Pátek 16. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

394.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Zde bylo také vydáno 157 lístků, takže kvorum 79. Odevzdaných lístků bylo 156, 1 neodevzdán. Daniel Köppl získal 83 hlasů a Jiří Koubek 60. S 83 hlasy tedy byl do rozhlasové a televizní Rady zvolen pan Daniel Köppl. I tato rada tímto bude kompletní.

U této volby, kolegyně, kolegové, ještě rychle doplním nebo upřesním jednu informaci, kterou jsem k ní říkal ve středu, týkalo se to toho potenciálního střetu zájmu. Tak za prvé, já jsem ve středu před zvolením mluvil o obou kandidátech. U pana Jiřího Koubka, který je v současné době starostou městské části Libuš, upřesňuji, že teoreticky pozice starosty komunální politiky nebo samosprávy není v rozporu s členstvím rady, tam se to týká pouze případných funkcí v politických stranách. A vlastně si uvědomuji, já to trochu odlehčím, že dlužím omluvu i zde přítomnému kolegovi Martinu Kupkovi - já jsem omylem hovořil o Líbeznici v souvislosti s panem Koubkem, je to městská část Libuš. Takže tímto do Líbeznice omluva.

A upřesnění patří také k panu Danielu Köpplovi, který nakonec byl zvolen. Opravdu v současné době je ve funkci šéfredaktora měsíčníku Sondy, časopisu Sondy, který vydává s. r. o., společnost s ručením omezeným SONDY. Byl tam jmenován panem Josefem Středulou na konci loňského roku, je to odborářský časopis. Tady tedy upozorňuji, že opravdu podle § 7 odst. 12 zákona 231/2001 by toto bylo neslučitelné s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V tuto chvíli ale v žádném problému nejsme, protože jak víte, do této role je kandidát... nebo funkční období začíná až dnem jmenování předsedou vlády, takže já to tady pro záznam pro pořádek říkám, že tento potenciální střet by zde byl v momentu jmenování, a předpokládám, že zvolený kandidát pan Daniel Köppl si do doby, než tento úkon na vládě bude učiněn, dá do pořádku, aby se ve střetu zájmu v souladu s dikcí zákona nedostal.

Tolik výsledek voleb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji Martinu Kolovratníkovi a nyní tedy přihlášky ke změně programu. S přednostním právem místopředseda Vojtěch Pikal, přihlásil se s přednostním právem předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, poté další. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zde nevystupuji primárně za sebe nebo za náš klub, ale včera proběhlo takové částečné jednání politického grémia a shodli jsme se na tom, že dnes bychom měli projednávat třetí čtení a že bychom také chtěli dokončit třetí čtení, které bylo začaté ve středu. Je to změna zákona o energetice a živnostenského zákona, také se tady někdy hovoří o energošmejdech. Jedná se o sněmovní tisk 799, pokud mám správné poznámky, měl by to být bod 339, ale to asi není tak podstatné, a chtěl bych ho navrhnout, protože na tom jsme se nedomluvili, dnes jako první bod, a pokud by na tomto nebyla shoda, tak jako třetí bod. A už mám informaci, že ten první by měl být to správné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Mám v podstatě totožný návrh jako kolega, pan místopředseda Pikal. Jenom bych chtěl podpořit tento návrh, protože když jsme se rozcházeli ve 13 hodin ve středu, tak jsem měl pocit, a řekl to tady pan předseda Stanjura, předseda klubu ODS, že bychom měli dneska ráno dokončit projednání bodu 339, tisku 799 - energetický zákon, pracovně řečeno energošmejdi, protože rozprava byla ukončena a jsme před hlasováním. Takže já jenom podporuji tento návrh, aby to byl dneska první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Dále máme přihlášeného pana poslance Františka Navrkala. Pardon, s přednostním právem pan kolega Chvojka jako předseda klubu sociální demokracie, omlouvám se. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Děkuji, pane místopředsedo. Jestli se nepletu, tak jako bod číslo 1 a bod číslo 2 máme státní symboly a požární ochranu. Já bych si dovolil za tyto dva body načíst další bod z pera Ministerstva vnitra, to je tisk časopis 983, zákon o policii, s tím, že potom jako bod číslo 4 by tam zůstaly ty dětské skupiny. Po dětských skupinách bych si dovolil načíst pevné zařazení tisku 911, sociálně-právní ochrana dítěte. To znamená, že by pořadí bylo takovéto: státní symboly, požární ochrana, policie, dětské skupiny a OSPOD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Radim Fiala jako předseda - (Poslanec Fiala dává přednost poslanci Kováčikovi.) Tak Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji krásný pátek, dobrý den. Dovolil bych si požádat vás o podporu návrhu, aby jako druhý bod dnešního jednání byl projednán tisk 317, novela zákoníku práce. Pro ty z vás, kteří si to ne úplně dobře pamatují, protože už je to dlouho, co jsme to projednávali, tak jde o doprojednání návrhu na ustanovení pěti týdnů dovolené. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o podporu sněmovního tisku 652, dávky v hmotné nouzi. Je to třetí čtení, které se snažíme tady doprojednat už několik dnů, kdy se může projednávat třetí čtení. Už několikrát z toho sešlo, možná díky obstrukcím a díky dalším věcem, takže bych byl rád, kdybyste to podpořili. Vážený pane předsedající, chtěl bych to zařadit, pokud projde návrh pana kolegy Faltýnka a návrh pana kolegy Kováčika, jako třetí bod dnešního programu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan kolega Navrkal, tak jak jsem ho ohlásil, omlouvám se. Máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne všem. Já bych rád navrhl předřazení sněmovního tisku 956, novela zákona o střetu zájmů. Ještě bych si dovolil říci, když je to v podstatě asi jedna z posledních příležitostí to projednat, že jde o velmi důležitou novelu, která vznikla kvůli nálezu Ústavního soudu, který zrušil část toho zákona a znemožnil nahlížení do registru oznámení podle toho zákona. Tenhle návrh tady leží už skoro rok a myslím si, že je namístě, abychom ještě se v tomto volebním období s tím nálezem Ústavního soudu vyrovnali. Navrhoval bych tedy, aby se předřadil na dnes po již pevně zařazených bodech.

Ještě jsem chtěl navrhnout předřadit zákony týkající se regulace lobbingu, ale pan předseda ústavně-právního výboru Benda velice zkušeně věděl, že když usnesení z toho úterního ústavně-právního výboru, kde jsme ty tisky projednávali, rozešle až včera, neuběhne 24hodinová lhůta podle jednacího řádu, takže to dneska nebudeme moci projednat. Normální je, že se ta usnesení rozesílají druhý den, on to rozeslal až - v úterý jsme jednali, ve středu to mohl podle mě určitě rozeslat - a on to rozeslal až včera v pět odpoledne, aby to tedy zaříznul. Takže já si myslím, že to určitě tady do politické kultury nepatří, aby takhle někdo zneužíval funkce předsedy výboru, to se na mě nezlobte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Fakticky jenom pan kolega Benda s přednostním právem. Beru to tak, že je rozprava k pořadu schůze.

 

Poslanec Marek Benda: Já se pak přihlásím k pořadu schůze, ale toto, co řekl pan kolega Navrkal, pokládám prostě za drzost. Já jsem celou dobu seděl a mlčel, když říkal, že za to můžu. Ale zneužití pozice předsedy výboru pokládám fakt za drzost. Ve středu v poledne bylo odesláno, odešlo na legislativu, legislativa zkontrolovala a já jsem, pravda, včera mezi 13. a 16. hodinou byl omluven stejně jako my všichni, protože bylo jasné, že je pauza, a odjel jsem. Podepsal jsem to v 16.05 hodin. Drzost! (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní tedy s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, poté bude Lubomír Volný. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přicházím s žádostí, abychom zařadili na program dnešního jednání nový bod, a to Informace vlády o řešení personální otázky vedení Bezpečnostní informační služby. V případě, že tento bod bude akceptován, tak bych ho chtěl pevně zařadit dnes na 12. hodinu. Stručně zdůvodním, proč přicházím s tímto bodem.

Ocitáme se zhruba tři měsíce před volbami. Stávajícímu řediteli BIS končí mandát v půlce srpna. Standardně podle zákona by to vláda měla také projednat na výboru pro bezpečnost a poté schválit ve funkci. Bohužel jsme v situaci, kdy bezpečnostní situace není snadná. Vidíme, že došlo k ohrožení České republiky například při výbuchu ve Vrběticích i v souvislosti s jinými kauzami. Vidíme, jakým způsobem se chovají mocnosti v souvislosti s dostavbou Dukovan. To znamená, týká se to konkrétně Ruska a Číny.

Vzhledem k tomu, že jsem požádal o svolání výboru pro bezpečnost a požádal jsem kolegy, aby připojili své podpisy, a nepodařilo se mi jich sehnat dostatečné množství, protože KSČM, sociální demokracie, hnutí ANO, SPD nepřipojili k této mé žádosti své podpisy, nezbývá nic jiného, než abych se tento bod pokusil zařadit zde na plénu, protože jsem přesvědčen, že tuto informaci bychom měli dostat. Ta je důležitá totiž nejenom pro nás jako pro poslance, ale je také důležitá pro naši vnitřní bezpečnost, ale i směrem k našim partnerům, protože tato nejistota, co se týká personální otázky BIS, je naprosto klíčová, a do značné míry v případě, že se budeme chovat netransparentně, může, a už v současné době eliminuje částečně činnost této služby.

Mohu se pouze domnívat, proč zcela v rozporu s pravidly, dobrými mravy a zvyky premiér Andrej Babiš zatím tento krok neučinil. Je to historicky snad poprvé, kdy premiér zavčasu neinformuje a nehledá řešení personální otázky vedení BIS. Co si vybavuji a co jsem se bavil, tak skutečně když nebyla mimořádná situace, zatím žádný premiér se tímto způsobem nechoval.

Jsem si plně vědom toho, že na šéfa BIS opakovaně útočí prezident České republiky a že premiér Andrej Babiš může být v tlaku, tak jak média spekulují, to může souviset i s případným jeho jmenováním po volbách pro sestavení vlády jako budoucího premiéra. Ale já jsem přesvědčen, že premiér by neměl takovému tlaku ustupovat, protože se jedná o bezpečnost České republiky. Z pozice premiéra, potažmo vlády, je tento krok zcela nezodpovědný, jasně ukazuje, že bezpečnost pro tuto vládu, potažmo premiéra, není prioritou, stejným způsobem, jako se to ukázalo v případě rozpočtů Armády České republiky, kterým v rámci rozpočtového výhledu tato vláda sebrala přes 15 miliard. Toto jsou konkrétní kroky, kdy premiér a tato vláda ohrožují bezpečnost České republiky.

Žádám tedy, aby nám zástupce vlády - protože jsem zaznamenal, že premiér je dnes omluven - poskytl informaci, jakým způsobem se bude řešit personální otázka ve vedení Bezpečnostní informační služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a máme další přihlášku do rozpravy - Lubomír Volný k pořadu schůze. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout nový bor, který se jmenuje Porušování lidských práv v souvislosti s vakcinací dětí experimentální podmínečně schválenou vakcínou proti covid-19. Podle rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy musí státy zajistit, aby byli občané... (V sále je hluk.) Pane předsedající, já bych potřeboval, prosím vás, klid.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám hned zjednám klid. Žádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které nepatří k pořadu schůze, přenesli do předsálí, a tomu, komu je uděleno slovo, aby mohl svůj přednes uvést, protože je měřen čas. Nejsme na začátku schůze, takže na to má jenom pět minut. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Lubomír Volný: Podle rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy musí státy zajistit, aby byli občané informováni o tom, že vakcíny nejsou povinné, že státy musí zajistit, že nikdo nebude diskriminován, protože není očkován, a že státy musí poskytovat transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín. Podle jednání výboru pro zdravotnictví a ministra školství Plagy však je plánovaná otevřená diskriminace neočkovaných školáků. Nově otevřená očkovací místa umožňují vakcinaci bez předchozí registrace, navíc nemusí... (Řečník se odmlčel, v sále je stále hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračujte!

 

Poslanec Lubomír Volný: Navíc nemusí nutně vždy splňovat předpoklady nutné k udělení informovaného souhlasu občanem, jehož anamnéza není očkujícímu zdravotníkovi nezbytně nutně známa. Slovenští soudci, advokáti, lékaři a další signatáři výzvy Za děti se opírají o úmluvu o lidských právech a biomedicíně, upozorňují na rizika nehumánního uplatňování medicínských experimentů na lidech s odkazem na totalitární nacistické Německo a Japonsko. Obdobně jako na Slovensku vláda a hlavní média včetně veřejnoprávních neuvádějí důležité informace o negativních zkušenostech s očkováním a propagandisticky tlačí na co největší proočkovanost. Podle amerického úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí zůstává 27 % plně očkovaných lidí nadále přenašeči covidu. Na Seychelách, které jsou nejproočkovanější zemí na světě, nákaza covidem opětovně propukla, a přitom třetina nakažených byla plně očkovaná. Vakcína může poškodit srdce a kardiovaskulární systém, vytvářet krevní sraženiny a působit na nervovou soustavu. Izraelské ministerstvo zdravotnictví zjistilo, že záněty srdečního svalu se objevily hlavně u mladých mužů po podání druhé dávky vakcíny Pfizer. Podle Evropské lékové agentury u vakcíny určené pro děti od 12 let není znám její vliv na šíření covidu a také není známo, co jaké míry mohou očkované děti virus dál přenášet. Očkování dětí nedoporučují němečtí odborníci. Podle britských médií neschvalují očkování pro děti ani odborníci britské vlády. Proti očkování dětí experimentálními vakcínami - jiné nejsou v současné době proti COVID-19 k dispozici - se postavila stovka rakouských lékařů. Podle Světové zdravotnické organizace by děti neměly být proti COVID-19 očkovány, protože o vakcínách prostě nemáme dostatek informací. Je nutné mít na paměti, že ignorace těchto bodů může založit v budoucnosti na mezinárodní soudní spory vedené proti vládě České republiky.

Na základě těchto informací a na základě aktivity slovenských soudců, advokátů, lékařů a dalších signatářů této výzvy, kteří mají ještě těžší zkušenosti s prosazováním totalitárních akcí jejich vlády v rámci nucení lidí k vakcinaci, navrhuji, aby tento bod byl projednán dnes jako druhý - měním to, co je napsáno na papíru - po energetickém zákoně a aby se Poslanecká sněmovna České republiky připojila svým usnesením k této aktivitě a ochránila děti před nebezpečným experimentem neregistrovanou, nevyzkoušenou infuzí, údajně proti COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihlášený je Marian Bojko. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil zařadit dnes nový bod s názvem Porušení zákona o České televizi a kodexu České televize v případě takzvané kauzy Lidice ve světle aktuálních nezávislých posudků historiků. Stručně zdůvodním.

Česká televize v den 77. výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty 10. června 2019 odvysílala v rámci pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem V předvečer tragédie. Tato reportáž obviňuje zesnulou lidickou občanku Alžbětu Doležalovou, maminku nedávno zesnulého lidického dítěte paní Marie Šupíkové, z údajného udavačství a lidické občany ze záměrného zapomnění na tento neprokázaný čin. Bezprostředně po odvysílání reportáže se starostka obce Lidice a tehdejší předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice (?) obrátily se stížností poukazující na porušení zásady vyváženosti a objektivity celodenního vysílání České televize na vedení České televize a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Danou kauzou Lidice se na základě dopisu přeživších osmi lidických dětí zabýval prezident republiky i předseda Senátu či ministr kultury České republiky, kteří v této věci do Lidic též osobně přijel. Reportáž byla opakovaně projednávána na jednání Rady České televize a byla také podnětem k významnému snížení bonusu generálního ředitele Petra Dvořáka o 800 000 korun.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ovšem na stížnost odpověděla, že problém má být řešen na úrovni historicko-vědeckého zkoumání. Jednalo se o hluboké nepochopení problému, neboť stížnost nebyla vznesena kvůli přezkumu historické události, ale kvůli porušení zákona o České televizi a kodexu České televize, a to především z hlediska objektivity, vyváženosti a ověřování zdrojů. Ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík nechal vypracovat 14 vědeckých posudků českých a slovenských odborníků, kteří měli přinést odpověď na otázku, zda je možné Alžbětu Doležalovou z Lidic označit s naprostou jistotou a bez jakýchkoli pochybností za udavačku, tak jak to ve své knize učinil Vojtěch Kyncl a jak to v rozporu s kodexem a se zákonem o České televizi v reportáži uvedla Česká televize. V červnu tohoto roku byly posudky zveřejněny, s výjimkou jediného se všechny proti tvrzení historika Kyncla vymezily. To vedlo členku volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Barboru Kořanovou k navržení mimořádné schůze se zařazeným bodem s názvem Postoj volebního výboru Poslanecké sněmovny k reportáži České televize V předvečer tragédie. Přizváni byli zástupci Rady České televize, zástupce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík, člen rady Ústavu pro studium totalitních režimů Vojtěch Šustek a starostka obce Lidice Veronika Kelerová. Schůze, která se měla konat včera, 15. 7. 2021 - nebo předevčírem - však byla na poslední chvíli - včera - zrušena, a to poté, co byl podle interních informací na některé účastníky činěn nátlak, aby se z jednání výboru omluvili.

Žádám proto o zařazení tohoto bodu k projednání Poslaneckou sněmovnou, neboť kauza obsahuje znaky patologické snahy o politizaci fungování veřejnoprávních médií a nebezpečnou koncentraci politické a mediální moci v rukou úzké skupiny několika jedinců. Paní Marie Šupíková, dcera lidické ženy Alžběty Doležalové, se již bohužel omluvy od České televize nedožila. Její rodině a divákům však tvůrci a management omluvu stále dluží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jako kolikátý bod to chcete zařadit? (Poslanec Bojko: Omlouvám se, jako třetí bod po Lubomíru Volném.) Ano. Nyní Pavel Žáček přihlášený, připraví se Vojtěch Munzar. Požádám službu, jestli by provedla dezinfekci. (Chvíle čekání na pracovníka služby a provedení dezinfekce.) Děkuji. Nyní Pavel Žáček.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za tu denacifikaci. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi v rámci podpory zařazení bodu Informace představitele vlády České republiky o jmenování ředitele BIS citovat ze zápisu schůze výboru pro bezpečnost: "Návrh předsedy vlády České republiky na jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby podle § 4 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. S úvodním vystoupením spojeným s představením kandidáta na funkci ředitele BIS před výbor vystoupil předseda vlády. Ve svém projevu řekl" - jde o doslovný přepis, cituji: "Pokud jde o otázku nominace, respektive návrhu na nového ředitele Bezpečnostní informační služby, já jsem ten návrh učinil po zralé úvaze. Dovoluji si navrhnout pana plukovníka inženýra Michala Koudelku. Je to návrh, se kterým bych chtěl přijít na jednání vlády. Ještě předtím jsem požádal o to, aby tento návrh byl projednán na půdě výboru, respektive aby o tomto návrhu byl výbor informován. Pan plukovník inženýr Michal Koudelka je dlouholetým pracovníkem Bezpečnostní informační služby." Teď vynechám jednu větu. "Já jsem ten návrh učinil proto, abych zajistil kontinuitu ve fungování Bezpečnostní informační služby v době, která je skutečně velmi náročná a která se vyznačuje novými riziky, bezpečnostními hrozbami nebo intenzivnějšími bezpečnostními hrozbami pro Českou republiku. Ten návrh jsem učinil proto, abych přispěl k tomu, že BIS bude nadále působit profesionálně, bude působit nestranně, bude působit v zájmu České republiky, v zájmu občanů České republiky a v mezích zákonných oprávnění. Domnívám se, že zejména pro otázku profesionálního vedení BIS má pan plukovník Michal Koudelka dostatek profesních a lidských zkušeností, a že bude moci tedy garantovat dobré fungování BIS." Děkuji, vynechal jsem jeden odstavec.

Nebojte se, nevlamuji se do pravomocí předsedy vlády Andreje Babiše a nesupluji za něj jeho povinnost předložit výboru, jehož jsem místopředsedou, návrh na jmenování ředitele BIS. Zároveň ovšem upozorňuji, že nejde o žádnou hypotetickou a nereálnou situaci. Zapomněl jsem totiž v úvodu dodat, že budu citovat ze zápisu 31. schůze výboru pro bezpečnost, která ovšem proběhla již dne 14. července 2016. Tím inkriminovaným předsedou vlády, který navrhl jmenování ředitele BIS, tudíž nebyl Andrej Babiš, ale Bohuslav Sobotka. Výbor pro bezpečnost tehdy přijal příslušné usnesení s odkazem na příslušný zákon a doporučil vládě, aby Michal Koudelka byl jmenován ředitelem BIS.

Pro vaši informaci uvádím, že následně premiér Sobotka dne 27. července 2016 potom předložil návrh jmenování ředitele BIS vládě, která ho schválila, a pan ředitel Koudelka byl do čela služby instalován 15. srpna 2016. Všimněme si těch termínů: Výbor projednal 14. července, vláda schválila 27. července, nástup proběhl 15. srpna. Takto to probíhá v civilizované zemi: do maximální možné míry transparentně, aby byla zachována kontinuita ve výkonu zpravodajské činnosti v oblasti národní bezpečnosti České republiky, a to jak směrem dovnitř služby, tak samozřejmě i navenek vůči všem jejím partnerům.

Namísto toho se ale Andrej Babiš bojí, a jeho vláda tudíž zároveň strká hlavu do písku. Je naprosto legitimní a naprosto zodpovědné formulovat z naší strany, to jest z opozice, velmi hlasitě a důrazně otázku, proč se tak děje, proč předseda vlády nekoná a zvyšuje nejistotu a předvídatelnost v oblasti tak důležité pro stabilitu celého našeho zpravodajského aparátu a bezpečnostního výkonu, a to v době před nadcházejícími volbami, kdy zjevně budeme čelit ruské odvetě za úspěch - mimo jiné plukovníka Koudelky a jeho lidí - při odhalení podílu GRU při útoku na muniční sklad ve Vrběticích. A jak všichni dobře víme, toto odhalení drzé ruské operace logicky přineslo zmrazení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Nikdo nechápe, proč Babiš s prodloužením mandátu ředitele BIS otálí. Podle mého názoru tak ukazuje svoji slabost a ohrožuje tím de facto bezpečnost naší země.

Toto bych chtěl objasnit, na tuto otázku chceme jako opozice znát odpověď. Děkuji za pozornost. Podporuji to zařazení ve 12 hodin. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem Radim Fiala, připraven je Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Mám tady ještě jednu poměrně závažnou informaci, kdy včera pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro CNN Prima NEWS řekl, že ukončením testování zdarma vysíláme signál, že preferujeme očkované. Tak to si myslím, že je důležitá zpráva, kdy pan ministr zdravotnictví chce rozdělit Čechy na očkované a neočkované. Podle mého názoru, pokud si myslíte, pane ministře, že nebudete hradit testy a budete je požadovat do všech veřejných zařízení, městské hromadné dopravy a dalších, tak to znamená, podle mého názoru je to ohýbání Ústavy a je to věc, která je zralá na žalobu k Ústavnímu soudu, protože si myslím, že porušuje Základní listinu práv a svobod každého občana.

Takže já chci navrhnout, aby nám to pan ministr vysvětlil tady jako první bod dnešního dne, a ta informace by mohla být: Informace Ministerstva zdravotnictví a ministra zdravotnictví o rozdělování Čechů na očkované a neočkované.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní Vojtěch Munzar, připraví se Olga Richterová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolil bych si vám navrhnout zařazení nového bodu pod názvem Stanovisko vlády k plánu 55. Je to plán, který představila Evropská komise a kterým chce naplnit takzvaný klimatický zákon. Domnívám se, že je nutné, abychom i na půdě českého Parlamentu znali stanovisko vlády, znali to, jakým způsobem o tomto plánu bude jednat na Evropské radě, jaká budou stanoviska jednotlivých ministrů.

Já se obávám, že tento plán tak, jak byl představen, může znamenat výrazný zásah a bude znamenat výrazný zásah do české ekonomiky, a nemůžeme ho nechat bez povšimnutí. Jsme ve stavu, kdy naše ekonomika prošla hlubokou krizí. Jsme svědky rostoucí inflace. Jsou skupiny občanů, které velmi pocítily ekonomickou krizi, a budou se stejně jako naše ekonomika několik let vzpamatovávat. A dnes Evropská komise přichází s plánem, který může posílit negativní trendy v ekonomice, to znamená například už zmíněnou inflaci, protože tento plán by přispěl ke zvýšení cen nejenom v energetice, ale i v sektoru bydlení, v sektoru služeb, ve výrobě jednotlivých výrobků, v cestování. Prakticky to bude zásah do celé ekonomiky, protože samozřejmě ceny energií a náklady na dopravu zasahují do všeho.

Evropská komise chce zakázat výrobu aut, chce zakázat prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Všichni víme, že česká ekonomika je velmi výrazně postavena na automobilovém průmyslu. To je jeden zásah. Všichni víme, co způsobuje růst emisních povolenek, které byly na začátku roku 2017 v hodnotě nějakých 5 eur za tunu CO2. Dnes se pohybujeme skoro na úrovni 58 eur za tunu a Evropská komise chce administrativními úkony dále zvýšit cenu emisních povolenek, a navíc rozšířit používání emisních povolenek nejenom na velké energetické zdroje, ale například i na lokální kotle, na lokální zdroje vytápění a také například na dopravu.

My jsme na to reagovali, a já využiji příležitosti, že chci poděkovat ctěné Sněmovně, že jsme od 1. ledna 2021 snížili DPH na centrální zásobování teplem z 15 na 10 %, ale musíme si uvědomit, že toto není trvalé řešení. Nemůžeme donekonečna reagovat tímto způsobem na rostoucí cenu emisních povolenek a vláda musí mít plán, jakým způsobem to naše ekonomika zvládne, jakým způsobem to zvládnou naši občané, protože to jistě pocítí v peněženkách.

Takže mě by velmi zajímalo, jaký je plán vlády, co vláda chystá, jakým způsobem chce jednat, a proto si dovoluji navrhnout tento bod a navrhuji tento nový bod zařadit po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Munzarovi. Nyní Olga Richterová, připraví se Marek Benda. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Vážený pane předsedající, z toho důvodu, že podporujeme, aby se projednaly tisky 911 a tisky 961, tedy dětské skupiny a různé souvislosti k pěstounům a pěstounství, navrhujeme tisk 944 až za pevně zařazené body a doufáme, že přece jen tato Sněmovna dneska bude pilně pracovat a dojde až k té možnosti, aby se projednala i transformace kojeneckých ústavů. Ještě jednou zdůrazním, rádi bychom, abychom rozhodně projednali jak dětské skupiny, tak sociálně-právní ochranu dětí, tedy úpravu odměn pěstounům a podobně, a proto navrhuji tisk 944 až za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Ne, už se nehlásí, dobře. Tak v tom případě kolega Ferjenčík po Marku Bendovi. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jenom dva stručňounké návrhy z včerejší schůze, kde mám pocit, že je fakt jedna věc, která spěchá, a to je ta ochrana označení původu, která když se nestihne v reálném čase, tak bůhví, co bude po volbách a jak dlouho se bude ještě s naším panem prezidentem skládat vláda a dávat něco dohromady, tak navrhuji, aby smlouva, druhé čtení, 973 - Ženevský akt Ministerstva průmyslu a obchodu - byla dnes po pevně zařazených bodech a zákon ve druhém čtení, sněmovní tisk 989, ochrana označení původu, také Ministerstva průmyslu a obchodu, byl po dnes pevně zařazených bodech. Je to jakási snaha, abychom toto ještě byli schopni zvládnout. Uvidíme, jestli jí Sněmovna vyhoví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan předseda Fiala, ještě jednou.

 

Poslanec Radim Fiala: Ano, pane předsedající. Jenom krátkou opravu k těm informacím Ministerstva zdravotnictví. Prosil bych to zařadit ne jako první, ale jako druhý bod dnešního programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kolega Ferjenčík, připraví se Miloslava Vostrá. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já dávám protinávrh k návrhu kolegy Kováčika k pevnému zařazení zákoníku práce, tuším tisk 317. Navrhuji, aby byl pevně zařazen za tisk 911 podle toho, kde ten tisk 911 skončí, ale aby byl za ním. Myslíme si, že tohle je skutečně věc, která je konsenzuálnější, a stejně tak je naším cílem, aby se podařilo projednat tisk k dětským skupinám, kde se také podařilo najít dohodu. Přijde mi velmi nešťastné, že kontroverzní tisky, u kterých se očekává velká debata, blokují tisky, na kterých je shoda napříč spektrem, takže dávám tento protinávrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, nyní paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem se přihlásila do rozpravy nikoliv, že bych chtěla něco navrhovat, ale chci vás požádat o to, abyste bod, který navrhoval pan kolega poslanec Bojko, pokud možno na dnešní schůzi nezařazovali. Jedná se sice o opravdu trestuhodnou reportáž České televize, na druhou stranu je to dva roky. Týká se to velmi citlivě rodiny. Můžu vám to říct osobně, protože je znám, a nepřejí si, aby tato kauza byla zneužívána před volbami v jakémsi politickém zápalu, když je to věc stará dva roky. Pokud nejsme spokojeni s prací členů Rady České televize, tak k tomu máme jiné metody, například zprávy České televize, které tady leží několik let a s kterými jsme se nebyli schopni vypořádat, ne tím, že do tohoto aktu zasahujeme i věcmi, které jsou pro rodinu velmi citlivé. Přestože souhlasím, že to byla trestuhodná reportáž a že si omluvu určitě od České televize zasluhovali, nemyslím si, že to je téma, které bychom měli využívat teď, při blížících se volbách. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemám jinou přihlášku do rozpravy. Ještě kolega Munzar upraví asi svůj návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Chci upravit svůj návrh, chci ho dát alternativně. První návrh je zařadit tento nový bod po pevně zařazených bodech, ale před případné pevné zařazení novely zákona o zaměstnanosti, to je těch pět týdnů dovolené. V případě, že by to neprošlo, tak teprve po všech pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Teď už nemohu přijmout přihlášku, leda byste upravovali svoji, protože přihlášky ke změně se podávají jenom do 9.30. (K poslanci L. Volnému.) Já jsem evidoval jenom ty do 9.30. Poslední byl Marek Benda písemně, před ním ti, kteří se přihlásili. Před ním se přihlašovali sice před 9.30, ale neměli ji písemně, takže jsem je evidoval, přesně tři lidi. (Poslanec L. Volný namítá, že hovořila kolegyně Vostrá.) Ale byla přihlášena taky před 9.30. Ne, žádný jiný bod nenavrhovala.

Nyní budeme vypořádávat jednotlivé pozměňovací návrhy. První návrh, který předložil místopředseda Pikal a předseda Faltýnek, je zařadit jako první bod dnešního jednání hlasování o energetickém zákonu.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 216. Nejdřív ale zagonguji, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. (Opět gong.) A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tom, že by energetický zákon, u něhož byla uzavřena rozprava, byl dnes hlasován jako první.

Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 216, z přítomného 141 poslance pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh je návrh pana předsedy Chvojky, který chce zařadit za pevně zařazené body z předchozích rozhodování, to znamená jako body 3, 4 a 5. Asi budeme hlasovat jednotlivě, protože ty body spolu nesouvisí. Nyní tedy zákon o Policii České republiky jako čtvrtý bod, protože jestli jsme předřadili energetický zákon, máme dva pevně zařazené body, tak jako čtvrtý bod, ano?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 217, z přítomných 149 pro 63, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je jako čtvrtý bod dětské skupiny.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Pane předsedo, dětské skupiny jsou zařazené jako třetí pevně zařazený bod, teď nově čtvrtý. Jenom upozorňuji na tuto nesrovnalost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Teď je tedy tisk číslo 911, za dětské skupiny.

Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 218, ze 149 přítomných pro 63, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Takže to bychom měli vypořádaný tento návrh.

 

Nyní je návrh Pavla Kováčika, aby zákoník práce byl pevně zařazen jako druhý bod našeho jednání, ano? (Ozývá se: Protinávrh!) A protinávrh byl, pardon, omlouvám se, nejdřív byl kolega Ferjenčík, který navrhoval, aby to bylo za bod 911, ale ten nebyl pevně zařazen, takže tu alternativu nemohu nechat hlasovat. Takže budeme hlasovat o tom, že zákoník práce bude jako druhý bod našeho jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 219, z přítomných 149 pro 85, proti 41 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat. Návrh pana předsedy Fialy, a to, aby jako první bod dnešního jednání, respektive jako druhý bod byla informace ministra zdravotnictví o dělení lidí na očkované a neočkované.

Rozhodneme v hlasování číslo 220, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? (Veselo v sále, poslanci ANO nejdřív omylem hlasovali pro.) Děkuji vám.

Hlasování číslo 220, z přítomných 150, pro 64, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh - klid prosím - další návrh pana předsedy klubu SPD byl, aby tisk 652, dávky v hmotné nouzi, byly zařazeny jako třetí bod našeho jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 221 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 221, ze 150 přítomných pro 79, proti 23. Tento návrh byl přijat.

 

Další je návrh pana poslance Navrkala, abychom tisk 956 - prosím o klid - to znamená zákon o střetu zájmů, zařadili dnes po pevně zařazených bodech. Těch je po tomto rozhodnutí pět, jako šestý bod. (Porada s ředitelkou organizačního odboru.) Máme šest, takže střet zájmů by byl jako sedmý bod.

Rozhodneme v hlasování číslo 222, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 222, ze 150 přítomných pro 72, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je pana předsedy Bartoška, abychom na 12. hodinu zařadili pevně informaci předsedy vlády nebo informaci vlády o jmenování ředitele BIS.

Rozhodneme v hlasování 223, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, ze 150 přítomných pro 56, proti 2. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je pana poslance Lubomíra Volného a to je porušování lidských práv v souvislosti s vakcinací proti COVID-19, dnes jako druhý bod, to znamená, že bychom se vlámali do těch uzavřených bodů.

Takže dám hlasovat v hlasování číslo 224. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, ze 150 přítomných pro 35, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Mariana Bojka, abychom se zabývali porušením zákona o České televizi a Kodexu České televize, a to jako třetí bod našeho dnešního jednání.

Rozhodneme v hlasování číslo 225, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 225, ze 151 přítomného pro 22, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pavel Žáček podpořil návrh kolegy Bartoška, bylo hlasováno.

 

Dalším návrhem je, aby po pevně zařazených bodech byl zařazen bod stanovisko vlády k plánu té nové evropské zelené iniciativy, před 317, před zákoník práce. To bude první hlasování.

Rozhodneme v hlasování číslo 226, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 226, ze 150 přítomných pro 53, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Druhá varianta je po pevně zařazených bodech dnes, to znamená, že by byl sedmým bodem.

Rozhodneme v hlasování číslo 227. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 227, ze 151 přítomného pro 116, proti nikdo. Návrh byl zařazen jako sedmý bod dnešního jednání - stanovisko vlády k plánu nová zelená Evropa.

 

Nyní je návrh paní poslankyně Olgy Richterové, abychom tisk 944 zařadili za pevně zařazené body, to znamená jako osmý bod našeho jednání.

Rozhodneme v hlasování číslo 228, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 228, z přítomných 151 poslance pro 42, proti 5. Tento návrh nebyl přijat.

Máme tady před sebou hlasování o návrhu Marka Bendy, abychom tisky 989 a 973 zařadili dnes po pevně zařazených bodech, to znamená jako osmý a devátý bod.

Rozhodneme v hlasování číslo 229, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 229, přítomen 151 poslanec, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zařadili jsme pevně devět bodů našeho jednání, a ještě než zahájíme první bod dnešního jednání, energetický zákon, jak jsme rozhodli, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Nejdřív ministr zdravotnictví, který se omlouvá od... (Přítomen v sále.) Už ruší omluvu, děkuji. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Roman Sklenák z dnešního jednání, z pracovních důvodů Markéta Adamová Pekarová, z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Pustějovský, Pavel Juříček od 9.30 do 10.30 z naléhavých pracovních důvodů a Zuzana Majerová Zahradníková mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

 

Myslím, že jsme vypořádali všechny body organizačního charakteru. Můžeme se tedy zabývat pevně zařazeným bodem

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP