(10.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

To, co říkal pan kolega Profant, myslím si, že v tom má velkou pravdu, že nalévání stoprocentních dotací bez jakéhokoliv ekonomického zdůvodnění je nesmysl a povede vlastně k plýtvání, které si ve zdravotnictví nemůžeme dovolit, a věřím, že ani nechceme. Je dobře, že tady nějaké finanční zdroje jsou, tak je pojďme využít koncepčně a ne tak, jak se to stalo v tomto případě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Paní ministryně Klára Dostálová, poté kolega Profant, poté další. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já jenom krátké odpovědi k panu předřečníkovi, panu poslanci Bendlovi. Není to pravda, hodnotíme ekonomické ukazatele. Tak jenom kritérium, hodnotí se cost-benefit analýza, hodnotíme výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu odpovídající tržním cenám. Hodnotíme i to, zda 85 % způsobilých výdajů jde na ty hlavní aktivity projektu jako takové. Předřečnice paní poslankyně Richterová potvrdila, že se tam hodnotí udržitelnost, to znamená potřeba, samozřejmě stanovisko přístrojové komise a tak dále. A to, co vy jste říkal, zda by mohly být zapojeny pojišťovny, ty už byly zapojeny do té koncepční skupiny, to znamená, ony vlastně byly u toho nastavování těch jednotlivých kritérií. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktickou poznámku pan kolega Bendl. Ne, v pořádku. V tom případě pan kolega Profant a poté pan kolega Kaňkovský. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Já možná ještě k té výměně. Ono u těch kritérií je také vždy potřeba, jak budou hodnocena, což jsme teď ještě neviděli, protože ta vyhodnocení nejsou venku, žadatelé je neobdrželi. My se dočteme, že je tam kritérium: výsledky projektu jsou udržitelné. Víme, že v evropských projektech to bylo téměř ve všech, ale víme o spoustě projektů, kde to nebyl dodrženo, nebo to bylo dodrženo velmi zvláštním způsobem. Známe ty případy dneska už spíš dávné, ale vždycky ještě hraje roli to, jak kvalitně se to hodnotí, jak přísně se to hodnotí. Takže to je ještě něco, co nevíme. Proto jsem se tady do toho tolik nepouštěl, ale chtěl bych na to upozornit.

A teď k odpovědi paní ministryně. Já jsem moc rád, že jsme si v té věci porozuměli. Já si fakt myslím, že tam vzniká poněkud toxické prostředí, i kdyby se nic nedělo. Rád budu na nápravě spolupracovat, i když zde vidím hlavní roli asi NÚKIBu, který by takovéto věci měl rozseknout, a hlavně v současnosti je asi jediná státní instituce, která má odborné kompetence na to to rozseknout.

A ještě jsem tady chtěl veřejně poděkovat hejtmanům, kteří se opravdu zhostili své role velmi dobře, spolupracovali, jednali a měli velmi konstruktivní přístup k řešení věci. Pokud vím, tak sami nabídli spoluúčast a podobně, aby se dostalo i na jejich kolegy, prostě se snažili opravdu zajistit, aby v těch jejich krajích byly zajištěny finance pro zdravotnictví, což je samozřejmě dobré a chvályhodné. Z těch lidí, se kterými jsem spolupracoval, bych chtěl zvláště poděkovat panu hejtmanovi Martinovi Půtovi z Libereckého kraje, který mi opravdu pomohl nahlédnout do této problematiky, a vyjasnili jsme si, co tam je třeba špatně, co tam není špatně, co je reálné, co není reálné. Takže za to děkuju a paní ministryni také děkuju a rád na tom budu spolupracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji kolegovi Profantovi. Kolega Kaňkovský posečká, protože faktickou poznámku má paní poslankyně Procházková. Než jí dám slovo, konstatuji došlou omluvu pana poslance Pavla Plzáka, dále pana poslance Rakušana a paní poslankyně Kovářové. Nyní paní poslankyně Věra Procházková s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuju za slovo, pane předsedající. Dobrý den všem. Já opravdu jenom krátce. Když tady slyším, jak se dohadujeme o tom, jak budeme stavět nové budovy a budeme mít nové přístroje a tak dále, tak jenom taková drobná poznámka: Kdo na nich bude dělat, kdo v tom bude pracovat? Abychom nezapomínali na ten personál, protože bez něj to opravdu nepůjde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku paní poslankyni Procházkové, která byla faktická a věcná. Kolega Kaňkovský. Máte slovo, poté pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Procházkové za její velmi faktickou a důležitou poznámku. Samozřejmě potřebujeme co nejlepší prostředí a co nejlepší vybavení v nemocnicích, ale tím největším problémem, který nás ve zdravotnictví čeká v nejbližším období, je právě ten personál. Takže děkuju.

Jinak bych za nás ještě chtěl oglosovat tu dnešní diskusi. Já chci poděkovat paní ministryni Dostálové, že v tom mezidobí, kdy tady vlastně proběhlo to první kolo, a právě to tady otevřel pan kolega Stanjura, došlo k řadě faktických kroků a že ten problém, který v té době, kdy jsme na něj upozornili, byl opravdu veliký a vzbudil obrovskou vlnu nevole v řadě krajů, že se to už nějakým způsobem posunulo. Přesto si nemyslím, jak tady zmínil pan kolega hejtman Vondrák, že dnešní diskuse je zbytečná. Myslím si, že není zbytečná. A i jemu chci poděkovat za to, že on patří k jedněm z hejtmanů, kteří se k tomu taky velmi konstruktivně postavili.

Ale proč si nemyslím, že by ta dnešní diskuse byla zbytečná. V těch krajích u těch žadatelů, u lidí, kteří se řadu měsíců zabývali přípravou projektů, skutečně ta pachuť z toho prvního kola přijímání žádostí doposud je. Je to určitý precedens pro ty další žádosti, pro další výzvy, které proběhnou. A když si to tady dneska vyjasníme a když si řekneme, které ty kroky byly špatné, a vyvarujeme se některých těch rizikových faktorů, tak si myslím, že už tady příště takhle stát nebudeme a že ten čas skutečně ušetříme.

Já bych chtěl ještě právě upozornit na některé ty kritické body, na které upozorňují třeba IT specialisté z nemocnic, z krajů, ti, kteří se vlastně pak fakticky zabývali podáváním těch žádostí. Například tady vzniklo podezření, že někteří žadatelé byli v přímém kontaktu s tou administrující firmou. To podezření tady visí ve vzduchu a já bych chtěl požádat paní ministryni, aby právě ve spolupráci s NÚKIBem toto podezření vyvrátila. Protože pokud by to skutečně byla pravda, tak je to zásadní problém. Takže to je třeba jedna z věcí, která v těch nemocnicích a v těch krajích prostě visí ve vzduchu, a je potřeba jednoznačně vědět, jestli to tak bylo, nebo nebylo, a pokud by tomu tak bylo, tak zabránit, aby v případě dalších žádostí k něčemu takovému vůbec mohlo dojít.

Pochybnosti jsou také o reakční době toho systému, který ta administrující firma měla, protože tak jak jsme měli možnost vidět sjetinu těch přijatých žádostí, tak to neodpovídá avizované reakční době toho konkrétního softwaru. To je také výrazná pochybnost, která vnáší nejistotu do toho, jestli skutečně alespoň po této stránce ten příjem žádostí byl na místě.

Ještě se zmíním o té takzvané koncepční skupině. Je velmi dobře, že dneska hejtmani, zástupci krajů intenzivně jednají s MMR a s Ministerstvem zdravotnictví, ale do budoucna u dalších projektů, a nemusí se to týkat jen zdravotnictví, by bylo dobře, aby to skutečně bylo vydiskutováno už předem, abychom se vyvarovali toho, že tady právě teď budeme sedět a už si budeme říkat: máme tady žádosti za 19 miliard, rozdělovat v tuto chvíli můžeme 8, potom k tomu možná ještě 6 přidáme, ale pořád nám ještě bude něco scházet. To znamená skutečně, aby ty podmínky byly nastavené tak, aby byla reálná šance na to pokrýt celé spektrum potřeb, a to jak z hlediska skutečně té medicínské potřebnosti, tak i z hlediska regionální potřebnosti. A tady opět navážu na milou kolegyni Procházkovou, je to potřeba vzít i do kontextu toho personálního vybavení a toho, co jsme skutečně schopni v jednotlivých krajích a jednotlivých nemocnicích potom upotřebit.

To znamená, že to jsou některé poznámky a některé otazníky, které tady ještě jsou, a já budu rád, když nám je ještě paní ministryně v těch následujících týdnech doplní. A věřím, že to bude velmi důležitý faktor pro ty další výzvy, které nás čekají, a že už tady žádné další pochybnosti v tomto ohledu nebudeme muset řešit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky nejdříve pana poslance Válka a poté poslance Profanta. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP