(11.20 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Další věci, na které se nás hodně ptají občané, je samotné testování právě o prázdninách, to znamená, ty nároky na dva PCR testy zdarma, na čtyři antigenní a tak dále, a je to, platí to i v době, pokud se testujete ve své firmě nebo v zaměstnání, máte na to stále nárok a je to bezplatné. Jsou to věci, které asi budete přednášet nebo sdělovat příští týden. Na druhou stranu když už vlastně se o tom hovoří, tak ty parametry by měly asi být sdělovány opravdu zřetelně a tak, aby to lidé pochopili a ve velké míře nemuseli dohledávat, tak aby to opravdu bylo sdělené dobře.

Také nás velice mrzí, že stále - a my jsme o tom na výboru pro zdravotnictví měli i kulatý stůl - že se neřeší třeba ukončení, nebo možnost ukončení nošení roušek u dětí na prvním stupni. Tak jak jsme zatím vyhodnocovali celou tu situaci, sama za sebe říkám, že se mi opravdu nelíbilo to stanovení paní hlavní hygieničky, která odmítala to řešit a umožnit, aby aspoň na prvním stupni, kdy ty děti jsou tam vlastně tu nejdelší dobu, jsou stále testovány a je to ta skupina, která je nejméně náchylná k tomuto onemocnění, aby aspoň zde byly odloženy v těchto měsících ty respirátory a roušky. Nemyslím si, že bych tady musela říkat, jaké problémy to těmto dětem přináší. My jsme zrovna o tom hovořili i na tom kulatém stole, kde byli přítomni zástupci Ministerstva zdravotnictví, a já bych chtěla říci, že mně velice přístup Ministerstva zdravotnictví mrzí, protože mám pocit, že ty malé děti se v tom opravdu ztrácejí a že je na ně velmi opomíjeno a že vlastně v tom celém systému opatření se ztrácejí.

Chtěli bychom také vědět, jak budete přistupovat i k tomu uznání té výše a hodnot protilátek, protože jsou to zásadní věci. On se na to ptal i kolega Kaňkovský, řeší to i hodně paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví, jsou to neustálé dotazy a zatím nám Ministerstvo zdravotnictví na to nedokáže jednoznačně odpovědět. Ale máme tady občany, kteří po prodělání mají obrovské hodnoty, a vlastně to, aby se mohli jít bezpečně očkovat, může trvat i třeba rok anebo i déle, protože naopak tak jak hovoří odborníci z oblasti zdravotnictví, takovéto výše protilátek by naopak mohly v rámci tedy s tím očkováním spojené způsobit velké zdravotní problémy. Mezi občany se toto také nepouští, tyto informace. Je potřeba jim to sdělovat a je potřeba, aby po prodělání této nemoci chodili před očkováním na ty protilátky, aby měli tu jistotu, že to nemůže pak opravdu způsobit další věci.

Za nás asi nyní teď všechno.

A ještě jedna věc, která teď asi rezonuje nejvíce, a to je vlastně podání druhé dávky, respektive termín. Není vinou občanů České republiky, že to rozjetí toho očkování se dostává do letních měsíců. Naši občané teď - a já si myslím, že jsme za to asi všichni rádi - řeší, jak budou moci jet na dovolenou. Myslím si, že tady nejde ani o tu zahraniční, ale především o to, jak (si) budou užívat s rodinou dovolenou v České republice, anebo ať se rozhodnou tedy kamkoliv. A na druhou stranu jim vlastně, nechci říct, někteří lidé, zástupci Ministerstva zdravotnictví, radikálně říkají, že třeba dovolená - není jiná možnost přeložit to očkování na jinou dobu. Ale máme tam třeba i samozřejmě zaměstnance, kteří mají služební výjezdy a tak dále, a myslím si, že ta tvář Ministerstva zdravotnictví, respektive z toho rozjetého vlaku toho očkování by měla být v tuto dobu přívětivější a měla by opravdu občanům vycházet co nejvíce vstříc. Já chápu, že ten systém je nějak rozjetý, nějak nastavený, na druhou stranu si otevřeně musíme říci, že to opravdu není chyba těch občanů, že se teď začínají očkovat a ty druhé dávky jim vycházejí právě na tu lukrativní dobu těch dovolených.

A myslím si, že to by mělo být v těch zásadních věcech, které by teď ministerstvo, jejich přístup k těmto občanům měl řešit, protože v samotných očkovacích centrech ani u těch pediatrů, jak je tady zmiňováno... pediatrů - omlouvám se, obvodních lékařů, praktiků, tam není problém. Problém je opravdu v tom, co říká Ministerstvo zdravotnictví, a v tom systému, které vlastně nechce dovolit takový ten selský přístup a selský rozum. Děkuji moc zatím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já děkuji své předřečnici Hance Aulické za ty dotazy a trošku jich využiji a navážu na ně a poprosila bych pak pana ministra, jestli je může zodpovědět.

Má předřečnice tady řekla, že na Ústředním krizovém štábu bylo řečeno, že vůbec není nutné měnit tu legislativu a zavádět to, co jsme tady v úterý viděli, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Já se tedy ptám, proč byla tato novela zařazena na příští jednání schůze, jestli ministerstvo opravdu bude trvat na tom, aby ke změně té legislativy došlo.

Pak se tady kolegyně zmiňovala o dvou PCR testech zdarma. Mě by zajímalo, jestli budou vydávány i v mezinárodním formátu, tak aby je veřejnost mohla využít v rámci svých cest na dovolené, nebo pouze pokud budou prostě jenom informativní v českém jazyce.

Co se týká pak těch protilátek. Je tady mnoho lidí, kteří prodělali koronavirus bezpříznakově, přesto si nechali jako samoplátci udělat test na protilátky, zjistili, že nemoc prodělali, mají třeba i vysokou hladinu těch protilátek, tak co bude s nimi? Bude se brát v potaz i tento doklad o tom, že koronavirus prodělali, ač nejsou v té evidenci, protože nebyli evidovaní, že jsou nemocní?

Pak by mě zajímalo, pokud nyní někdo podstoupí ty dvě dávky očkování, jestli se tím automaticky zavazuje i k tomu přeočkování na podzim. Nebo se pak může dobrovolně rozhodnout, že už třeba to přeočkování nechce podstoupit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Chtěl bych jenom upozornit, že faktická poznámka je na to, abychom reagovali na předřečníka. S faktickou poznámkou pan zpravodaj.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, skutečně budu fakticky reagovat na paní kolegyni Maříkovou vaším prostřednictvím. Už to tady zmínila kolegy Aulická. Vyšetřování protilátek jsme opakovaně žádali po Ministerstvu zdravotnictví, aby přichystalo metodiku, jakým způsobem vlastně do boje s COVID-19 vyšetřování protilátek zavzít. My jsme přesvědčeni o tom, a máme to prodiskutováno s imunology, že vyšetřování protilátek má velký význam právě s narůstajícím počtem lidí, kteří prodělali COVID-19, i s narůstajícím počtem očkovaných. Vyšetřování protilátek nám může dát velmi důležitou informaci o tom, jakou imunitu naše populace vůči COVID-19 má, a může to zjednodušit právě i přístup k očkování u těch, kteří si nejsou jisti, jestli už jsou v tom vhodném časovém oknu.

To znamená, máme tady nového pana ministra a já ho znovu vyzývám - už jsem k tomu vyzýval pana ministra Blatného, pana ministra Prymulu a nestihl jsem to u pana ministra Arenbergera: skutečně zkuste se se svými odbornými skupinami o tomto poradit, už na to dneska existují i práce, odborné práce, které vyšetřování protilátek zmiňují, a myslím si, že pokud chceme být efektivní a i omezit náklady na zbytečné testování, tak vyšetřování protilátek je v tomto směru velmi důležitým faktorem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejdřív upozornit na to, že ten bod se jmenuje špatně, protože očkování neboli vakcinace, to je lékařský zákrok, při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Takže my se tady obecně většinově nebavíme o očkování, o vakcinaci, to je manipulace. My se bavíme o injekční experimentální genové terapii neprověřenou genovou emulzí. Mám pro vás novinku. Včera zemřel William Shakespeare. William Shakespeare byl první muž na světě, který byl injekčně experimentálně léčen touto genovou emulzí. No a včera zemřel. Ano, měl 81 let a včera zemřel. Kdyby zemřel v roce 2020 na rakovinu, infarkt nebo cokoliv a byl by PCR pozitivní, tak by zemřel na covid. Takže včera zemřel první muž, který byl navakcinován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP