(14.10 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc, vážený pane předsedající. Já se omlouvám, já toho využívám z důvodu, že musím ještě na další jednání, pak se tedy vrátím na jednání pléna, takže proto vystupuji nyní z časových důvodů, ale dovolte mi pár poznámek k této mimořádné schůzi a k tomuto sněmovnímu tisku, který jsme dostali.

Musím říct, že pro nás, pro KDU-ČSL i koalici SPOLU, je téma otázky výše důchodů starobních důchodců v České republice důležité. Vždycky jsme v minulosti podporovali onu zákonnou valorizaci, logicky, i tu částku, která přicházela jako návrh na zvýšení nad zákonnou valorizaci. Dneska jsme přece jenom ale ve složitém období tohoto roku, kdy se tady plánuje opět rekordní deficit s výhledem na příští tři roky, kdy se plánuje celkový deficit, tak jak to vláda navrhuje, 1 bilion korun. A vidíme jako velmi diskutabilní otázku zvyšování důchodů plošně, jak to navrhuje vláda v tomto sněmovním tisku nad rámec té minimální zákonné valorizace.

A pro nás je opravdu důležité, a chtěli bychom požádat, a ten návrh tady potom také zazní, abychom měli možnost tento tisk projednat i ve druhém a ve třetím čtení, protože chceme do druhého čtení podat pozměňující návrhy. Já mohu říct za klub KDU-ČSL, chceme podat pozměňující návrhy, které by šly směrem pomoci zvýšit důchody maminkám, které vychovávaly své děti, vychovaly nás, dnešní produktivní generaci, která svými odvody pomáhá vlastně plnit ten důchodový účet. Byly to maminky, které si řádně odpracovaly svých 35 let. Nicméně ten systém je nastaven do dnešních dnů bohužel tak, že má a zná jednu jedinou zásluhovost, a sice zásluhovost finanční, výše výdělků. Nezná zásluhovost generační solidarity, toho, že tady někdo dá kus svého života do výchovy dětí.

Proto budeme chtít navrhovat ve druhém čtení návrh na zvýšení důchodů cíleně, adresně, maminkám, které vychovaly děti, onu pětistovku maminkám měsíčně navíc k důchodu, na které se shodla i odborná důchodová komise pro spravedlivé důchody, je to jeden z jejích závěrů. Chceme ten návrh podat, proto potřebujeme to projednání ve druhém čtení. Nechceme, aby ty nůžky byly pořád takto rozevřené, ale chceme je začít svírat, tak aby ti, kteří jsou tím systémem vlastně potrestáni za to, že přispěli k tomu, že dneska vůbec ten důchodový pilíř má takové příjmy, jaké má, tak tuto nespravedlnost chceme napravit.

A pak je tam druhý moment, který také chceme ve svých pozměňujících návrzích upravit, a to je způsob výpočtu a částky vdovských a vdoveckých důchodů. Myslím si, že i tato skupina velmi ohrožených seniorů si zaslouží pozornost Poslanecké sněmovny a podporu.

Takže z těchto dvou cílených záležitostí, a myslím si, že jsou naprosto jasné, obhajitelné, chceme cíleně podpořit tyto skupiny seniorů v České republice, protože si tu podporu opravdu zaslouží. A proto my nechceme tady nic blokovat, obstruovat, ta dnešní schůze může být velmi rychlá, velmi věcná, tak aby mohlo proběhnout následně druhé a třetí čtení, tak chceme dneska tedy neschvalovat to podle § 90, ale chceme potom ty naše pozměňující návrhy připravit, podat a obhájit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní přečtu další omluvy. Takže omlouvá se pan poslanec Jaroslav Faltýnek z důvodu nemoci a potom se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Irena Blažková.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 110. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 115 poslanců, pro 99, proti žádný. Pořad schůze byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1230/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. A hned po vás má zájem vystoupit s přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová. Tak prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla jsem se vás zeptat, zda jste viděli tu debatu, kde sedí pan ministr dopravy a ptá se ho paní moderátorka Moravcová. Ptá se ho na dálnice: "Pane ministře, vy chcete příští rok zase stavět další desítky kilometrů nových dálnic. Pane ministře, kolik to bude stát? Pane ministře, kde na ty nové dálnice vezmete? Pane ministře, proč chcete stavět nové dálnice zrovna teď, když je rozpočet v tak špatném stavu? Pane ministře, proč chcete stavět nové dálnice, když lidé můžou jezdit po starých dálnicích? Pane ministře, bylo to v plánu, abyste si postavil nové dálnice? Nebo jste se rozhodl právě teď, že budete stavět nové dálnice? Pane ministře, neměli bychom po covidu šetřit, místo toho, abychom stavěli nové dálnice?"

Asi všichni víte, že taková debata neproběhla a byla by velmi absurdní. Nicméně u důchodů tuto debatu máme každý rok. Každý rok je tu zpochybňováno to, že chceme zvyšovat lidem, kteří celý život pracovali, odváděli do systému, vychovali nás, starali se o nás, když jsme byli malí a bezmocní, předali nám naši zemi v tomto stavu, tak každý rok je navyšování důchodů zpochybňováno. Je to zpochybňováno jako investice do lidské důstojnosti, protože to pro mě navyšování důchodů je. Navyšování důchodů, těch dnešních 300 korun, je také jasný signál státu, že ten, kdo celý život pracoval, bude mít alespoň trochu důstojný důchod. O tom dneska budeme jednat a musíme se shodnout, že ty tři stovky měsíčně, tři stovky měsíčně nad zákonnou valorizaci, nejsou žádné velké terno.

Když jsem si prohlížela tu debatu z minulých týdnů k tomu, jak se staví různí poslanci a poslankyně k navyšování nad zákonnou valorizaci, tak jsem se styděla, protože jsem v tom jasně rozpoznávala ten tehdejší klip "přemluv bábu". Mnozí prostě neustále dávají najevo, že starší lidé, starší spoluobčané jsou pro nás přítěží. A já říkám, nejsou pro nás přítěží. Nejsou pro nás přítěží. A milí důchodci, milé důchodkyně, nenechte si to namluvit. Nenechte si namluvit, že jste pro společnost přítěží. Naopak. Vy nikomu nic nedlužíte a zasloužíte si důstojné stáří a důstojné důchody, protože jste se o nás starali, když jsme skutečně byli malí a bezmocní, a my se teď máme postarat o vás.

A milá opozice, jestli to skutečně myslíte vážně s šetřením, tak v této ctěné Poslanecké sněmovně je návrh na zmrazení platů ústavních činitelů. A jestli to skutečně myslíte vážně, tak začněte šetřit u sebe. Pokud projde ten návrh, tak máme první třičtvrtěmiliardu korun, která se dá ušetřit, a nemusíme šetřit na těch, kteří se nemohou bránit.

Já vás prosím, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abychom tento návrh schválili ve zrychleném čtení. Ty důvody jsou jasné. My máme stále, i přes to rekordní navyšování z minulých let, 600 tisíc starobních důchodců, kteří mají penzi nižší než 14 tisíc. Já bych chtěla upozornit na to, že mezi těmito lidmi je i 90 tisíc lidí, kteří ani nedosáhnou na 10 tisíc. Já bych vám přála si alespoň jeden měsíc z těchto částek zkusit vyžít. Ten druhý hlavní důvod je nižší valorizace, než na kterou jsme byli z předchozích let zvyklí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP