(14.20 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Víte, že zvýšení důchodů od ledna 2020 bylo dáno především vysokým růstem mezd. Růst reálných mezd byl v roce 2018 skoro 6 %, v roce 2019 to byla 4 %, ale v roce 2020 vzrostly reálné mzdy pouze o 1,2 %. V tomto roce pak vycházíme, nebo vyšší valorizace vychází zejména z růstu cen. I proto, a to je ten druhý hlavní důvod, je nutné přidat nad rámec současné valorizace. A pokud vás to zajímá - usuzuji tak z ruchu zejména v pravé části spektra Sněmovny - tak dle současných odhadů by byla zákonná valorizace pouze 458 korun a to je polovička toho, na co byli senioři a seniorky v minulých letech zvyklí. A já skutečně nebudu přestávat opakovat, že naši rodiče tuto zemi vybudovali, zaslouží si důstojné důchody po celoživotní práci, proto navrhujeme ty tři stovky měsíčně nad zákonnou valorizaci.

Já vás, vážení zákonodárci, prosím o podporu tohoto zákona ve zrychleném čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu dvě omluvy. Omlouvá se z pracovních důvodů po celý jednací den pan poslanec František Kopřiva a potom se omlouvá pan poslanec Pavel Růžička z dnešního jednání schůze.

Takže nyní s přednostním právem hned po paní ministryni si přeje vystoupit ministryně financí Alena Schillerová, následně prosím, aby se připravila zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lenka Dražilová. Tak paní ministryně, máte slovo. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych za vládu jako její místopředsedkyně uvedla několik důvodů, proč před vás dnes předstupujeme s návrhem na dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun měsíčně nad rámec zákonné valorizace. (Obrací se na předsedající s žádosti o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně žádá o klid, takže já v pravé části sálu z mého pohledu žádám tedy o klid v jednacím sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. - A to, jak víte, formou pevné částky, abychom více pomohli lidem, kteří mají důchody spíše nižší. Ať se to někomu líbí nebo ne, životní standard našich seniorů je dlouhodobou prioritou této vlády, kterou si také vetkla i do svého programového prohlášení. Od počátku funkčního období jsme proto důchody významně a pravidelně zvyšovali. Zatímco v roce 2017 dosahoval průměrný důchod 11 745 korun, příští rok by s přijetím této úpravy měl dosáhnout už 16 195 korun. Oproti roku 2014, kdy byl průměrný důchod sotva 11 000, jde tedy o roční průměrné přilepšení přesahující 62 000 korun na osobu. Připomenu, že v krizovém roce 2021 si naši důchodci průměrně přilepšili o 839 korun měsíčně. Samozřejmě, že hlavním důvodem bylo dostát tomu, co jsme při nástupu do vlády slíbili, a to aby průměrný starobní důchod přesáhl částku 15 000 korun měsíčně, což se podařilo pandemii navzdory.

Stejně jako jsme v souvislosti s pandemií řešili, že byly uzavřeny provozovny živnostníkům, malým i velkým podnikům, zavřeny školy, omezena výroba a de facto zastavena většina služeb poskytovaná soukromým sektorem, tak obdobně přistupujeme i k důchodcům. Vzpomeňme si, že jako kompenzační bonus jsme vyplatili osobám samostatně výdělečně činným 40 miliard korun, společníkům v malých společnostech s ručením omezeným další miliardy. K tomu jsme ještě přidali bonus pro osoby na dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti. Firmy mají možnost čerpat programy Antivirus, které všechny tři dohromady stály již přes 58 miliard korun. Kromě toho osoby samostatně výdělečně činné měly odklad záloh na sociální a zdravotní pojištění, nemusely platit půl roku minimální pojistná, prominuli jsme červnové zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob, provádíme spoustu individuálních odkladů plateb daní. Dohromady jen tyto odklady ke konci května činily 40 miliard korun. Zavedli jsme program kompenzující část nájemného, specifické oblasti ekonomiky jako kultura a lázeňství získaly vlastní podporu. Firmy a podnikatelé využívají zvýhodněné úvěrové a záruční produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Rodiče, kteří hlídali a současně se učili v době pandemie se svými dětmi doma, získali navýšené ošetřovné, a to po celou dobu uzavření škol. Masivně investujeme, abychom rozhýbali ekonomiku, poptávku, povzbudili spotřebitelský apetýt a očekávání lidí. Zaměstnancům jsme snížili zdanění způsobem, který jim přinesl až tisíce korun měsíčně navíc na jejich čisté mzdě. To zároveň ulevilo zaměstnavatelům, kteří často neměli prostředky na to, aby mohli přistoupit k jinak obvyklému zvyšování mezd. A proto zejména v této době nesmíme zapomínat, že s námi žijí také občané, kteří nás vychovali, poskytli nám domov a kteří z objektivních důvodů nepracují, takže si nemohou přivýdělkem vylepšit své rodinné rozpočty.

Je dobře, že důchodci nevyšli z koronavirové pandemie poraženi. Odmítám přitom spojku mezi zachováním životní úrovně dnešních důchodců s ožebračováním budoucích seniorů. Náš důchodový systém je průběžný, a představuje tak nejvyšší jistotu, jakou mohou stávající i budoucí důchodci ohledně svých penzí mít. Je to systém plně integrovaný do státního rozpočtu, kde důchody představují mandatorní výdaje. Zjednodušeně řečeno to znamená, že stát lidem jejich důchody garantuje. Ano, připravit důchodovou reformu se nám už do konce volebního období nepodaří. Přiznejme si ale, že se to nepodařilo žádné vládě za posledních třicet let. Vyžaduje to extrémní konsenzus napříč politickým spektrem, aby se nestalo, že příští volby vyhraje někdo, kdo ji obratem zase zruší. A takový komfort jsme v průběhu pandemie zkrátka neměli. Připomínám ale, že příští vláda nebude s důchodovou reformou začínat od nuly. Máme pro ni dobrý základ v podobě analýzy OECD, která přináší komplexní pohled na stav našeho penzijního systému a řadu expertních závěrů této nezávislé autority, většinu nepříliš překvapivých. Máme složité nastavení výpočtu důchodů, potřebujeme zajistit finanční udržitelnost systému např. úpravami daňového mixu, samozřejmě tak, aby se daňová zátěž zaměstnanců, živnostníků a firem nestala na úkor důchodového systému nadměrnou a abychom zůstali konkurenceschopnou zemí lákavou pro investory.

Na závěr bych ráda uvedla, že si rozhodně nemyslím, že tato vyšší valorizace představuje zátěž, kterou by si naše veřejné finance nemohly dovolit, jak někdy slyším od opozičních poslanců. Ano, deficit 390 miliard je skutečně astronomický, ale je opodstatněn objektivními důvody. Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu také investice v rekordní výši 189 miliard korun, růst důchodů, který, věřím, že dnes podpoříte, zachování nižšího 15procentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3 000 korun, ale také navýšení počtu pedagogů o 4 235, policistů o 1 000 a vojáků o 550. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, např. v resortu Ministerstva financí, který opustí 188 zaměstnanců Finanční správy.

Ministerstvo financí samozřejmě počítá s plánem konsolidace, díky kterému se strukturální saldo bude snižovat postupně, a to o půl procentního bodu HDP ročně. Jsem přesvědčena, že toto tempo konsolidace je zcela přiměřené a nepoškodí rozjezd po pandemické krizi. Tento postup je plně v souladu s doporučeními respektovaných ekonomických pracovišť a Evropské komise, které vydala ke konvergenčnímu programu České republiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP