(11.40 hodin)
(pokračuje Volný)

A potom chci od vás vědět, pane ministře, jestli připravujete nějaké restrikce vůči dětem 12+, to znamená 12 let a starším, jejichž rodiče odmítnou vakcinaci. To znamená, jestli je hodláte nějakým způsobem diskriminovat ve škole, jestli plánujete, že budou muset na rozdíl od těch navakcinovaných dětí, které se podrobí té experimentální genové terapii, tak jestli je budete nutit, aby nosily respirátory, jestli jim zakážete tělocvik, jestli jim zakážete školní výlety a jestli jim zakážete pobyty v přírodě se školou tak, jak už se šikanují dnes děti, které se nepodrobily té běžné vakcinaci. Tohle jsou všechno dotazy nebo žádosti, ke kterým se máte vyjádřit, pane ministře.

A pak bych tady chtěl ještě kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět, proč někteří lékaři nechtějí očkovat. No tak já to vím, protože se s nimi stýkám. Ti lékaři nechtějí očkovat, protože nechtějí vraždit. A protože nemohou říct, že nechtějí očkovat, protože nemohou vraždit, tak s chutí přijmou jakoukoli výmluvu, ke které se mohou uchýlit. A těchto lékařů, kteří nechtějí vraždit, jsou po celé republice stovky a tisíce. Já jim za jejich přístup děkuji a myslím si, že to bude přesně v souladu s Hippokratovou přísahou, pokud v případě pokračování snah o zavádění vakcinačního apartheidu v České republice budou aplikovat svým pacientům fyziologický roztok. Bude to naprosto v souladu s vaší Hippokratovou přísahou a bude to naprosto v pořádku, pokud tenhle genetický experimentální roztok vylijete tam, kam patří, do záchodu, a lidem aplikujete buďto nějaký fyziologický roztok, anebo vitamíny B, to jim totiž určitě pomůže.

Takže děkuji, pane ministře, za vaši snahu o kritické informování veřejnosti tím, že uvolníte data o tom, kolik z těch 15 tisíc seniorů, kteří za první tři měsíce zemřeli v České republice, bylo vakcinovaných, kolik z nich vakcinovaných nebylo, a taky informace, které se pochopitelně dají z toho systému vyčíst, a nepotřebujete nikoho pitvat, informace o tom, jak úspěšným lékem proti chřipce, a nejenom proti chřipce, ale proti infarktu a třeba proti rakovině je covid. Protože informace, které se ke mně dostávají, jsou, že covid je nejdokonalejší lék na chřipku. To víme všichni. Covid chřipku vyléčil stoprocentně. Ale teď to vypadá, že zhruba padesátiprocentně vyléčil i infarkty, které zmizely, nebo se rapidně o desítky procent snížily, a že dokonce o desítky procent snížil úmrtnost na všechny formy rakoviny. Takže otázka je, jestli bychom si ten covid naopak neměli pěstovat a neměli jej tou populací nechat procházet pravidelně dvakrát třikrát ročně, protože nám to léčí spoustu jiných nemocí.

Takže děkuji a těším se jak na vaše odpovědi, pane ministře, tak na vaši spolupráci v tom, aby občané České republiky byli pravidelně informovaní a mohli se kriticky dobrovolně sami a bez nátlaku rozhodnout, jestli raději projdou covidem s léky, jako je Isoprinosine, Ivermektin, vitamin D nebo vitamin C, nebo jestli se nechají dobrovolně, jestli se podrobí injekční experimentální léčbě experimentální genovou emulzí, která podle definice není očkováním ani vakcinací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já poprosím tady paní, jestli by mohla vydezinfikovat řečniště. (Děje se). A jsou tady čtyři faktické poznámky. První pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák, Vít Kaňkovský a Petr Třešňák. Já přečtu omluvu. Pan poslanec Josef Hájek se omlouvá dnes mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jen říct, že na petičním výboru ta zmiňovaná petice byla projednána, byla projednána dokonce za přítomnosti současného pana ministra, protože byl členem tohoto výboru, takže zástupci petentů... (Ministrova poznámka od zpravodajského stolku mimo mikrofon.) Dokonce zpravodajoval, děkuji za doplnění, dokonce zpravodajoval tuto petici. Takže my jsme ji na petičním výboru skutečně projednali, a to za přítomnosti zástupců petentů, to znamená, na půdě Poslanecké sněmovny veřejně byla tato problematika projednána. Zástupci petentů nám tam všechny svoje argumenty mohli sdělit, byla tam dokonce i prezentace, pokud si dobře vzpomínám, tedy to projednání tam bylo. Potom druhá věc, která se týká vakcinace, popř. očkování apod. Samozřejmě jsou i jiné lékařské metody, které mají invazivní styl, a to, že jsou nějak udělané, tak nemyslím, že je potřeba je nazývat experimentálními, to všechno prochází nějakou kontrolou. Každopádně myslím si, že v tomto případě nelze říct, že by zástupci petentů neměli možnost vystoupit. Samozřejmě něco jiného je potom jednání s ministrem, něco jiného je možnost promluvit na plénu. Ale standardní postup u petic je, že je projedná petiční výbor, což proběhlo, proběhlo to se zástupci petentů a měli možnost tyto věci tam všechny říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana poslance Ivo Vondráka a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem si nachystal ještě jeden vstup, kterých bych nazval jako "jak se vyhnout mýtům v oblasti očkování a toho, co se dneska děje kolem nás". Takže fakt je takový - a tím reaguji na to, co jsem teď slyšel - že v našem kraji je 3 099 lékařů, kteří pracují v nemocnicích, kteří se starají o nemocné, a po očkování je z nich šest - šest - pozitivních. Já si myslím, že ten přínos očkování je zcela neoddiskutovatelný. Takže prosím, abychom začali pomalu bořit tyto mýty, které skutečně vedou k tomu, že bude ohrožena imunizace naší společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych si dovolil krátce reagovat na pana poslance Lubomíra Volného vaším prostřednictvím, pane předsedající. Vy tady dlouhodobě mluvíte o jedné skupině lékařů. Jsou to lékaři ve valné většině s velkým odborným kreditem, jejichž názory tady prezentujete. A já musím říci, že já to nijak nezpochybňuji. Medicína není matematika a my se velmi často v klinické medicíně potýkáme s tím, že máme odborně různé názory, a snažíme se je mezi sebou nějakým způsobem třídit, někdy spolu nesouhlasíme. Ale ve finále nakonec rozhodnou výsledky. Výsledky léčby, výsledky i preventivních opatření. A to se dá někdy on-line sledovat, ale bohužel velmi často je to až retrospektivně, až s nastupujícími měsíci a někdy i roky můžeme zhodnotit, který postup byl nakonec ten správný. To znamená, vy tady prezentujete jednu názorovou skupinu, je to v pořádku, já např. pana profesora Berana za spoustu jeho minulých odborných prací chválím a respektuji ho, nicméně v názoru na řešení COVID-19 se rozcházíme. To ale neznamená, že si ho tím pádem přestávám vážit. A podobně je to s jinými odborníky, jsou tady jiné odborné skupiny, které mají prostě jiný názor.

A jinak vy jste tady mluvil o číslech. Když mluvíte o číslech, tak je potřeba o nich mluvit v širším kontextu. Vy jste tady zmiňoval první čtvrtletí tohoto roku. Ale podívejme se na loňský rok a na poslední čtvrtletí loňského roku. Pokud se podíváme na rok 2020, tak víme, že narostla úmrtnost v České republice o 15 % v absolutních číslech. A největší úmrtnost byla v měsících říjen, listopad a prosinec. V tu dobu se v České republice ještě nevakcinovalo. Tak se chci zeptat pana poslance Volného, jak si to vysvětluje. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP