(10.30 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já doufám, že se chýlíme k usnesení, a moc děkuji vaším prostřednictvím paní poslankyni za ten personál, a to je přesně to, co říkala paní ministryně, to znamená přístrojová komise. To jsou orgány, které bez nároku na mzdu odvádějí obrovský kus práce. Přístrojová komise je typickým orgánem a odborné společnosti v přístrojové komisi, a nejenom ty, zohledňují právě personální využití přístrojů. Já jako radiolog musím říct, že není nic smutnějšího, jako když koupí ze státního rozpočtu zdravotnické zařízení přístroj CT, magnetickou rezonanci, a ten přístroj je využitý jednu, dvě, tři hodiny denně, není využitý 24 hodin denně. Ta nemocnice, která si ho chce koupit nebo to zařízení slibuje, že má dostatek personálu, a je to přitom lež. Nic mně osobně nevadí tak jako radiologové, kteří tvrdí, že pracují na deseti pracovištích naráz, a mluvím do vlastních řad a klidně bych jmenoval, ale neudělám to. Považuji to za zhůvěřilost a přístrojová komise by měla být ta, která bude hlídat to, aby opravdu ten přístroj, který je placen z peněz nás všech, byl opravdu, opravdu důsledně využíván, a to nadoraz.

Chtěl bych ale - a to byl důvod, proč jsem se přihlásil - a děkuji prostřednictvím vaším, pane předsedající, paní poslankyni, protože mě navedla na to, že nesmíme zapomínat na firmy, které ty přístroje v rámci REACTu budou dodávat, protože řada těch přístrojů vlastně vyčerpává celou výrobní kapacitu některých firem. Proto je potřeba, aby ta rozhodnutí padla co nejrychleji, aby bylo vůbec možné naplnit obsah toho projektu a včas dodat přístrojové zařízení, tak jak si to ty jednotlivé projekty zasluhují. Tedy nezapomeňme na to, aby se nestalo, že pak bude na všechno málo času a nebude možné dodat přístroje. To se nejedná jenom o těžké přístrojové techniky. Nezapomeňme na to a mějme to na mysli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi a nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nevidím ani nikoho z místa, rozpravu končím. Ještě přečtu došlou omluvu pana poslance Holomčíka z jednání z pracovních důvodů na celý dnešní den. A po ukončené rozpravě se ptám na závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? Ne.

Otevírám rozpravu podrobnou a pan zpravodaj poslanec Vlastimil Válek je připraven na svou zpravodajskou povinnost a seznámí nás s návrhem usnesení. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil přečíst návrh usnesení, který jsem diskutoval i s paní ministryní, a souhlasila s ním. Já jsem ho na začátku tohoto bodu již zmínil, tak teď bych to jenom shrnul.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nejpozději do 15. června 2021 - to je datum, kdy začíná variabilní týden a pravděpodobně bude schůze - prověřila postup přihlašování zdravotnických zařízení do soutěže IROP a to, zda někteří poskytovatelé zdravotnických služeb nebyli zvýhodněni. - To probíhá a děje se to.

Informovala Poslaneckou sněmovnu a zveřejnila definitivní páteřní síť zdravotnických zařízení s taxativním seznamem zařízení, která do této sítě patří. - Což pan ministr zdravotnictví řekl, že není problém.

Informovala Poslaneckou sněmovnu o kritériích, na základě kterých budou vybírány jednotlivé projekty. - Což jsme se bavili, že je ve shodě.

Informovala Poslaneckou sněmovnu, jak bude zohledněno při výběru, jak intenzivně jednotlivá zařízení byla zapojena do péče o nemocné s covidem. - Myslím si, že je to kritérium, které by mělo pomoct krajům a i dalším nějakým způsobem řekněme, když to řeknu, nepáteřní zdravotnická zařízení z některé části neříkám eliminovat, ale upřednostnit, nebo neupřednostnit.

A konečně poslední bod: Informovat Poslaneckou sněmovnu, jak budou řešeny zásoby Regeneronu ve FN Brno a FN Motol. - Protože pokud nebudou vyřešeny, tak v podstatě nejsou schopny mít finanční prostředky na spoluúčast. A toto musíme nějak vyřešit, protože se jedná opravdu o velký objem peněz.

Těchto pět bodů tedy navrhuji do usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, tedy i podrobnou rozpravu končím. Ptám se ještě jednou na závěrečná slova. Paní ministryně jestli má zájem po podrobné rozpravě? (Ne.) A pana kolegy Válka se zeptám, jestli navrhuje hlasování po bodech, anebo najednou en bloc všech pět bodů.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Domnívám se, že můžeme hlasovat en bloc. Doufám, že je na tomto konsenzus. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nikdo nenamítá proti hlasování o těch pěti bodech en bloc? Ne, není námitka proti hlasování en bloc. Dobře, v tom případě není jiný návrh na hlasování. Požaduje někdo ještě jednou přečíst ten návrh usnesení, nebo mu všichni rozuměli? Nepožaduje. Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení rozhodneme v hlasování číslo 3, které zahájím, jakmile se ustálí počet přihlášených. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 3 106 přítomných, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 2, kterým je podle schváleného pořadu schůze

 

2.
Střet zájmů ministra zdravotnictví a jeho politických náměstků

Požádám pana navrhovatele Vlastimila Válka, aby se ujal slova za navrhovatele, a zatím ho nevyzývám k tomu, aby se stal zpravodajem. Na tom se dohodneme za chvilku. Ale nejdřív požádám sněmovnu o klid! Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, zahájili jsme druhý bod našeho jednání a slovo má pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já to nebudu komplikovat. Pan profesor Arenberger není ministr. Já si myslím, že je obtížné o tomto bodu nějak intenzivně debatovat, byť samozřejmě je možné, že někdo bude chtít vystoupit. Já tuto ambici nemám a jsem si jistý, že budeme sledovat a hlídat nejenom na zdravotním výboru, ale obecně, jestli pan ministr Vojtěch splní to, co slíbil, že tedy provede audit a bude nás informovat. Já se domnívám sám za sebe, a je vás tady několik lékařů, kterých si osobně velmi vážím. Vidím prostřednictvím pana předsedajícího Julka Špičáka, není tady Rosťa Vyzula, ale je tady určitě mezi námi, je tady paní profesorka Adámková prostřednictvím pana předsedajícího a další, kteří všichni máme zkušenosti s klinickými studiemi v našich zdravotnických zařízeních, víme, jak to funguje, a myslím si, že pro zdravotnickou veřejnost by bylo velmi, velmi, velmi dobré, bylo by to velmi dobré pro ty firmy a hlavně pro pacienty, protože klinické studie neslouží lékařům, neslouží zdravotnickým zařízením, ale slouží k tomu, aby se pacienti dostali k léčbě, ke které by se jinak nebyli schopni dostat. A to je potřeba velmi silným hlasem říct, aby tady zaznělo.

My v příštím roce předsedáme Evropské unii. Téma zdravotnictví jsou klinické studie a my máme být ti, kteří budeme navrhovat, jak koordinovat klinické studie v rámci Evropské unie. Proto na závěr si dovolím poprosit touto cestou pana ministra zdravotnictví, aby opravdu tomuto věnoval pozornost, aby nenechal ty možná pseudokauzy usnout a aby se ta situace vyčistila, aby bylo zcela jasné, aby byl klid. Já nemám ambici se dál bavit o ministru Arenbergerovi, jelikož už není ministrem, a profesor Arenberger je vynikající expert přes nemoci kožní. Tolik za mě vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan Mikuláš Ferjenčík. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji, že náhradní kartu č. 11 má místopředseda Tomio Okamura. Nyní pan Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem jenom chtěl využít tento bod, abych se zeptal stávajícího ministra zdravotnictví, jakým způsobem bude postupovat ve vztahu ke svému účinkování ve zdravotnictví Ústeckého kraje, protože to si myslím, že by bylo dobré objasnit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP