(12.00 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolím si přihlásit se k pozměňovacím návrhům, které jsem vám podrobně odůvodnila v obecné rozpravě. Přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu číslo 8638 a druhému pozměňovacímu návrhu číslo 8640. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se pan předseda Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Tímto se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 8770, pozměňovací návrh jsem zdůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Jan Chvojka, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Ještě jednou hezké přesně poledne. Já jsem svůj pozměňovací návrh odůvodnil, představil v rámci obecné rozpravy. Nyní se k němu formálně přihlašuji v rámci rozpravy podrobné. Můj pozměňovací návrh je zanesen v evidenci pod číslem 8797. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, o kterém jsem hovořil a který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě a který je v systému Poslanecké sněmovny uveden pod číslem sněmovního dokumentu 8801. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, velice krátce. Ministerstvo spravedlnosti se pokoušelo s poslanci vyladit tento vládní návrh tak, abychom dospěli k nějakému rozumnému kompromisu. Myslím, že se to podařilo, a vyjadřuji proto podporu oběma předloženým návrhům, a to jak komplexnímu, tedy pozměňovacímu návrhu ÚPV, tak i garančnímu výboru, pokud tady pan kolega Chvojka uvedl svoje pozměňovací návrhy. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Nyní budeme hlasovat o návrhu. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu Radka Vondráčka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Mezitím přečtu omluvy, respektive jednu: z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá z pracovních důvodů paní ministryně Jana Maláčová.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeno 107 poslanců, pro 68, proti žádný. Návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dní. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o bod číslo

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
/sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 18. června tohoto roku na 104. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Táži se navrhovatelky ministryně spravedlnosti Marie Benešové, zda se chce ujmout slova. (Ministryně u stolku: Už jsem to uvedla.) Ne. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení ústavně-právního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 566/1 a 4. Usnesení Stálé komise nebylo doručeno.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Jan Chvojka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Jan Chvojka nemá zájem odůvodnit? Dobře.

Nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve stálé komisi. Paní poslankyně Kateřina Valachová nemá zájem, dobře.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou právě poslankyni Kateřinu Valachovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte, abych představila svůj pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Ústavně-právní výbor na své schůzi zároveň podpořil a schválil určité úpravy v takzvané lobbistické stopě právního předpisu a já si dovolím v návaznosti na další změny, které následně byly schváleny, navrhnout drobnou úpravu, která má za cíl, aby tady v praxi všechno fungovalo. Jde o to, že ústavně-právní výbor zakotvil proces podávání námitek lobbistů proti obsahu lobbistické stopy lobbovaných, čímž umožnil lobbistům namítat proti informacím o sobě uvedeným v lobbistické stopě, stejně jako tuto možnost mají lobbovaní v případě prohlášení. Současně ale návrhem ÚPV nedošlo ke stanovení, že se tato námitka má objevit také v lobbistické stopě, proti jejímuž obsahu je namítáno. Tento návrh proto doplňuje úpravu, který tady vám předkládám a prosím o jeho podporu navrhovanou ÚPV k tisku 565, přičemž zachovává změny, které navrhuje ÚPV. Fakticky tak dochází pouze k doplnění písmena e) do odstavce 2 a to zní po úpravě, pokud bude pozměňovací návrh, který takto odůvodňuji, schválen, "lobbistická stopa právního předpisu vyhlášená ve sbírce zákonů a mezinárodních smluv obsahuje e) námitku proti údajům uvedeným v lobbistické stopě právního předpisu podle zákona o lobbování". To je vše a děkuji, kolegové, za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není zájem.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Jak jsem avizovala, tak se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 8641, který jsem odůvodnila v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Černohorský se ještě hlásí, prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 8642. Odůvodnění je písemně přiloženo. A dále taky navrhuji, jak to bylo u předchozího tisku, zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí? Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj? Není zájem.

Takže budeme hlasovat. Zase zagonguji a odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Lukáše Černohorského na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno 100 poslanců, pro 63, proti 2. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní byl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP