ministře, mé otázky jsou proto následující: Jak je možné, že v takovém zásadním dokumentu není vůbec žádná zmínka o úpravě pohybových činností ve školách? Proč se ministerstvo školství více nevěnuje problematice nedostatku pohybu dětí a mládeže? Jakou strategii má vaše ministerstvo připraveno pro rozvoj a podporu pohybové aktivity mezi dospívajícími? Děkuji vám za odpověď ve lhůtě stanovené zákonem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Písemnou odpověď obdržíte do 30 dnů. Další interpelací - prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Jelínek. Bude interpelovat paní ministryni spravedlnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP