(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k několika předřečníkům. Za to závažné, co tady padlo, za to asi nezávažnější - vždycky jsme si říkali o tom, že se máme postarat o ty nejstarší, nejzranitelnější, což jsme se shodli, že je těch 65+ plus chroničtí nemocní. To se podařilo z velké části, ta procenta tady padla, mluvil o tom pan profesor Vondrák i pan kolega Stanjura. Ale, a všichni asi umíme počítat trojčlenkou, kdybychom brali absolutní číslo 65+, tak tam zbývá kolem půl milionu lidí, ono to je skutečně víc než ty, které jste zmiňoval, pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedajícího. Je to veliké číslo. Ale řada z těch lidí se prostě nepřihlásila z nějakého důvodu, řada z těch lidí prodělala onemocnění, přežila ho, nepřežila ho. Ono to dopočítávat na tisícovky je složité.

Nicméně tady vidím opravdu velikou hrozbu, a s tím s vámi souhlasím, že je potřeba se na tuto skupinu soustředit a ty lidi doočkovat. Kdysi pan Kubek na začátku, když jsme neměli skoro žádné vakcíny, navrhoval: přiveď si svého seniora a my tě naočkujeme třeba přednostně. Na to určitě na začátku prostor nebyl a museli jsme přednostně očkovat seniory. V současnosti si dovedu představit tohleto oprášit, a než pustíme třeba to očkování opravdu všech věkových kategorií, a to lidí mladých, kteří jsou motivováni třeba dovolenými a podobně, tak by to mohla být jedna z cest, jak třeba seniory do očkovacích center přivést.

Vy jste tady zmínili praktické lékaře, nekomunikaci s nimi. Já sám pracuji na malý úvazek jako praktický lékař a mám zkušenosti s AstrouZenecou. On je to opravdu problém, protože média nám příliš nepomáhají, a nejdřív to bylo AstraZeneca pro staré ne, pak pro mladé ne, pořád se to mění. Lidé znejistěli. A řeknu vám, že byl docela problém vyočkovat dávku pro sto pacientů, a co obvolávaly naše sestry... (Předsedající: Čas.) Ano, promiňte. Takže já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. No tak omlouvat se mi zase nemusíte, pane poslanče. Já dělám jenom svou práci. Nyní tedy vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, pak Lubomír Volný a ještě se přihlásil pan poslanec Ivo Vondrák. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mě tedy mrzí, že pan poslanec Vondrák to bere jako kritiku vlády. Já si myslím, že by to měl být společný zájem. Prostě je to 100 tisíc lidí. To číslo je jiné, než říkal pan poslanec Mašek, protože já mluvím jenom o těch, kteří už projevili zájem, nemají termín. A měl jsem kategorii 70+, takže mně tam chybí 65 až 69. Takže ta čísla určitě jsou správná, nebudu s nimi polemizovat. Jiná věc je, jak doočkovat ty ostatní, kteří neprodělali covid, mohou dostat injekci a nechtějí. To je jiná věc.

Já jsem chtěl říct panu ministrovi, že jsme mu dali šanci naší smrští faktických připomínek, jak to vlastně zvládnout. Protože ono matematicky je to jednoduché, a já rozumím, že to není jako triviální problém. Ale u těch praktiků - zase z dnešních ranních čísel - je registrováno 445 tisíc lidí v celé republice a praktici podali 571 tisíc vakcín k dnešnímu dni, nebo k dnešnímu ránu, jak to posílá pan Dušek ráno, což je vlastně 1,28 vakcíny na zájemce. Takže chybí nám nějakých 320 tisíc vakcín, které by měli mít praktici, aby pokryli ve sto procentech zájem těch, kteří jsou u těch praktiků registrováni. Což je matematicky čtyřdenní kapacita. A já vím, že jsou logistické programy. Takže já jsem chtěl jako jediné, abychom se na to soustředili, abychom přemýšleli, jak v tom můžeme pomoci, aby v té věkové kategorii pokud možno byla nula u těch, kteří se očkovat chtějí, a případně abychom přesvědčili ty, kteří se očkovat nechtějí. Nemusím chodit na kraje, abych říkal, jak bych to dělal lépe nebo hůře. Ale fakt 100 tisíc je hodně, i když z 8 milionů, které máme naočkovat, nebo kolik, to vypadá jako hrozně málo, ale ti lidé jsou pak nešťastní, protože na rozdíl od těch mladších si nedojedou do druhého dne do toho očkovacího centra. Já tomu rozumím. Také jsem byl v očkovacím centru v Ostravě a dostal jsem termín velmi pohodlný o víkendu, když se vracím z Prahy. Takže to jsem nekritizoval. Jenom jsem chtěl, aby se pan ministr a jeho tým zaměřili na těch 100 tisíc, kteří ještě nemají termín. Protože pak to bude lepší i pro ty rodiny i pro tu společnost, když budou mít klid, že ti, kteří chtějí, ti naši nejstarší spoluobčané, už očkováni jsou. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný. Přečtu ještě omluvy: pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání po celý den ze zdravotních důvodů a pan poslanec Jaroslav Vymazal se omlouvá dnes od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů.

Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže ještě jednou. My všichni víme, že ČSSD už v této Sněmovně nebude, nebo v příští. Máte možnost s sebou do politické minulosti vzít i Volného Lubomíra a Volný blok. Než rozkradete Lidový dům, abyste nemuseli zaplatit čtvrt miliardy dědicům pana Altnera, tak můžete udělat věc, kterou považujete za správnou. A udělejte ji tak, že vyvrátíte tato čísla: Ukrajina, 41 milionů obyvatel, 51 tisíc mrtvých; Česká republika, 10 milionů obyvatel, 30 tisíc mrtvých; Švédsko, 10 milionů obyvatel, 14 tisíc mrtvých; Bělorusko, 10 milionů obyvatel, 2 tisíce mrtvých. Vyvraťte na odborné úrovni tato čísla a vezměte s sebou Lubomíra Volného i celý ten jeho Volný blok na politické smetiště dějin, budeme si tam spolu rádi povídat. (Výkřik z pléna.)

Já bych poprosil, aby tady pan poslanec za ČSSD nevykřikoval jako opičák, protože jeho kolegyně před chvílí mluvila o politické kultuře, což mě docela rozesmálo, protože jsem si vzpomněl na několik jednání - tady kolegyně z ANO také na mě, prostřednictvím pana předsedajícího, napřímo kývá hlavou - ale já si tady pamatuji, jak se tady křičelo: Ten zabil tých lidí přes padáky! Ti zas řvali: A vy jste zloděj, vy jste ukradl Čapí hnízdo! Ódéesáci řvali po komunistech, že jsou zvířata, protože zavraždili Miladu Horákovou, komunisté volali po Stanjurovi, že je vrah, protože zavraždil všechny bezdomovce a lidi v dluhových pastích. Prosím vás, no, v téhle republice voliči, když budou chtít vědět, jaká je tady politická kultura v této Sněmovně, tak si přehrají pár virálních videí ve Sněmovně a zjistí, že tady pan kolega, co tady dvakrát už vykřikoval jako opičák, není jediný, který se v této Sněmovně v krizové situaci jako opičák chová... (Předsedající: Čas.) Že to je ve své podstatě běžná kultura zde ve Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Tak, nyní vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Tak, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Mně to nevadí, že to tady je popliváno přede mnou. Nebudeme čekat na nějakou dezinfekci.

Já bych jenom ještě, ať uzavřeme tu diskusi s panem kolegou Stanjurou, jako skutečně problém je v tom, že praktici byli stále nedostatečně saturováni vakcínami, které byly pro ně určeny. To byla AstraZeneca, Johnson & Johnson. Nicméně ta situace se začala trošku hrotit i tím, jak se tato věc začala medializovat, a dokonce se vytvořil mýtus, že kraje vedou jakousi válku a soutěž o to, kdo dostane ty vakcíny, jestli to dostanou praktici, anebo očkovací centra. To není pravda. Ze své podstaty to nemůže být pravda, protože do očkovacích center šly výhradně vakcíny typu mRNA, to znamená vlastně vakcíny Pfizer/BioNTech, které v podstatě měly jedinou možnost, jak být distribuovány tímto způsobem. Tam byly požadavky, které prostě byly od výrobce dané. Nicméně nastal jiný problém. My už jsme před měsícem rozhodli o výpomoci praktickým lékařům v tom, že jim budeme dávat vakcíny Moderna. Zavezli jsme 20 ordinací a minulý týden jsme zaváželi 75 ordinací. Sedm a půl tisíce dávek Moderny. A teď musím říct jednu důležitou věc: 15 % praktických lékařů je odmítlo. A dokonce musím říct, že odmítli velmi nezdvořile. Naši hasiči rozvážejí tyto vakcíny přímo do ordinací a v podstatě se museli s nimi vracet zpět. A pak si musíme říct, kde je tedy problém, protože takto tu třetí vlnu očkování fakt nemůžeme zvládnout. Takže já si myslím, že tady je třeba si říct, co s tím budeme dělat, aby se tyto situace neopakovaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí jako poslední přihlášený k faktické poznámce, pan poslanec Jiří Mašek, takže se připraví s přednostním právem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aa ještě Karla Maříková na faktickou. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo. Já se také nebojím infekce tady, že to není odezinfikováno, protože jsem covid prodělal. A pro pana Volného, prostřednictvím pana předsedajícího, prodělal jsem ho s tím, že jsem přesně postupoval podle rad pana profesora Berana, kterého znám z Hradce Králové, kterého si velmi vážím jako odborníka, a bral jsem Isoprinosine hned od začátku v plném dávkování, a přesto jsem nakonec skončil na jipce s embolizací a se zápalem plic. Ale to je medicína, tak to prostě je. Takže to je jenom jedna poznámka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP