(11.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Zatímco předchozí přebytečné vakcíny se vyhazovaly, tak dnes jich je nedostatek. To je skutečně splněný sen, který z mnoha set lidí, a nejen z farmaceutického průmyslu, udělal dnes miliardáře. Zatímco vyvolení bohatnou, naše země a občané samozřejmě chudnou. Evropská unie na to má skvělý lék. Zadlužit se, rozdávat dotace a nechat zbohatnout další vyvolené, zatímco dluhy zaplatí opět ti chudí. Realita je taková, že současný růst inflace vládám snižuje dluhy, zatímco ukrajuje a okrádá pracující v reálných příjmech. (Silný hluk v sále.) Já bych jenom poprosil, protože já se nemůžu soustředit.

Na strachu z covidu nevydělávají jen kšeftaři. Také se na něm snaží těžit vládní politici, kteří zuby nehty odmítají demokracii. Covid se stal vládě i politikům ostatních opozičních stran skvělou záminkou, jak pošlapat Ústavu a základní lidská práva občanů. Chtěli jste se bavit o střetech zájmů ministra. Naši páni ministři jeden za druhým vyhlašovali protiústavní opatření, a s nikým to tady fakticky nehne. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad odhalil předražené veřejné zakázky a zneužívání veřejných prostředků. To řeší policie.

My v Poslanecké sněmovně máme řešit systémový problém. Tedy to, že nám tu vláda vyhlašuje protizákonná opatření, a u některých si toho byli členové vlády vědomi předem, a přesto je vyhlásili. Následně pak nutili třeba polici, aby tato protizákonná, tedy nelegální opatření vynucovala. Soudy ve svých rozsudcích jasně konstatovaly, že zavření škol bylo nezákonné a porušilo ústavní právo dětí na vzdělání. I v tomto případě máme jasný rozsudek.

Máme zcela jasná data o tom, jak se zvedla obezita, deprese a jiné problémy nejen u dětí. O propadu ve vzdělání nemusíme mluvit. Nejde totiž o to, zda děti umí o deset slovíček méně. Jde o celoživotní ztrátu pracovních návyků, o ztráty sociálních vazeb. Rok byly děti doma v pokoji a dívaly se na mozek umrtvující videa na internetu. Už předtím jsme měli problémy s tím, že děti jsou závislé na mobilech a počítačích. Teď jsme si vyrobili minimálně statisíce zhoubně závislých dětí. A to je další dílo "trestné činnosti" této vlády. A samozřejmě všech, kdo jim v tom pomáhali.

Odpovědnost je i na ostatních opozičních stranách, které vládě soustavně odsouhlasovávaly protiústavně vyhlašované nouzové stavy nebo takzvaný pandemický zákon, který je pouze jinak pojmenovaným nouzových stavem na další rok. Je nezpochybnitelně prokazatelné, že drtivá většina občanů nebyla vážně covidem ohrožena. Je i dnes statisticky jasné, že nikdy v aktuálním čase nebylo covidem tolik nemocných lidí, aby to splňovalo definice epidemie. Je naopak už dnes prokazatelné, že se tu falšovaly statistiky a překrucovaly se pojmy. Takže ti, kteří byli zdraví, ale měli v sobě znaky viru, byli vydáváni za nemocné. Je už zcela jasně prokazatelné, že hysterie a protizákonná opatření vlády nakonec skutečně způsobily smrt tisíců lidí, zahltily se nemocnice, a tím se ohrozili skutečně nemocní lidé a současně to způsobilo stamiliardové škody. To je zločin, na kterém se bohužel podílela i velká část této Sněmovny.

Víc se k tomu bohužel nedá říct. Jen opravdu věřím, že jednou odpovědní tu odpovědnost za to, co tady napáchali, také ponesou. Ekonomické škody nějak napravíme, ale lidem už životy nevrátíte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou s přednostním právem za klub KSČM paní poslankyni Aulickou. Přečtu omluvy pana poslance Petra Pávka, který se omlouvá dnes, 27. května, a zítra, 28. května, od 9 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Dolínek se omlouvá dnes, 27. května, mezi 11.45 a 13. hodinou z důvodů pracovních. Paní poslankyně Taťána Malá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navázat ne na svého předřečníka, ale na pana kolegu Kaňkovského, který tady hovořil o problematice očkování, která je dnes na programu Poslanecké sněmovny. Samozřejmě ty otázky, které tady položil, tak já už se k nim vracet nebudu. Věřím, že pan ministr asi potom bude na ně také reagovat. Dala bych ale prostor další oblasti, která samozřejmě zajímá nejenom nás za klub KSČM, ale myslím si, že i další.

Samotné očkování, tak jak třeba vnímám já u sebe v kraji, tak opravdu po tom zásadním přílivu těch očkovacích vakcín si myslím, že je opravdu spuštěno velice dobře, a i ta samotná očkovací centra jedou, a musím tedy říci, že ta zpětná vazba je velice kladná. Bylo tady právě hovořeno o motivaci těch nižších věkových skupin k tomu, aby se očkovaly, nebo ne. Ale co asi zásadně rezonuje mezi současnými obyvateli, je vlastně takové to rozdělení společnosti na občany, kteří se nechají očkovat, a občany, kteří se nenechají očkovat, ač k tomu mají prostě různé své důvody ať už osobní, nebo zdravotní.

My jsme v úterý na Poslanecké sněmovně odmítli projednat návrh z dílny Ministerstva zdravotnictví na takzvané covid pasy. Ty důvody tady asi opakovat nebudu. Na druhou stranu ve středu, když probíhal Ústřední krizový štáb, tak bylo jasně řečeno... (Ministr diskutuje se zpravodajem.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vás poprosím u stolku zpravodajů o klid.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já bych právě potřebovala, aby pan ministr poslouchal. Omlouvám se.

Ale že na středečním Ústředním krizovém štábu zaznělo, že Česká republika, potažmo celá Evropská unie, nepotřebuje vydávat takzvané covid pasy, protože tak jak byla přijata ta legislativa v Evropské unii, tak je zcela dostačující certifikát, který naši občané dostávají po druhé dávce očkování. Jsou to pro nás zásadní informace a zásadní věci, které je potřeba, abychom si vydiskutovali, protože vlastně tím původním návrhem, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, tak de facto si myslím, že to bylo opatření, kde opravdu zásadně docházelo k tomu rozdělování těch občanů na zvýhodněné právě tím očkováním a znevýhodněné. Protože tam byly i další oblasti, které jsme kritizovali. Nebudu se tedy více teď k tomu vracet.

Myslím si, že pan ministr tyto záležitosti bude probírat, a požádala bych ho určitě, aby i před třeba možností další legislativy, pokud ministerstvo vyhodnotí, že to tak asi je potřeba, aby asi zhodnotil se všemi zástupci politických klubů, jestli opravdu ty parametry jsou důležité nebo nezbytné pro občany České republiky.

Zajímá nás ale také, jak se postavíte, pane ministře, k těm dosavadním novým opatřením, nebo stávajícím, která tam zatím Ministerstvo zdravotnictví dalo a o kterých uvažuje. Víme, že některá rozhodnutí plánujete během příštího týdne, ať už se to týká třeba těch hygienických norem, těch letních táborů a pobytů nebo koupališť a tak dále. Ale musím říci, že mnozí občané mají velké zmatky v těch přednesených opatřeních. My jsme třeba řešili to samotné prodloužení ochranné lhůty našich občanů po prodělání COVID-19. Byl velký zmatek, jestli to platí jen od určitého data od vyhlášení, od 23. května, pokud se nepletu, anebo pokud se to automaticky prodlužuje u všech lidí, kteří COVID-19 prodělali. Tím pádem z těch 90 dnů na 180. Vím, že i samotné firmy, které testují a které tohle řešily, byly opravdu velmi zmatené a často nebyly schopny ani na stránkách Ministerstva zdravotnictví dohledat tu správnou argumentaci.

To samé se myslím týká i u těch služeb nebo pohostinství, kdy a za jakých opatření, nebo jestli je opravdu možné přijít třeba ke kadeřnici s testem, který si udělají doma, nebo jenom čestné prohlášení, že je člověk testován ve své společnosti, a tak dále. Některé bohužel, protože mají strach, tak třeba vyžadují, aby ten test byl opravdu proveden v systému. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP