(14.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Nezapomínejme prosím, že kondice našich veřejných financí patří k nejlepším v Evropě. Není proto důvod a není ani ospravedlnitelné, aby naši senioři oproti seniorům žijícím v mnohem zadluženějších zemích živořili. Děkuji vám proto za podporu tohoto vládního návrhu. Určitě se shodneme, že naši senioři si to zaslouží. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě s přednostním právem požádala za klub ODS paní poslankyně Jana Černochová.

Já mezitím ještě upřesním omluvu, protože já jsem tady měl v podkladech, že paní poslankyně Kozlová Lenka se omlouvá z důvodu zahraniční cesty, ale ono se ukázalo, že to nebyla zahraniční cesta, ale zdravotní důvody, abych to uvedl na pravou míru.

Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Nedělám to často, ale poprosím vás, vážené kolegyně a kolegové, o jednu laskavost. Právě jsem se dozvěděla, že zemřel jeden z posledních válečných veteránů, letec 311. čs. bombardovací perutě RAF za druhé světové války pan (sundává si roušku pro nedostatek kyslíku) Tomáš Lom, narozený jako Tomáš Löwenstein, který by se dožil v srpnu věku 96 let. Chtěla bych poprosit členy Poslanecké sněmovny, abychom uctili Tomovu památku minutou ticha.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já tedy vyhovím vašemu požadavku a vyhlašuji minutu ticha. (Poslanci vstávají a drží minutu ticha.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Ať má čisté nebe.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní budeme pokračovat. A prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Lenka Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, obě paní ministryně zde řekly to podstatné, já se tedy omezím pouze na krátké shrnutí.

Návrh zákona nám poslancům byl rozeslán jako tisk 1230 31. května letošního roku. Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny.

Návrh zákona obsahuje opatření, které spočívá v mimořádném zvýšení důchodu o 300 korun v rámci pravidelného zvyšování důchodů v roce 2022. Cílem tohoto opatření je přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců nad rámec obecných pravidel pro zvyšování důchodů. Také zde bylo řečeno, vláda toto opatření odůvodňuje jako reakci na skutečnost, že očekávané zvýšení důchodů bude od ledna 2022 výrazně nižší, než tomu bylo v předešlých letech. Navrhuje proto ještě dodatečné zvýšení, a to v jednotné výši 300 korun pro všechny příjemce důchodů, tedy i důchodů invalidních a pozůstalostních. Návrh zákona je potřeba přijmout co nejdříve, neboť z navrhovaného zvýšení bude vycházet nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2022, které vláda schvaluje do 30. září tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nejprve s přednostním právem za klub SPD je zmocněná poslankyně Lucie Šafránková, dále s přednostním právem paní poslankyně Adamová Pekarová a dále jako třetí s přednostním právem se stanoviskem klubu ODS pan poslanec Bauer. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se stanoviskem našeho poslaneckého klubu SPD.

Pro naše hnutí je důstojný život našich seniorů klíčovou programovou prioritou od samého počátku jeho existence na politické scéně, stejně tak jak zájem a starost o životní úroveň příjemců všech dalších typů důchodů - našich invalidů, vdov, vdovců a sirotků. Proto jsme vždy zvyšování důchodů podporovali a samozřejmě ho podpoříme i dnes. Pouhé jednorázové navýšení důchodů ovšem není systémovým řešením. Tím je realizace a schválení návrhu zákona z pera SPD, který by do českého právního a sociálního systému zavedl institut tzv. minimálního důchodu nad hranicí příjmové chudoby, tedy zhruba na úrovni současné výše minimální mzdy okolo 15 tisíc korun měsíčně a poté zásluhově pro všechny samozřejmě, co splní zákonné podmínky. Tento návrh jsme již dávno předložili, ale vláda hnutí ANO a sociální demokracie k němu zaujala negativní stanovisko a odmítá jej podpořit. Současně tak odmítá řešit neakceptovatelnou životní situaci desítek tisíc našich důchodců nucených žít s příjmy pod hranicí nejen 15, ale mnohdy i 10 tisíc korun měsíčně. Několik stokorun, či spíše desetikorun valorizace jednou za rok těmto lidem výrazně nepomůže.

Hnutí SPD tedy letošní zvýšení důchodů samozřejmě podpoří, i když naše představa o něm je jiná. Za nespravedlivé považujeme zejména to, že vládní návrh opět negarantuje nárůst důchodů všem o stejnou částku, naopak důchodci s nejnižšími příjmy mají opět dostat přidáno méně. A i celková výše této navrhované částky zvýšení důchodů se nám zdá nízká. Občané, kteří celý život poctivě pracovali pro naši společnost a stát, si dle názoru hnutí SPD zaslouží citelnější vyjádření naší úcty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí s přednostním právem předsedkyně TOP 09 paní poslankyně Pekarová a připraví se se stanoviskem klubu ODS pan poslanec Bauer. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené paní ministryně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená veřejnosti, myslím, že tenhle evergreen, který tady projednáváme prakticky pokaždé, když se blíží nějaké volby, a ty se blíží vždycky v každém roce, už je věcí, na kterou jsme do jisté míry zvyklí. Ale to, na co si nelze zvyknout, je ta bohorovnost, s jakou nám s úsměvem, klidným hlasem dámy ministryně, které tady hovořily za vládu, sdělují, že je všechno v pořádku, co se týče veřejných financí, že to tempo zadlužování vlastně není tak hrozné, že se 2 biliony schodku během šesti let - 2 biliony během šesti let... Pojďte si to sečíst, co navrhují a co už jsme prožili v minulém roce, v tomhle roce co je za schodek schválený, do příštích let výhled už všichni také známe, takže činí to opravdu až 2 biliony korun... Tak že je to vlastně všechno bezproblémové, sluníčkové, pohoda. Po nás potopa...

Tato vláda je v tom téměř stejném složení u moci už druhé volební období. Osm let měla na to hnout s důchodovým systémem a vyřešit jeho palčivé problémy. Řešit tu udržitelnost, což je slovo, které možná zní ne úplně příjemně, ne úplně jednoznačně, pro mnohé není asi úplně zřejmé, co přesně by mělo obsahovat, ale je nesmírně důležité. Protože my si určitě v budoucnu chceme dovolit nejenom právě důstojné důchody, ale celkově důstojný život všech, kteří budou v penzi, i ostatních obyvatel, a to předpokládá také financování zdravotnického systému, sociálního systému, sociálních služeb apod. A i to stojí nemalé peníze státní rozpočet a i to je zejména pro seniory a jejich kvalitní dobrý život důležité. Proto není možné opomíjet právě otázky, které tady paní ministryně Maláčová ve svém úvodním slově trochu zesměšnila. Proto je důležité dívat se na celkový kontext a odpovídat i na to, co není vládě úplně příjemné, ale kde jinde ve státním rozpočtu ty peníze je schopna ušetřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP