(10.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Samozřejmě můžeme se bavit o proočkovanosti v jednotlivých věkových kategoriích. Mám tady ta čísla, ale myslím si, že ta jsou i případně k dispozici, takže určitě není nutné je zde číst, ať je to už od to nejvyšší kategorie 80+ až po tu současnou otevřenou kategorii 30+. Pozitivní zkrátka ale je, že máme proočkovánu tu rizikovou populaci poměrně dobře a že se to projevuje nesporně na otázce hospitalizovaných pacientů. Já si myslím, že dnes už můžeme s jistotou říci na základě té zkušenosti, že skutečně očkování brání zaplnění kapacit nemocnic, zejména u těch intenzivních lůžek. Je to bezesporu zcela jasné i u zdravotníků a sociálních pracovníků, že jejich nemocnost naprosto zásadně poklesla potom, jak byli proočkováni. Takže tady už skutečně není sporu o tom, že očkování v tomto směru brání rozvoji té nemoci zejména v tom těžším průběhu. A vy všichni lékaři z nemocnic, myslím si, to musíte velmi dobře cítit i v rámci jednotlivých svých pracovišť, že skutečně počet těch pacientů z rizikových skupin, kteří skončí na lůžkách ať už standardních, nebo zejména tedy intenzivní péče, výrazně poklesl. Takže v tomto budeme dále pokračovat.

Určitě nás čekají přípravy na podzimní očkování. Nesporně bude nutné, abychom zahájili výběr distributora, respektive zdravotní pojišťovny aby zahájily výběr distributora na vakcínu Comirnaty. Pokud jde o distributora na ostatní očkovací látky, tam probíhá dokončování zadávací dokumentace. My musíme být připraveni na to další období, kdy máme objednány další dodávky poměrně výrazné, a musíme zkrátka mít zajištěnou distribuci, jak pokud jde o praktické lékaře dospělé, tak pravděpodobně i pokud jde o praktické lékaře pro děti a dorost, neboť - a to je věc, která už také řekněme probublává v rámci veřejného prostoru a debaty mediální - že probíhá posouzení ze strany EMA týkající se registrace a schválení tedy očkování dětí nad 12 let právě u vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Zatím nemáme tu finální informaci. Očekáváme, že to rozhodnutí by mělo přijít velmi brzy na přelomu měsíce, a pak tedy vlastně by se snížila ta laťka z 16 let na 12 let, to znamená, od 12 let výše by mohly být i tyto mladší osoby, děti, očkovány jak v rámci očkovacích center, tak do budoucna určitě v nějakém střednědobém výhledu počítáme se zapojením praktických lékařů pro děti a dorost, kteří mají kontakt s dětským pacientem a s jeho rodinou, s jeho rodiči. Takže to by mohlo taktéž řekněme pomoci, zejména pokud jde o školy, protože víme, že děti nejsou primárně těmi, kteří by byli ohroženi nějakým těžkým průběhem onemocnění, ale mohou to být ti přenašeči do rodin. Myslím si, že tu zkušenost už tady máme poměrně bohatou, že skutečně v tomto směru může to vést k nějakému zhoršení situace tím, jak vlastně se infekce přenáší z dětského kolektivu do dospělého v rámci rodin. Proto si myslím, že je namístě uvažovat i o vakcinaci této mladší generace. Ale znovu říkám, čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, jak se k tomuto postaví.

To si myslím, že asi na úvod, doufejme, ta informace, stačí a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, a než dám slovo navrhovateli tohoto bodu Vítu Kaňkovskému, přečtu ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny: František Elfmark se omlouvá od 12.30 hodin do konce jednacího dne a z důvodů pracovních se omlouvá také Lenka Dražilová z dnešního jednacího dne. Omluva paní poslankyně Věry Kovářové platí až od odpoledne.

Tak, nyní tedy Vít Kaňkovský a poté otevřu rozpravu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Asi si nemusíme říkat, že málokteré téma v tuto chvíli tolik rezonuje mezi našimi občany jako právě téma očkování proti COVID-19. Řeší se to samozřejmě na všech možných úrovních včetně už teď otevřených zahrádek a občané řeší spoustu otázek. Řeší to, zda se chtějí, nebo nechtějí očkovat, řeší, zda ta či která očkovací látka je bezpečná, nebo respektive zda oni ji považují za bezpečnou, ale také řeší ty praktické otázky, to znamená, jak se mohou zaregistrovat, jakým způsobem získají vlastně pak konkrétní termín k očkování a spoustu dalších věcí, které s tím souvisí.

Já ještě maličko zrekapituluji, jak jsme s tím očkování proti COVID-19 vlastně začali a jak doposud probíhalo. Všichni si asi vzpomínáme na tu určitou radost, která zavládla, když koncem roku 2020 se očkování proti COVID-19 konečně fakticky v České republice rozběhlo, ale na druhé straně také velké zklamání, které potom jsme zažívali v těch prvních týdnech a bohužel nakonec měsících roku 2021, kdy se ukázalo, že strategie očkování, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, byla velmi bezzubá a neobsahovala spoustu důležitých logistických kroků, tak aby to očkování probíhalo pokud možno bez větších problémů. Samozřejmě je to potřeba zasadit do kontextu celoevropského problému, což byl nedostatek vakcín. Ale i tady z hlediska strategie České republiky ve smyslu objednání jednotlivých typů vakcín tak, abychom dokázali pokrýt jak očkovací centra, tak potřeby praktických lékařů, nebyla z našeho pohledu nastavená ideálně. Já chápu, že po boji je každý generálem, byl to určitý boj o ty očkovací látky, byla tam i určitá míra nejistoty, jakým způsobem ty firmy budou schopny očkovací látky dodávat. Přesto jsem přesvědčen, že hlavně ta vlastní strategie, to znamená nachystaná logistika toho očkování, byla v naší zemi připravena nedobře. To už ale v tuto chvíli nezměníme.

Teď jsme v etapě, kdy se očkování už poměrně dobře rozběhlo, funguje nám očkování jak v těch velkokapacitních očkovacích centrech, tak v těch menších očkovacích centrech i u praktických lékařů. Bohužel stále ten segment praktických lékařů ještě nefunguje tak, jak by fungovat mohl a měl, a je s tím ještě spojená spousta, spousta nejistoty některých občanů. Není úplně rozumné a je to i těžko ospravedlnitelné, že v této chvíli máme ještě pacienty 70+, kteří nemají, přestože jsou zaregistrováni na očkování už několik týdnů, ještě nemají konkrétní termín k očkování. To považuji za určité selhání a velmi těžko se mi jako lékaři, když se mě na to pacienti v ordinaci nebo v nemocnici, kde pracuji, ptají, velmi těžko se jim to odůvodňuje, proč ještě u jejich praktického lékaře nebo v některém konkrétním očkovacím centru - pacientka, 73 let, například toto pondělí, která se mě na to ptala, proč, přestože se zaregistrovala před několika týdny, ještě nedostala konkrétní termín k očkování.

A to jsou ty praktické dopady toho, že ještě je co zlepšit na fungování očkování v naší zemi. A potom vyvstávají některé otázky, které už jsou spíše do budoucna, protože bychom se v tuto chvíli měli zabývat hlavně tím, jak budeme očkovat v těch následujících týdnech a měsících. Jak už jsem řekl, velkým problémem na začátku celé fáze očkování byl nedostatek očkovacích látek a také vlastně jejich struktura. To znamená, že jsme měli některé očkovací látky, které ale nebyly využitelné v té době u praktických lékařů, a to samozřejmě přinášelo spoustu problémů. Teď se ale dostáváme pomalu do možná opačné fáze, když budeme mít dostatek očkovacích látek, ale není jistota, že budeme mít dostatek občanů, kteří se budou chtít nechat očkovat. Ale k tomu se dostanu ještě dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP