(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Není předmětem tohoto bodu, ale samozřejmě, pokud pan ministr je ochoten vystoupit, minimálně v reakci na pana poslance Válka, tak určitě tak může učinit. Pan ministr se chystá vystoupit. (V sále je silný hluk.) Prosím o klid! Slovo má ministr zdravotnictví vlády ČR Adam Vojtěch. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já velmi rád odpovím, protože není samozřejmě důvod neodpovědět. A platí to, že samozřejmě ministr už z faktických i právních důvodů nemůže být v představenstvu jakékoliv společnosti. Takže já jsem podal rezignaci na člena představenstva Krajské zdravotní, již v pondělí jsem tuto rezignaci Radě Ústeckého kraje jakožto valné hromadě, jedinému akcionáři Krajské zdravotní, odeslal, a více pro to udělat nemohu. Takže v tomto směru samozřejmě platí to, že jsem rezignoval. A určitě se jakkoliv nehodlám nadále angažovat v Krajské zdravotní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak kolega Ferjenčík se hlásil k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já velmi děkuji panu ministrovi za odpověď, která je podle mě úplně uspokojivá. Chtěl jsem se ohradit proti postupu pana předsedajícího, protože skutečně není pravda, že toto je mimo téma, protože je to zcela v souladu s tématem tohoto bodu jednání Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Bendla, poté přihláška... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych také měl jen drobný dotaz: zdali předpokládáte, pane ministře, že se pan bývalý ministr Arenberger vrátí do pozice ředitele vinohradské nemocnice po tom všem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak. Kdo dál? Nikoho dalšího nevidím. Je nějaký návrh na usnesení? Dobře. To se ptám, omlouvám se, pokud není žádná přihláška do rozpravy, obecnou rozpravu končím. Zahájím podrobnou rozpravu, do té také nemám žádnou přihlášku, i tu končím. V tom případě můžeme ukončit i bod číslo 2.

 

A bodem číslo 3 dnešní schůze je

 

3.
Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování

Požádám opět o vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby nás informoval o stavu očkování. A očekávám přihlášky do rozpravy, abych mohl s někým domluvit, kdo bude zpravodajem. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den.

Pokud jde o tento bod, to znamená současný stav vakcinace proti onemocnění COVID-19, tak mohu sdělit asi na úvod základní data, která jsou ta nejaktuálnější, která máme na základě výkazu v systému k dispozici, jsou k včerejšímu dni k 20. hodině, kdy dochází k aktualizaci, kdy bylo vykázáno 4 924 951 dávek, to znamená bezmála 5 milionů aplikovaných dávek očkování proti nemoci COVID-19, s tím, že zhruba 3,5 milionu jsou unikátní osoby, které dostaly minimálně jednu dávku očkování, a u zhruba 1,3 milionu osob bylo již očkování dokončeno, to znamená jsou plně vakcinováni v rámci tedy těch dvou dávek, pokud je to dvoudávkové schéma vakcíny, nebo u té jedné vakcíny od firmy Johnson je to jednodávkové schéma.

Pokud jde o ten celý proces, z mého pohledu očkování probíhá dobře. Myslím si, že očkovací centra dnes jedou skutečně na plnou kapacitu, kterou jsou schopny nabídnout v rámci jak tedy centrálního očkovacího centra, např. v rámci Prahy, tak i v rámci regionů. Ta situace funguje dobře. Mohu tady minimálně říci zkušenost, byť už tedy jsem říkal, že jsem rezignoval na pozici předsedy představenstva, ale každopádně třeba v Ústeckém kraji jakožto nějakém typické regionu v tomto směru si myslím, že ta situace je dobrá, že skutečně lidé se dostávají postupně k termínům očkování, že tam nejsou nějaké zásadní prodlevy. Je pravdou, že došlo tedy k otevření těch skupin dalších věkových, to znamená 35+ v neděli, 30+ ve středu. Takže tam vlastně je nějaký nápad nových zájemců, byť je třeba si objektivně říci, že ten zájem není tak výrazný, jak bychom možná si všichni přáli.

Určitě bude pravdou, že se budeme muset na tuto generaci, mladší generaci, zaměřit více i v nějaké komunikaci. Bezesporu to bude spojeno i se zavedením covid pasů, což je nějaké téma, které nás určitě čeká. Vím, že tady byla debata o zavedení covid pasů v úterý v Poslanecké sněmovně. My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný. Ale každopádně budeme chtít, aby ty covid pasy byly samozřejmě začleněny do legislativy, protože být musí začleněny do legislativy zejména pro to přeshraniční cestování, tak aby lidé prokazovali, že jsou vakcinováni, potažmo samozřejmě testováni, nebo prodělali dané onemocnění. Vycházíme v tomto směru i z nařízení, které bylo přijato. Takže to jsou věci, které určitě budou vést, si myslím, i k motivaci pro tu možná mladší generaci nechat se očkovat.

Ale jinak si myslím, že skutečně dodávky vakcín fungují zatím bez větších problémů. My očekáváme, že za květen dostaneme celkem 3 miliony dávek vakcín od výrobců, v tomto směru tedy jsou to dávky zejména od společnosti Pfizer, kdy máme nějaký výhled. Pokud jde o červen, očekáváme, že za celý červen se budou pohybovat okolo 600 tisíc týdně, pokud jde tedy o vakcínu Comirnaty, na kterou primárně tedy spoléháme v tom objemu. Pokud jde o červenec, zatím nemáme informace, ale u června ano. Pokud jde o Modernu, tam očekáváme v červnu, že bude docházet do České republiky zhruba 70 až 80 tisíc dávek týdně. V červenci budou dodávky téměř 95 tisíc týdně.

Dodávky zatím nejsou známé u společnosti AstraZeneca a u Janssenu, tedy to jsou zkrátka vakcíny, kde zatím bohužel neznáme dodávky více jak 14 dní dopředu. Víte, že bohužel s těmito vakcínami obecně v těch posledních měsících byly problémy z hlediska plnění objednaných objemů, tedy dodávek těchto vakcín, takže bohužel tady ty informace nemáme úplně přesné. U těch zbývajících je to jistější.

Samozřejmě platí to, že byli zapojeni praktičtí lékaři, byť také s problémy v rámci jednotlivých regionů, které možná nejsou vždy dány pouze tím centrálním systémem, ale spíše možná i ochotou některých praktických lékařů třeba očkovat. Je domluva na tom, že všeobecným praktickým lékařům bude napřímo zavážena vakcína Moderna a do očkovacích míst bude alokováno jen množství potřebné na doočkování druhých dávek. To znamená u těch prvoočkovaných, tam by zkrátka měla být ta vakcína alokována primárně do sítě primární péče, tedy k všeobecným praktickým lékařům. A bude určitě nutné, aby zkrátka praktičtí lékaři maximálně tohoto využili a očkovali své pacienty, zvali je na očkování. Já bezesporu budu chtít se velmi brzy sejít se zástupci praktických lékařů, se kterými máme osobně velmi dobré vztahy, takže myslím si, že budu se snažit zkrátka na ně apelovat, aby praktičtí lékaři v tomto směru maximálně nám pomohli, protože bezesporu je část pacientů, kteří zkrátka čekají na vakcinaci u praktických lékařů a nechtějí se z nějakých důvodů různých zkrátka očkovat v těch velkých velkokapacitních očkovacích centrech.

Myslím si, že to je asi úplně na ten úvod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP