(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.30, budeme tedy pokračovat v našem dnešním jednání, respektive v jeho odpolední části.

Než otevřu první bod, seznámím vás s omluvenkami. Od 15.30 do půlnoci, tedy do konce jednacího dne, z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Strýček, mezi 14.30 a 16. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pustějovský a z odpoledního jednání se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bělobrádek.

 

Nyní tedy otevírám bod

 

547.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky, případně vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše, a to v čase mezi 14.30 až 16. hodinou, na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní dávám slovo panu poslanci Marianu Bojkovi, který byl vylosován jako první, aby přednesl interpelaci ve věci nasazení Armády České republiky v postižených oblastech. Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane premiére, mohlo by se zdát, že ta interpelace by spíše měla směřovat na pana ministra obrany Metnara, ale já si myslím, že vzhledem k důležitosti jsem ji směřoval správně na pana premiéra.

Předem chci říct, že v žádném případě nechci zpochybňovat žádné složky armády nebo záchranné složky, které zasahovaly v postižených oblastech po tornádu, protože vím, jak boj hlavně s přírodními pohromami je těžký. Sám jsem byl v první linii. Když už všichni utíkají, vy tam musíte. Ale jsem přesvědčený, protože mám osobní zkušenosti, naši lidé, členové Volného bloku i sympatizanti v těch oblastech pomáhali jak materiálně, tak finančně, tak prostě svýma rukama, a v mnoha těch vesnicích prostě ta armáda vidět nebyla. Nasazení 150 vojáků, a nejsem si jistý, kolik bylo druhů techniky, protože armáda opravdu je schopna nasadit tu nejlepší a nejtěžší techniku v boji s takovými pohromami, tak by mě zajímalo, proč té techniky tam nebylo dostatek, nebo dostatek těch vojáků. Já si osobně myslím, že tam možná selhala komunikace mezi hejtmanem a starosty a armádou, protože o pomoc požádal hejtman toho kraje a já si nejsem jistý, jestli to správně vyhodnotil. Docela by mě zajímal právě názor pana premiéra, jestli pomoc armády byla dostatečná, anebo ne, protože vím, jak armáda pomáhala při obrovských povodních v roce 1997 a 2002, klobouk dolů, ale tady si myslím, že to asi selhalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím o úklid místa. (Poslanec Bojko hovořil bez respirátoru.) Pan premiér se mezitím může připravit k odpovědi. Pokud pan poslanec Bojko ještě dnes nebyl napomenut, že nemá v souladu s nařízením vlády zakrytý nos a ústa, tak já ho v tuto chvíli napomínám. (Pracovnice KPS dezinfikuje řečniště.) Děkuji. Nyní prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, máme skvělou armádu. Myslím, že naše armáda je vždy připravena nám pomáhat a vždy nám pomohla. V rámci pandemie COVID-19 hraje klíčovou roli, i v rámci integrovaného centrálního řídícího týmu.

Když zasáhlo tornádo jižní Moravu, tak jsem byl na zasedání v Bruselu a hned, jak mi volal pan hejtman Grolich, jsem kontaktoval náčelníka Generálního štábu Opatu a mluvil jsem s ním o tom. prvotní informaci o tornádu armáda získala ve čtvrtek 24. června ve 20.54 hodin, krizový štáb zasedl ve 22.30 a požadavek na nasazení armády přišel následně ve 22.38, takže neprodleně po tom, jak krizový štáb zasedl.

Hned na druhý den v 8 hodin ráno armáda nasadila těžkou ženijní techniku a přes 150 vojáků bylo povoláno k záchranným pracím, takže v pátek 25. června brzy ráno vyrazili na místo vojáci ženijního praporu z Olomouce, následovali je vojáci mechanizovaného praporu z Bučovic a z Bechyně do Olomouce byla také ihned přesunuta ženijní technika, aby v případě potřeby byli vojáci schopni rychle reagovat. V pondělí 28. června bylo k záchranným pracím v Jihomoravském kraji nasazeno 200 vojáků a další ženijní odřad s těžkou specializovanou technikou ze ženijního praporu z Bechyně. Další stovky vojáků byly připraveny k pohotovosti v domovských útvarech.

Já bych rád objasnil podmínky nasazení armády při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví a majetek nebo k likvidaci následků pohromy. Nasazení armády do záchranných prací je legislativně upraveno zákonem o integrovaném záchranném systému a zákonem o ozbrojených silách a schvaluje ho náčelník Generálního štábu Armády České republiky na základě žádosti Hasičského záchranného sboru nebo hejtmana kraje. Já jsem mluvil i s generálem Rybou, šéfem hasičů.

Na likvidační práce je potřeba schválení vládou a nařízení k nasazení v případě likvidačních prací na jižní Moravě ministr obrany předložil v souladu se zákonem o ozbrojených silách České republiky. Vláda na mimořádném zasedání schválila nařízení, které umožňuje na likvidační práce po tornádu a vichřici nasadit až 1 000 vojáků. Platí to do konce srpna. Takže vojáci dle tohoto zákona posilují složky integrovaného záchranného systému na místech a v situacích, které vycházejí z požadavků hejtmanů a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru. Takže oni vždy řídí tu operaci a armáda, i když byli v mediálním prostoru, lidé říkali, že je tam málo vojáků, ale vojáků tam bylo tolik, o kolik bylo požádáno.

Vojáci pomáhali s odklízením následků živelní pohromy podle pokynů velitele zásahu, kterým byl Hasičský záchranný sbor, který hrál a hraje klíčovou roli. Pokud vím, tak v jednom momentě tam bylo více než 1 000 hasičů. Zakrývali střechy, odklízeli trosky, pomáhali ve skladech materiálu a na kontaktních místech krizového štábu. Už druhý týden pomáhají na jižní Moravě také příslušníci aktivní zálohy z Brna, jsou tam zcela dobrovolně, na místě byli už 12 hodin po ničivé bouři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP