(15.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o to, jak probíhala příprava mimořádných opatření, já jsem zadal na Ministerstvu zdravotnictví vypracování interního auditu, který by měl vlastně ukázat, jak probíhalo to rozhodování, kdo konkrétně rozhodoval o těch opatřeních, jak probíhalo jejich posuzování z hlediska zákonnosti, takže já určitě chci tyto informace mít. Interní audit nyní probíhá a na základě toho budu moci vyhodnotit to, o čem hovoříte, to znamená, reálnou odpovědnost za přípravu daných mimořádných opatření a vůbec ten proces. Takže v tomto směru skutečně to řeším a vnímám to, že to je důležité i do budoucna pro Ministerstvo zdravotnictví.

A pokud jde o otázku testování nebo prokázání se, že člověk byl testován, očkován nebo prodělal onemocnění - zatím neznám vůbec tento názor, že by toto opatření bylo protiústavní nebo nebylo zákonné. Zatím se skutečně žádná tato informace ke mně nedostala ani mě na to nikdo neupozornil. Já to beru jako základní preventivní opatření, které v zásadě nezasahuje do nějaké podnikatelské činnosti nebo něco podobného. Je to zkrátka prokázání se, že člověk je bezinfekční v této době.

Ostatně kdyby to soud zrušil, tak bychom byli v zásadě vychýleni oproti i evropskému standardu, protože pokud dneska máme, a můžeme si o tom myslet, co chceme, ale zkrátka je zde nařízení, které nastavuje pravidla pro certifikáty, které prokazují, že člověk byl očkován, testován nebo prodělal onemocnění, to nařízení je pro celou Evropskou unii účinné od 1. 7. a takto se lidé budou v rámci celé Evropské unie prokazovat při cestách do ostatních zemí. Pokud by soudy řekly, že toto u nás možné není, že to je protiústavní nebo protizákonné, tak bychom asi byli v tomto směru poměrně anomální v kontextu celého evropského prostoru, takže mně by to přišlo skutečně těžko pochopitelné.

Ale děkuji za ten podnět, určitě to prověřím. Zatím žádný takovýto podnět jsem neobdržel. Beru prokázání toho, že člověk prodělal onemocnění, byl testován nebo byl očkován, za naprostý základ toho, abychom zabránili šíření té choroby, a myslím si, že toto je zcela zdůvodnitelné i v rámci nějakého soudního sporu, který samozřejmě vyloučit nemohu. Ale že bychom si byli v současné době vědomi toho, že to je něco protizákonného, tak to rozhodně za mě mohu zcela vyloučit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, budu určitě ráda, když to prověříte, protože to je názor opravdu renomovaného právníka a bývalého ministra vnitra, že v zákoně není nikde zakotveno oprávnění široké preventivní kontroly ani pro krajské hygienické stanice, ani pro Policii České republiky. A mě by zajímalo, když budete dělat audit na Ministerstvu zdravotnictví, zda budete Poslaneckou sněmovnu informovat o jeho výsledcích a zda to pak nějak samozřejmě vyhodnotíte.

Dále by mě zajímalo, jestli Ministerstvo zdravotnictví už eviduje nějaké žádosti o odškodnění za lockdown, a pokud ano, od kolika podnikatelů, a jestli už nyní můžeme vyčíslit nějaké škody. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím o reakci pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Pokud jde o výsledky interního auditu, já je očekávám v řádu týdnů, skutečně chci, aby to bylo brzy, a pak už si s nimi budu pracovat podle jejich výsledků.

Pokud jde o otázku odškodnění, v tuto chvíli samozřejmě některé žaloby v tomto směru padly, ale přiznám se, že teď takhle vám neřeknu takzvaně z voleje přesné částky. Je to něco, co určitě vám jsem schopen dodat písemně, ale teď to skutečně nemám před sebou, takže bych spíše trošku vařil z vody. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím pana poslance Mariana Bojko, aby nám přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci vakcinace dětí. (Poslanec mimo mikrofon upozorňuje předsedajícího, že jeho příjmení se skloňuje podle vzoru město.) Bojka, takže budeme skloňovat, omlouvám se.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji, pane předsedo, vážení členové vlády, pane ministře, já jsem se rozhodl podat interpelaci kvůli tomu, že se spoustě občanů nelíbí vakcinace, která se připravuje pro školáky. Dokonce pan imunolog Hořejší tvrdí, že musíme vakcinovat batolata. Já toho člověka potkat na ulici, tak to asi nerozdýchám. Takže při projíždění stránek Ministerstva vnitra vzhledem k tomu, že se neustále objevovala nezákonná rozhodnutí, jsem našel rozhodnutí pod číslem jednacím MZDR 22643/2021-3/OLZP, Rozhodnutí, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, dále jen Ministerstvo, jako příslušný správní orgán podle § 11 písm c) zákona číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o léčivech, rozhodl o tomto opatření. V zájmu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s aktuálně probíhající celosvětovou pandemií COVID-19 způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zajištění vakcinace populace České republiky Ministerstvo v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech dočasně povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Comirnaty 500 ml concentrate for dispersion for injection, šarže FC 8736 exp. 0921, registrovanou v Srbské republice, dále jen léčivý přípravek Comirnaty. Počet balení 86 odpovídá 16 770 lahvičkám.

Mě by zajímalo, když každý lék musí být brutálně prostudován a klinicky studován, jak jste mohli dovolit registraci nebo povolení k distribuci neregistrovaného léku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a prosím o reakci pana ministra. Krátký rychlý dezinfekční zásah, než dojde pan ministr, děkuji. (Probíhá dezinfekce řečniště.) Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, nejsem si úplně jist, že jsem porozuměl té otázce, ale každopádně slyšel jsem tam: Jak jste si mohli dovolit, že jste registrovali nějaký lék? Nebo asi vakcínu. Musím říci, že my žádnou vakcínu ani lék neregistrujeme. Vakcíny podléhají centrální registraci Evropské lékové agentury. To znamená, Ministerstvo zdravotnictví nerozhoduje, ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nerozhoduje o tom, jaká vakcína bude registrována. Je to proces, který probíhá na úrovni Evropské lékové agentury a platí to zkrátka pro celou Evropskou unii, ač si o tom určitě můžete myslet své, ale zkrátka takto ten proces existuje.

A pokud Evropská léková agentura rozhodla o tom, že vakcína od firmy Pfizer/BioNTech - Comirnaty je vhodná pro očkování dětí od 12 let, tzn. ve věkové kategorii 12 až 15 let, tak v takovém případě my z tohoto odborného stanoviska posouzení, které skutečně se opírá o klinické studie, o data, není to skutečně nic úplně snadného získat registraci obecně pro jakýkoliv léčivý přípravek včetně vakcín, jsou to desítky tisíc stran dokumentace, které musí výrobce doložit tak, aby skutečně k té registraci došlo, tak pokud skutečně toto bylo jasně posouzeno a Evropská léková agentura takto rozhodla, tak z toho vycházíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP