(11.50 hodin)
(pokračuje Navrkal)

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8624 a je to v podstatě podobné tomu, co tady představoval kolega Jakob, vlastně to odpovídá části jeho pozměňovacího návrhu, akorát bych řekl lépe legislativně technicky řešené. Jde o zařazení prezidenta republiky jako možného lobbovaného v rámci zákona. V podstatě bych tady opakoval to, co tady už řekl kolega Jakob jako obhajobu toho návrhu, protože to je prakticky totožné, až na to, že pozměňovací návrh kolegy Jakoba tam ještě řeší další věci. Tady tedy mám negativní stanovisko od paní ministryně, čemuž úplně taky nerozumím, protože podle mě to naprosto sedí do toho, jak je zákon nakoncipován a jak má fungovat.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8625 a jedná se o rozšíření věcné působnosti zákona. Je to v podstatě něco, jako už tady představoval kolega Chvojka, akorát já tady vlastně jdu mnohem dál, kdy věcná působnost se rozšiřuje na ovlivňování jednání lobbovaného obecně při výkonu jeho veřejné funkce, takže se tam neuvádí nějaký taxativní výčet těch věcí jako příprava legislativy, nebo jako navrhuje kolega Chvojka, veřejné zakázky nebo dotace - byť si myslím, že to je těch, co se bojí dát toho, dát to takhle široce, jako já tady navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu - tak to beru jako dobrý kompromis a děkuji kolegovi Chvojkovi, že svůj pozměňovací návrh předložil, a doufám, že právě jako třeba kompromis těm, kteří si myslí, že zacházím ve svém pozměňovacím návrhu příliš daleko, což já si samozřejmě nemyslím, ale že třeba ve třetím čtení projde alespoň kolega Chvojka.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8627. Opět se jedná o technický návrh, kde se jenom doplňuje do zákona, aby data z registru byla přístupná jako takzvaná otevřená data, to znamená někde ve strojově čitelném formátu, aby třeba nějaké weby, jako - nevím - Hlídač státu a podobně, mohly k těmto datům snadno přistupovat a agregovat je, propojovat je s jinými databázemi a třeba lépe je zobrazovat uživatelům, než by zobrazovaly ty systémy přímo, co vytvoří stát. Zde mám také pozitivní stanovisko od paní ministryně, za což děkuji.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8629. Zde mám neutrální stanovisko od Ministerstva spravedlnosti. Tohle je vlastně také poměrně technické. Jde jenom o to, aby lobbisté uváděli už na začátku, když se registrují jako lobbisté, aby uváděli, čeho vlastně v rámci toho svého lobbingu chtějí dosáhnout. Toto se samozřejmě může v čase vyvíjet, mohou to aktualizovat a tak dále.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8632. Jde o to, aby, pokud dojde k nějakému přestupku proti ustanovením tohoto zákona, tak aby se tyto přestupky automaticky zveřejňovaly. To je asi vše zásadní, co se k tomu dá říct. A ještě si nejsem jistý, jestli jsem neřekl číslo sněmovního dokumentu, takže se hlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu a je veden jako sněmovní dokument číslo 8632.

Další pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden jako sněmovní dokument číslo 8633. Tady to je opravdu v podstatě detail, zase technikálie. Jde jenom o rozšíření seznamu možných prostředků lobbování, aby se rozlišovaly třeba hromadné e-maily od nějakých adresných e-mailů a tak podobně. Tak doufám, že třeba bude široce přijatelné.

Další a poslední pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, je veden pod sněmovním dokumentem číslo 8635 a jde o to, aby v zákoně... V tom návrhu zákona teď chybí nějaké výhody pro lobbisty, nějaká privilegia, která by ti lobbisté měli za to, že vlastně musejí plnit povinnosti, které tento zákon vyžaduje. Co dává velkou logiku, je, aby měli registrovaní lobbisté právo nahlížet v systému, který slouží pro tvorbu legislativních dokumentů na úrovni vlády, takže takzvaný eKLEP. Myslím si, že to dává naprostý smysl. Už takhle asi různě, když nás někdo kontaktuje, že chce nějaké dokumenty z eKLEPu, někdo externě, tak jim asi individuálně tady různí lidé vycházíme vstříc, kteří tam tedy ten přístup máme. To je asi vše, co se k tomu dá říct. Myslím si, že je dobré, aby v tom zákoně byla právě nějaká takováhle výhoda pro lobbisty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Radek Vondráček, poté paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Využívám přednostního práva a v souladu s § 95 odst. 1 jednacího řádu navrhuji, aby Sněmovna odhlasovala, že se zkracuje lhůta pro třetí čtení na 7 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 3228. Již jsem ho zdůvodňovala v obecné rozpravě v předešlém projednávání. Jenom lehce zopakuji, že důvodem pro předložení je fakt, že zákonodárce do předloženého návrhu zákona o lobbování neuvedl ve výčtu lobbovaných poradce prezidenta republiky. Také je nutné zmínit, že poradci prezidenta republiky se často při pracovních i neformálních jednáních setkávají s osobami, které splňují podmínky lobbisty a také tak vystupují. Není ani sporu o tom, že právě poradci mají významný vliv na představitele moci výkonné a na druhé straně sami mohou být ovlivňováni třetími osobami. Proto je nutné, aby byla na těchto úrovních zajištěna transparentnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP