(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem ministr Adam Vojtěch a připraví se s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Válek. Poslední dvě přihlášky v tuto chvíli. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se pokusím odpovědět na ty otázky, které zde zazněly, byť jich bylo skutečně velmi mnoho. Takže pokud na nějakou neodpovím a možná, že ani nebudu vědět třeba úplný detail, tak prosím jsem připraven určitě i písemně dodat nějaké podklady. Určitě s tím nemám jakýkoliv problém. Takže v tomto směru si myslím, že ta komunikace může probíhat i mimo rámec tohoto bodu. Každopádně se pokusím tedy odpovědět, co je teď možné.

Pokud jde o velkokapacitní centra. Tady zazněla debata o tom, jaký je vlastně výhled míst, kde se tedy bude očkovat. My máme předpoklad takový, že ta velkokapacitní centra by měla být udržena minimálně do srpna. Takto je to zatím domluveno i v rámci jednotlivých krajů s tím, že následně půjdeme více právě do ordinací praktických lékařů, potažmo do těch menších očkovacích míst i v rámci nemocnic a podobně. Takže to je zatím ten výhled, tak jak je naplánován.

S tím bezesporu souvisí celé to téma očkování u praktických lékařů. Myslím si, že skutečně výhledově budeme muset ještě více spoléhat na praktické lékaře. Já jsem připraven s nimi maximálně komunikovat. Myslím si, že za ty poslední roky jsme komunikaci se zástupci praktických lékařů měli velmi dobrou, a musíme se pobavit o tom, co nás v tomto směru čeká v tom střednědobém horizontu. Už dnes praktičtí lékaři ze zhruba 3 ze 4 vakcín firmy Moderna mají exkluzivně pro sebe - nebavíme se o těch druhých dávkách, které jdou do očkovacích center. Ale jinak skutečně platí to, že tyto vakcíny od společnosti Moderna, tak jak bylo dohodnuto, jdou cíleně do ordinací praktických lékařů. Samozřejmě v tomto směru záleží, a hovořil o tom pan hejtman poslanec Vondrák, na ochotě těch praktických lékařů. Nikdo je k tomu nemůže reálně donutit. Ale já věřím, že tu dohodu najdeme. Zejména, znovu říkám, spíše o té budoucnosti po ukončení právě těch velkokapacitních center. S tím souvisí to, o čem jsem hovořil na začátku, že bude muset být velmi brzy vysoutěžen distributor právě vakcín na to další období, respektive těch jednotlivých vakcín od jednotlivých výrobců.

Pokud jde o otázku, která se týkala protilátek a nějakého prokazování, a vlastně souvisí to i s těmi takzvanými covid pasy, také jsem to už částečně naznačil. Tady byly otázky na to, jak to vlastně bude s tou novelou zákona 258 o ochraně veřejného zdraví. My jsme teď jednali v debatě na Ministerstvu zdravotnictví o nějaké úpravě toho zákona, tak abychom skutečně cílili pouze na to, co je v tuto chvíli nezbytné. A to skutečně je nastavení mechanismu vydávání těch certifikátů, které jsou uznatelné v rámci zemí Evropské unie v provazbě na to nařízení, které bylo schváleno, nebo na kterém je konsenzus. Samozřejmě v rámci těch certifikátů bude jednak to o otázce prokázání očkování, druhak o otázce prokázání, případně testování nebo prodělání daného onemocnění. Ty certifikáty budou uznatelné tedy v rámci toho přeshraničního styku. Takže v tomto směru si myslím, že to je to, co i lidé očekávají zejména před tím letním obdobím, které nás čeká.

Jinak pokud jde o tu debatu o protilátkách a té hladiny protilátek. Zatím platí to, a je to vlastně takto nastaveno i v tom informačním systému infekčních nemocí, že pokud zkrátka člověk prodělá onemocnění COVID-19, tak v zásadě automaticky v systému je odloženo jeho očkování o 90 dní od posledních pozitivního PCR testu, respektive poslední PCR testu, který prodělá. Ale obecně vyšetřování protilátek se nedělá. Ono se nedělá prakticky u žádného onemocnění. A je pravdou, že debata o tom, jakým způsobem má být nastavena hladina protilátek, aby bylo nějakým způsobem průkazné, že člověk, který má v určitý okamžik protilátky, je bude mít i v tom následujícím období, tak ta se ještě vede i na té odborné úrovni. A ani ECDC v zásadě v tomto směru nemá nějaké stanovisko, nedoporučuje, aby toto bylo nějakým způsobem relevantní pro prokazování té bezinfekčnosti v rámci i třeba otázky očkování, nebo ta hladina protilátek že by takto byla nějak nastavena. Takže to je určitě debata, která se povede na té odborné úrovni, a určitě ji budu rád diskutovat i s vámi. Vím, že se to diskutovalo i na půdě výboru pro zdravotnictví.

Pokud jde o otázku těch čekacích listin na očkování, tak jak o tom hovořil pan kolega Stanjura, tam je třeba si uvědomit, že to nejsou lidé u té seniorní části populace, kteří by čekali jen na první termín. V tom čísle, o kterém jste hovořil, jsou i lidé, kteří čekají na druhý termín, kde je samozřejmě určitá časová prodleva 42 dní, nebo až tři měsíce třeba u vakcíny od firmy AstraZeneca. Takže toto skutečně by mělo být číslo, kde jsou jak ti čekající na první termín, tak i na druhý termín. Takové mám informace od kolegů, jak jsem to ještě prověřoval alespoň on-line na základě toho vašeho dotazu. Ale případně to ještě doplním. Takto mě vlastně informovali, že je ta situace aktuální. Pravdou je, že obecně teď skutečně nabíhají více druhé dávky. Ono to právě souvisí i s tím, že možná teď bude více lidí čekat na tu první dávku, protože právě musíme řekněme ty dodávky, které jsou na maximu možného v tuto chvíli, aplikovat právě těm, kteří čekají na druhou dávku, že skutečně dobíhají ty termíny. Takže to je to, co nás teď čeká více než třeba před těmi několika měsíci. A jinak platí i to, co tady bylo řečeno, že část těch lidí samozřejmě čeká třeba u praktických lékařů.

Pokud jde o otázku očkování těhotných žen nebo lidí, kteří trpí astmatem a podobně, vycházíme v tomto směru z toho, jak je nastavena registrace dané vakcíny, jestli jsou tam nějaké kontraindikace takto zmíněny. Skutečně ani u jedné z těchto skupin explicitně není vyloučeno, aby byly u nich aplikovány vakcíny na nemoc COVID-19. Samozřejmě pravdou je, že je to na rozhodnutí daného lékaře, který vlastně musí vyhodnotit zdravotní stav konkrétního očkovance. To zkrátka platí. Ale pravdou je také to, že zkrátka není explicitně dána kontraindikace ani pro těhotné, ani pro pacienty s astmatem. Z tohoto je třeba vycházet při nějakém hodnocení. Nechci tady říkat, kdo co řekl v minulosti, nebo neřekl. Já vycházím zkrátka z toho, jak jsou ty vakcíny zaregistrovány, jaká jsou omezení v tomto směru. Takže to je asi k tomuto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP