(15.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Zatím u nás vakcinace této skupiny neprobíhá. Očekáváme, že ji spustíme v průběhu léta, ale stále platí to, že půjde o dobrovolnost, to znamená nikoli o povinnost. Bezesporu v této věkové kategorii bude důležitý i souhlas zákonného zástupce, to znamená primárně rodiče, aby děti mohly být očkovány. A znovu upozorňuji, bude to samozřejmě zcela dobrovolné.

Jinak ještě pro vaši informaci, v současné době probíhá posuzování druhé vakcíny, která by mohla být Evropskou lékovou agenturou schválena pro tuto věkovou kategorii, a to je vakcína od firmy Moderna. Ale tam zatím tedy rozhodnutí není. Takže zatím platí pouze rozhodnutí u vakcíny Pfizer/BioNTech, tedy vakcíny Comirnaty. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Je zájem o doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Bojko: Mě by zajímalo, pane ministře: nedávno profesor Plaga, ministr školství, řekl, že prostě je priorita vakcinace žáků, že ti, kteří budou očkovaní, tak nebudou se muset testovat, budou moci do kroužků a tak dále. Takže ono to tak není tak docela dobrovolné. Dneska mi přišel e-mail od člověka, kterému jeho praktický lékař řekl, že se má nechat vakcinovat, on to odmítl, a ten lékař mu řekl, že jestli ne, tak ať si hledá jiného lékaře. Proto já říkám všem lidem, kteří podstupují taková jednání, ať si vezmou nějaké nahrávací zařízení, protože to je nehorázné. Prostě to není dobrovolné. Je to prostě nucení, nucení, aby lidé přijali nějaké očkování na úkor svého zdraví nebo toho, že budou moct cestovat. Ti lidé řeknou: já se nechám očkovat, protože chci cestovat, ale nikdo neřekne, že se nechává očkovat kvůli svému zdraví.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Než pan ministr dojde, tak naposledy dneska, už to vypadá. (Probíhá dezinfekce.) Budeme mít krásně čistý řečnický pultík. Prosím, pane ministře, máte slovo. Už jsme jak na Formuli 1, už to máme nacvičené.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, pane předsedo. Já s vámi, pane poslanče, souhlasím. Lidé by se měli očkovat především pro svoje zdraví, to je jednoznačné. To je jednoznačný apel a jednoznačná premisa. To, že se tím ulehčí volný pohyb osob v rámci Evropské unie, to, že to má nějaké další benefity, to je až sekundární část celé té problematiky. Ale primárně je to o zdraví nás všech, o zdraví lidí, kteří se očkují, kteří díky tomu nebudou čelit vážným průběhům onemocnění, kteří minimalizují riziko, že nakazí někoho dalšího, třeba nějakého seniora nebo chronicky nemocného příbuzného a podobně, který by pak mohl skončit třeba v nemocnici na jednotce intenzivní péče a tak dále. Takže proto se očkujeme. Očkujeme se hlavně proto, abychom skutečně ochránili sebe, ochránili ostatní, ochránili společnost, dosáhli kolektivní imunity a mohli jsme začít žít bez jakýchkoli omezení. A já budu ten první.

A stále mi přijde, že vy nebo váš kolega to vlastně prezentujete tak, že bychom se v tomto nějak vyžívali v této situaci, ve které jsme. Naopak. Kdyby zítra někdo řekl, že covid končí a nemáme žádné problémy a budou jenom růžové zítřky, tak já budu ten nejšťastnější ministr zdravotnictví a budu se věnovat jiným věcem. Každopádně zkrátka ale ta situace taková není. Žijeme v bezprecedentní době, žijeme stále v době pandemie. Podívejte se, co se děje například, včera jsem o tom hovořil, v Británii. Takže musíme být obezřetní. A zkrátka platí jedno: jedině díky očkování a vzniku kolektivní imunity v rámci celé společnosti jsme schopni zabránit tomu, že se ta nemoc tady bude nějak masivněji šířit, a především že se nám opět začnou zaplňovat nemocnice a jednotky intenzivní péče.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane ministře. (Ministr: Děkuji.) Děkuji.

Na řadě je pan poslanec Ondřej Benešík. Přednese svoji interpelaci na ministra obrany Lubomíra Metnara.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, 3. května jsem interpeloval ve věci odškodnění poškozených výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích ve Zlínském kraji. Jedná se o občany, většinou celé rodiny, ale také firmy, živnostníky, ale i obce. Ptal jsem se, jak stát odškodní například majitele zemědělské půdy a lesů, popřípadě další poškozené, kteří kvůli výbuchům nemohli na svých nemovitostech hospodařit a využívat je. Majitelům nemovitostí vznikly škody i tím, že se o svůj majetek nemohli starat, a ten logicky zpustl. Budou mít náklady na to, aby svůj majetek dali do původního stavu, nebo ztratil na hodnotě například kvůli kůrovci, se kterým nebylo možné v tu danou chvíli bojovat. Paní ministryně financí, na kterou jsem tu interpelaci měl, mě ubezpečila, že vláda hledá možnosti, jak poškozeným pomoci.

Zaznamenal jsem, že za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva vnitra, obrany a financí. Ministerstvo vnitra navrhuje, aby byl přijat speciální zákon, podle kterého bude možné odškodňovat, ale také fond, ze kterého by bylo možné platit sanační práce. Pokud vím, tak Ministerstvo obrany s tímto postupem nesouhlasí. Já se obávám, že bez speciálního zákona nebude možné poškozené občany, firmy a obce adekvátně - nebo možná dokonce vůbec - odškodnit.

Proto se ptám, proč Ministerstvo obrany odmítá tento postup, to znamená odškodnění tímto způsobem, a jaký tedy navrhuje plán, jak toto odškodnění realizovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo předávám panu ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi, aby mohl reagovat. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych říct, že co se týče tohoto problému, tak cirka před 14 dny vláda rozhodla o zřízení pracovní skupiny, ve které jsou zástupci nejenom Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, ale i Ministerstva financí. Za Ministerstvo obrany to má na starosti pan náměstek Lukáš Klučka. Právě dneska probíhá jednání této skupiny, s průběhem výsledků budu bezodkladně seznámen. Ale chtěl bych jednoznačně odmítnout, že resort Ministerstva obrany něco blokuje nebo něco odmítá. Na druhou stranu bych chtěl říci, že k tomu přistupujeme velmi aktivně. Za těch 14 dnů už byla nejméně čtyři tato jednání, která probíhají.

Pro Ministerstvo obrany je to důležitý problém, důležitá situace, která se řeší, a řeší se již dlouho, nejenom v této pracovní skupině. Všichni dobře víte, že na starost to dostaly Vojenské lesy a statky, které tam mají zase z jiného úhlu pohledu úkol z hlediska scelování pozemků a případně hledání náhrad pro občany. Takže tím chci říct, že pro Ministerstvo obrany je to důležitý problém, kterým se zabývá již delší dobu.

Dále bych chtěl říct, že uvnitř toho areálu současně s kompenzacemi a řekněme po pracovní stránce se vše řeší. Čekám na výstupy a doporučení této pracovní skupiny, ale na druhou stranu chci, protože se jedná o důležitou věc, aby to bylo naprosto správně a našli jsme ten nejlepší způsob. Dneska nebudu říkat, jestli to bude, protože my neodmítáme případnou změnu nebo vznik lex specialis zákona, ale musíme být o tom všichni přesvědčeni. Takže to za Ministerstvo obrany bych chtěl říct, že ba naopak, Ministerstvo obrany a v podobě náměstka Klučky má k tomu konstruktivní přístup. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane předsedo. On to spíš bude takový komentář. Jsem rád, co tady zaznělo, že to zaznělo na mikrofon a veřejně. Já jsem také vedl jednání právě se starosty dotčených obcí a města Slavičína a musím říci, že rezultát byl poměrně jednoznačný, že takto specifická situace opravdu vyžaduje speciální zákon, protože taková situace tady v životě nebyla. Možná už nebyla strašně dlouho let ani v Evropě, natož pak v České republice. A jedná se o to, abychom skutečně našli správné nástroje k tomu, abychom ty lidi, firmy, obce uměli odškodnit. Pokud bychom to nechali na podávání civilních žalob, tak těch by byly tisíce, to bychom přehltili náš soudní systém a myslím si, že výsledek, ze zkušeností i těchto starostů z minulosti, by byl prostě velmi slabý. Takže jsem rád, že to tady zaznělo. Kvituji to a budu tento problém samozřejmě dále pozorovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP