(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 14.30, budeme pokračovat v bodu Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování. Nacházíme se v rozpravě, předpokládám. A já poprosím pana ministra, jestli jsem to správně vyhodnotil, že jde k řečnickému pultu. Ne? Jenom ke stolku zpravodajů.

Já jenom přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Věra Procházková mezi 14.30 a 19.00 dnes z pracovních důvodů, omlouvá se Zuzana Ožanová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Strýček dnes od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Špičák dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů, omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tak.

Já tu ve svých poznámkách od předcházejícího předsedajícího mám napsáno pouze, že snad měl vystoupit pan poslanec Válek, ale toho v tuto chvíli v sále nevidím. Ptám se tedy, zda někdo jiný má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Pan poslanec Volný. Faktické poznámky? Ano, takže zpět. Paní poslankyně Maříková a poté pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty. Okamžik... Už můžete.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolila reagovat tady na pana ministra a měla bych ještě k tomu, co řekl nějaký dotaz. Zajímalo by mě, jestli je už tedy známá hladina protilátek, kdy toho očkovaného nebo toho dotyčného, který ten koronavirus prodělal, chrání. Ptám se záměrně, protože pokud tady chceme někoho na podzim proočkovávat, nějakou skupinu lidí, tak pokud tu hladinu neznáme, tak nemůžeme přece vědět ani to, na jakou tu hladinu ty protilátky klesnou, a můžeme říct: máme proočkovávat, protože už v tu dobu nejsou ti dotyční chráněni. Takže já předpokládám, že pokud to nevíme, že se to bude tedy nějak zjišťovat nebo to projde nějakým zkoumáním.

A pak ten můj dotaz ohledně toho očkování. Pokud se dnes lidé nechají tedy naočkovat oběma těmi dávkami, plyne pro ně nějaká povinnost, že na podzim, když se třeba rozhodnou, že nebudou chtít se nechávat proočkovat, že musí? Nebo bude to znova na jejich svobodném rozhodnutí? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr chce odpovědět, ale napřed musíme vyslechnout ostatní faktické poznámky. Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Bělobrádek - faktické poznámky.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže děkuji. Já jsem se vás ptal, pane ministře, na pár věcí, protože zřejmě budoucí ministr zdravotnictví pan Prymula oznámil, že do budoucna si lidé zřejmě budou muset to přeočkování, převakcinaci, platit ze svého, a chtěl bych od vás slyšet jako od současného ministra zdravotnictví, jestli se zaručíte vy jako současný ministr zdravotnictví za ANO, že lidé nikdy nebudou muset platit vakcinaci proti covidu, že to je jenom fake a hoax vypuštěný panem Prymulou. To je jedna věc.

A opravdu bych chtěl vědět, jestli zajistíte studii, která zjistí, kdo z těch 15 tisíc seniorů, kteří zemřeli za první tři měsíce tohoto roku - a opakuji, za celý loňský rok, za celý loňský rok, i s těmi nadúmrtími, ať už s covidem, na covid, bez covidu, na zanedbanou péči, na strach, na cokoliv, tak těch lidí bylo 14 00 za celý loňský rok. Za první tři měsíce jich prostě bylo 15 tisíc. To je dramatický nárůst, čtyřnásobný nárůst. Takže bych chtěl vědět, jestli se postaráte o to, aby proběhlo nezávislé vyšetřování s anonymizovaný rodnými čísly, kterého se budou moci zúčastnit odborníci z těch petic lékařů a Zdravého fóra, tak aby veřejnost mohla být uklidněna, že za tímto dramatickým, čtyřnásobným nárůstem úmrtnosti v této věkové kategorii skutečně, skutečně není vakcinace.

Takže bych vás požádal o odpověď aspoň na tyhle dvě otázky. Pokud mi neodpovíte dneska, já se vás na ně stejně zeptám zítra. A čím víc to budete natahovat, tak tím víc my ve všech těch našich informačních kanálech budeme poukazovat na to, že ministr zdravotnictví se bojí na tyto otázky odpovědět, a tím víc bude po tisících a po tisících klesat důvěra lidí v tuto experimentální genovou terapii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak další faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Vyzula.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já bych se ještě vrátil k tomu, co se říkalo před několika měsíci a co je platné teď. Já jsem byl na počátku roku u svého lékaře a ptal jsem se ho, zda se svou diagnózou mám nechat očkovat. On mi říkal, že to zatím nedoporučují. To znamená, odborník mě doporučil se neočkovat. A nyní mám za sebou už jednu dávku, protože se mezitím to stanovisko o kontraindikacích nějakým způsobem posunulo. Takže to je zcela přirozené, že je určitá obezřetnost k některým skupinám lidí, jestli tam ta kontraindikace je, nebo není, protože s tím ještě není zkušenost, nejsou dokončené třeba některé studie, které už potom jsou.

Takže má to svoji dynamiku v čase a není to nic nenormálního. Je to věc, která probíhá potom tou klinickou praxí. Na rozdíl od fyziky, kde víme, že každý atom se chová zcela stejně, tak u lidí to tak samozřejmě není. Každý je specifické individuum a obzvláště v medicíně, když tam jsou ještě další nějaké choroby nebo stavy, jako je třeba těhotenství, tak se musí nějakým způsobem počítat s tím, že to má nějaký vývoj a další sledování. Takže je to zcela přirozené, že v nějaké fázi i mně nebylo doporučeno očkování vzhledem k tomu, že to bylo bráno jako kontraindikace, a během několika málo měsíců, během dvou tří měsíců se zcela změnila tato strategie a už nyní mi to doporučováno je a byl jsem očkován.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já jsem předtím tedy nedal pokyn k vydezinfikování, je to tak? Tak jestli můžu poprosit dodatečně, než se připraví pan poslanec Vyzula. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Předpokládám, že pan kolega je očkován, že?

Prosím, pane kolego, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já jenom pár úvah v podstatě. Jednak dopoledne tady říkal pan kolega Vondrák o tom, že 15 % praktiků odmítá tu vakcinaci, což se mně zdá být tedy poněkud zvláštní, až je to nemožné, protože je to jejich běžný výkon a oni nemohou odmítnout zdravotní výkon, který normálně dělají. Jo, kdybych já tam přišel a řekl bych: já chci od vás transplantaci srdce, no tak on řekne: bohužel, to já nedělám. Ale když já tam přijdu a řeknu: já chci být očkovaný, a on mi řekne: ne, ne, já to nedělám, tak to není možné. To je i proti přísaze.

A potom druhá věc je jenom takový námět. Ještě se tady nemluvilo o tom, že to očkování mohou provádět v podstatě, by mohli provádět i ambulantní specialisté. Oni přece dobře znají ty svoje chronické pacienty. Jestliže já mám revmatologické onemocnění, tak nechodím ke svému praktikovi, ale chodím ke svému revmatologovi. A ten by to také mohl udělat. Ale to je jenom návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP