Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

14.
Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby
do Senátu Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Budu velmi stručný. Tady jak v mém vystoupení v minulém bodě, tak i ve vystoupeních kolegů zaznělo, že došlo k dohodě, jak situaci s volebními obvody vyřešit. To znamená, tento zákon již byl tou dohodou překonán a pan zpravodaj mně avizoval, že bude navrhovat jeho zamítnutí, a já to chci podpořit, protože prostě už tento zákon není třeba vzhledem k té dohodě. Takže myslím si, že to můžeme velmi rychle vyřídit tím, že pan zpravodaj navrhne zamítnutí a ve třetím čtení tento zákon zamítneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. Usnesení výboru a stálé komise byla doručena jako sněmovní tisky 528/1 až 3. A teď prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, což je nově Marek Výborný, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážený pane vicepremiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, ano, tímto tiskem se v souvislosti i s předchozím projednávaným bodem zabýval jak ústavně-právní výbor, tak stálá komise pro Ústavu a já potvrzuji slova pana vicepremiéra a odcituji usnesení ústavně-právního výboru z 60. schůze z 29. dubna 2020, kdy ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh neschválila. On je v zásadě obsoletní, a já si dovoluji tedy navrhnout podle § 94 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby tento návrh zákona byl ve třetím čtení zamítnut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím předsedkyni stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR, poslankyni Kateřinu Valachovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve stálé komisi a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, tak jak už jsem vás seznámila s usnesením stálé komise pro Ústavu ČR v předchozím bodu, protože jsme se zabývali ústavními změnami volebních zákonů a samotnými volebními zákony směrem k Senátu jako balíčkem, a nebudu tedy usnesení znovu opakovat. Jenom potvrdím, že také stálá komise pro Ústavu doporučila návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu, tedy nyní projednávaný tisk 528, nepřijímat, a tedy další změny případně provést v tisku následujícím, 529 - změna volebních zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, vážený pane ministře. To je novinka, že tady panuje shoda na tom, že by se ten zákon ve třetím čtení v podstatě shodil, ale není tomu tak doposud. A protože tomu tak doposud není, tak tedy poctivě načtu svůj pozměňovací návrh v obecné a následně i v podrobné rozpravě se k němu přihlásím, a v případě, že ta shoda bude trvat i ve třetím čtení a ten zákon spadne pod stůl, tak potom samozřejmě s ním padne i tento pozměňovací návrh.

Ten pozměňovací návrh se týká změny dvou senátních volebních obvodů, a sice 34, což je Liberec, a 36, což je Česká Lípa. Tam panuje dlouhodobá velká bolest, protože ty obce jsou ztotožněny s Libercem, dokonce Liberec je pro ně obec s rozšířenou působností. Historicky se počítají do Libereckého kraje a okresu a proti tomu je ten senátní volební obvod zkrátka přetažen do okresu Česká Lípa, a někdy dokonce to přesahuje i jiné kraje. Takže je to dlouhodobá nespravedlnost, je tam dlouhodobá bolest kolem tohoto senátního obvodu a já to nebudu příliš rozebírat. Všechny ty obce samy o sobě, jedná o dvě malá města a šest obcí, které dohromady čítají 17 000 obyvatel, mají usnesení zastupitelstev, souhlasí s tím. Souhlasí s tím obě dvě strany, to znamená ty, které mají být přiřazeny k Liberci, i ty, které mají jít do okresu Česká Lípa. Krajské zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení napříč politickým spektrem. Hlasovali pro to zástupci všech politických stran s výjimkou KSČM, ale bylo to 32 zastupitelů z 36, dokonce i starostka České Lípy za ANO hlasovala pro. To znamená, vidíte, že tam ta všeobecná vůle je.

A já tedy přečtu jenom formálně, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla se mění a doplňuje takto:

V odstavci Volební obvod č. 34 se nově přidávají obce - v zařazení obcí dle abecedy: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice a v odstavci Volební obvod č. 36 se vyjímají obce Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves v okresu Liberec a Rynoltice. To je v podstatě všechno.

V případě, že ten návrh nebude, návrh zákona skutečně spadne pod stůl, a v případě, že se toho Ministerstvo vnitra zhostí, jak mi tady pan ministr šeptal, přílohou k volebnímu zákonu, tak samozřejmě je ta věc nadbytečná, ale v případě, že ne, tak se ke svému návrhu ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do obecné rozpravy už se mi nikdo další nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - pan ministr a pan zpravodaj? Zájem není.

Takže já zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Takže pan poslanec Petr Pávek má slovo, prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, to šlo rychle. Tak já se tedy chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4457 a jehož zdůvodnění proběhlo z mé strany v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pan poslanec Marek Výborný, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já si dovolím, pane místopředsedo, z pozice zpravodaje dát ten samý návrh jako u předešlého tisku, tedy zkrátit lhůtu na projednání na sedm dnů tak, abychom to drželi pohromadě a mohli se s tímto sněmovním tiskem, který je navržen k zamítnutí, vypořádat pohromadě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Já se tedy podívám, jestli je ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikdo, nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - ministr, zpravodaj? Zájem není.

Takže já zagonguji, protože budeme hlasovat.

Mezitím přečtu ještě omluvu. Pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá dnes mezi 14.30 a půlnocí, tedy do konce jednacího dne, z pracovních důvodů. Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje Marka Výborného na zkrácení lhůty pro třetí na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 116 poslanců, pro 102, proti žádný. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí na sedm dní byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP