(11.00 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

My jsme si připravili souhrn otázek, které bych chtěl adresovat novému panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který vlastně stál na začátku přípravy očkování, pak vlastně tu finální fázi přípravy už převzali jeho nástupci, ale dneska se do pozice ministra zdravotnictví vrátil a bude to mít v tuto chvíli na svých bedrech. Takže pane ministře, já vás teď seznámím s otázkami, které bychom rádi, abyste nám zodpověděl. Není to jenom kvůli mě jako lékaři nebo kvůli kolegům lékařům a poslancům, ale myslím si, že je velmi důležité právě to, aby s tím byla seznámena veřejnost.

První otázka směřuje k organizaci očkování, kdy v tuto chvíli, jak už jsem tu řekl, nám to probíhá na několika úrovních: velkokapacitní očkovací centra, menší očkovací centra a praktičtí lékaři. Je nám všem známo, že provoz velkokapacitních center nebude možné dlouhodobě udržet v tom režimu, jak je to nyní. Váš předchůdce pan ministr Arenberger zmiňoval, že počítá s tím, že zhruba ke konci července ukončí provoz nebo že se postupně ukončí provoz těch velkokapacitních očkovacích center. A je třeba jednoznačně říci, jak tato kapacita, která pokrývá velké počty očkovaných, bude nahrazena. Hodně se spoléhalo na praktické lékaře, ale komunikace s nimi ze strany Ministerstva zdravotnictví v uplynulých měsících nebyla na ideální úrovni. My jsme s nimi komunikovali i napřímo a je dneska nemalá část praktických lékařů, kteří říkají: Vzhledem k tomu, jak s námi bylo zacházeno, my již dál očkovat proti COVID-19 nebudeme.

Je tady pak další praktický problém a to je personální zajištění ze strany nemocnic. Pan kolega Válek, který teď zrovna odchází, ale dneska ráno jsme o tom hovořili, může doložit, že i on jako šéf kliniky musí v tuto chvíli posílat desítky svých pracovníků právě do očkovacího centra v Brně, aby to očkovací centrum mohlo fungovat. To znamená, jakým způsobem ministerstvo má nachystanou strategii na další týdny a měsíce, kdy bude potřeba navrátit nemocnice už do normálního režimu. Všichni víme, že máme co dohánět jak v té klinické medicíně, tak v paraklinických oborech. Máme stovky pacientů s odloženými operacemi a lámeme si s tím hlavu dennodenně, jakým způsobem to těm pacientům nahradit. A víme, že to nebude otázka jednoho dvou měsíců, dokonce se domnívám, ani půl roku, abychom dokázali celou řadu těch výkonů nahradit. Máme tady velký problém v preventivní medicíně, kdy byla odložena celá řada preventivních ošetření, a už v tuto chvíli vidíme ty následky.

To znamená, otázka číslo jedna, jakým způsobem upraví Ministerstvo zdravotnictví strategii očkování na nejbližší týdny a měsíce roku 2021, a to z hlediska zajištění očkovacích míst, personálu, který bude očkovat, a jakým způsobem bude komunikovat s komunitou praktických lékařů, tak aby ta jejich frustrace, kterou v tuto chvíli mají, byla nějakým způsobem zvládnuta a zapojili se do očkování v podzimních měsících, nejlépe samozřejmě už v těch letních.

Otázka číslo dvě, která hodně zajímá komunitu studentů zdravotnických oborů. Jak to bude s očkováním těchto studentů? Oni samozřejmě tím, jak se obnovuje praxe ve zdravotnických zařízeních, a je potřeba také říci, že celá řada z nich se zapojila buď dobrovolně nebo na základě příkazu práce v nemocnicích právě v té nejhorší covidové době, oni budou samozřejmě v tom studiu pokračovat, budou opět chodit mezi pacienty, takže se ptám, jakým způsobem má ministerstvo nachystáno očkování studentů zdravotnických oborů?

Otázka číslo tři. Ta je velmi praktická a v těchto dnech je velmi skloňovaná, a to jakým způsobem má postupovat občan, který z vážných důvodů potřebuje změnit termín druhé dávky očkování. Já vím, že v médiích se to přetřásá, že někdo si chce jet na dovolenou, a proto si chce odložit termín očkování. Ale existuje celá řada jiných, prozaičtějších důvodů, proč člověk potřebuje změnit z vážných důvodů termín očkování. A občané to chtějí vědět. Chtějí vědět, jaká mají v tomto směru práva a jak postupovat, aby to bylo samozřejmě v souladu s tím medicínsky vhodným oknem, to znamená, aby je to neohrozilo po té imunologické stránce, že se nevejdou do toho okna, kdy to očkování bude účinné.

Další téma, které, možná byste někteří řekli, že je okrajové, nicméně také se na to nás poslanců, ale myslím nejenom poslanců lidé ptají, a to je, jakým způsobem bude zajištěn systém očkování cizích státních příslušníků, kteří žijí na našem území a nejsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění.

Další otázka je z podobného ranku a týká se našich českých občanů, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, tam absolvovali očkování proti COVID-19, a přitom to nebylo v zemi, která má v tuto chvíli s námi uznaný certifikát. Mám na mysli například Spojené státy americké. Těch pacientů nejsou desetitisíce, ale rozhodně jsou jich stovky až tisíce. A může jich přibývat, protože těch pracovních pobytů je poměrně hodně. To znamená, i toto naši občané chtějí vědět, jak jim bude uznán certifikát očkování v naší zemi.

Pak je tady otázka, kterou pan ministr již částečně zodpověděl ve svém úvodním slově, a to je, jakým způsobem se chystá Ministerstvo zdravotnictví a vláda na vlnu přeočkování na přelomu let 2021/2022. Pan ministr se zmínil o tom, že se jedná o dodávkách očkovacích látek právě už na tu další sezónu. Vím, že v tomto ohledu je to trošičku hádání z křišťálové koule, což je oblíbená disciplína pana premiéra, ale - teď jsem se to maličko snažil odlehčit - ale na druhé straně pokud nebudeme podnikat kroky k objednání vakcín právě na konec roku 2021 a na začátek roku 2022, tak bychom se mohli dostat do podobných potíží, ve kterých jsme byli na konci loňského a na začátku tohoto roku. A s tím souvisí už to, co jsem zmínil už v předchozích bodech, to je to personální zajištění. My skutečně nemůžeme počítat s tím, že budeme dlouhodobě držet očkovací centra. Dokážu si to představit ještě několik týdnů, ale rozhodně si nemyslím, že naše zdravotnictví je schopno udržet velkokapacitní očkovací centra třeba i v zimě následujícího roku.

A poslední otázka v tomto bloku se týká poměrně velké nedůvěry občanů v očkování proti COVID-19. My jsme nabyli dojmu, že tak jak se to očkování v posledních týdnech rozběhlo, že ten zájem o očkování je poměrně velký. Ale pokud se na to podíváme s predikcí těch nižších věkových skupin, pro které se v tuto chvíli otevírají brány k registraci, tak tam podle průzkumu veřejného mínění je afinita k očkování velmi malá. A tady si nemohu odpustit svůj osobní dojem a svůj osobní názor na doposud probíhající kampaň, pozitivní kampaň k tomu, abychom přesvědčili české občany, že očkování proti COVID-19 má jak pro ně, tak pro celou populaci velký význam. Ta kampaň, která je v tuto chvíli vedená, je z mého pohledu, a to nejsem žádný PR specialista - velmi plytká a myslím si, že málokoho dokáže někoho o něčem přesvědčit. Nebo tady to není o přesvědčování, ale spíš o tom, aby ti lidé k tomu získali pozitivní vztah a svobodně se pak rozhodli, že se nechají očkovat.

Takže tolik je v tuto chvíli souhrn otázek. Věřím, že otázek z pléna bude ještě více.

Na závěr si ještě dovolím vám sdělit, že v podrobné rozpravě bych si pak dovolil načíst souhrn tří usnesení, u kterých bych vás chtěl požádat o podporu. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit jednak na konstruktivní diskusi a jednak i na odpovědi pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já vás, pane poslanče, poprosím, jestli byste mohl zaujmout místo zpravodaje jakožto navrhovatel. A ještě před otevřením rozpravy mě požádal o slovo s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dnešní body k jednání mají v podstatě jednoho společného jmenovatele a tím je vyvolaná hysterie z respirační choroby, jakých tato planeta poznala mnoho. Existenci viru nezpochybňujeme. Vyvolání děsu z covidu mělo své logické důvody. Předchozí údajné pandemie ptačí nebo prasečí chřipky nedokázaly vyvolat žádnou reakci, byť s každou touto uměle vyvolanou pandemií se zvyšovala hysterie. Covid je první, kdy dotáhly farmaceutické firmy svůj plán do vítězného konce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP