(16.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Znovu říkám, očkování je dobrovolné, ale to, že ministr zdravotnictví a Ministerstvo zdravotnictví usiluje o to, aby byla společnost proočkována, tak myslím, že je zcela legitimní, a byl bych špatným ministrem zdravotnictví, kdybych o toto neusiloval a neapeloval jsem na to, aby se lidé zkrátka nechali naočkovat, stejně jako se nechávají a nechávali naočkovat v minulých desetiletích proti celé řadě jiných infekčních chorob, které díky tomu byly vymýceny.

To, že v tuto chvíli zkrátka máme nastaveny nějaké podmínky, které vlastně dáváme do té zkratky OTN, to znamená očkování, test nebo prodělání nemoci, to je opět standard, který dnes vidíme i v řadě jiných zemí. To znamená, že člověk musí prokázat bezinfekčnost, abychom zabránili šíření nemoci při kontaktu mezi lidmi ve větších skupinách a podobně. To je něco, co zkrátka vychází z té bezprecedentní doby, a věřte mi, tady někdy mám pocit i v mediálním prostoru nebo na různých sociálních sítích, že to já nebo kolegové děláme s nějakou láskou, že nás to baví vlastně dělat takováto opatření. Naopak, já bych byl nejradši, kdybychom mohli zrušit všechna opatření, nemuseli jsme vůbec covid řešit, ale bohužel v té situaci nejsme, a pokud mám být odpovědným ministrem zdravotnictví, tak tato základní opatření zkrátka musíme nastavit a musí být zachována právě do doby, než dosáhneme kolektivní imunity, kde skutečně proočkovanost populace dosáhne minimálně 70% hladiny. Já si myslím, že je reálné, abychom to zvládli do září.

Pokud se ukáže - já myslím, že v září se bude takzvaně lámat chleba - jestli skutečně se podařilo tu situaci zvládnout lépe než v loňském roce, anebo se ta situace třeba nějakým způsobem zhorší, tak podle toho pak budeme dále postupovat. Ale určitě není mým zájmem tady držet opatření protiepidemická na dobu delší, než je nezbytně nutné, ale vzhledem k tomu kontextu, i mezinárodnímu kontextu šíření pandemie stále i v okolních zemích, tak prostě ta základní opatření nutná jsou. Myslím si, že jsme celou řadu těch opatření rozvolnili, dneska prakticky život není jakkoli omezen, jsou otevřené restaurace, obchody, lidé mohou sportovat, mohou se bavit, ale pouze chceme to, aby to zkrátka dělali bezpečně, aby nedocházelo k šíření choroby a aby byli v tomto směru zodpovědní, a proto vyžadujeme prokázání bezinfekčnosti. A to je vše. Takže myslím si, že je to zcela legitimní v kontextu této situace, a znovu říkám, byl bych špatným ministrem zdravotnictví, kdybych toto nevyžadoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: No, dobrovolné očkování, nevím, pak ti, co se nenechají naočkovat, tak si budou muset nechat hradit testy, a pokud se ani nenechají otestovat, tak budou mít různé zákazy - na koupaliště, kamkoli. Co se týká nátlaku na občany jste mi neodpověděl, ale já si myslím, to jsem ani nemohla čekat, já si myslím, že tohle ukáže budoucnost, tuším, že vcelku brzká. Jen připomenu, že hnutí SPD prosazuje uzákonit definici dobrovolnosti očkování do zákona, protože se obáváme, jak bude postupováno vůči osobám, které se nebudou chtít naočkovat vakcínou, a to zejména vzhledem k nedostatečnému testování vakcín, jejich vedlejším účinkům, občas slyšíme i o náhlých úmrtích, a dále nás zneklidňuje, že někteří výrobci vakcín odmítají převzít odpovědnost za případnou škodu na zdraví. Takže budeme rádi, pane ministře, až se ten zákon bude projednávat, když náš pozměňovací návrh podpoříte a tím gestem ukážete, že vám opravdu jde o dobrovolnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. My jsme tady tu debatu vedli opakovaně, ale skutečně, pokud by očkování mělo být povinné, tak ta povinnost musí být dána v zákoně. Není možné, aby bylo očkování nařízeno povinně, pokud to nebude přímo explicitně stanoveno v zákoně o ochraně veřejného zdraví, a to by samozřejmě musel schválit zákonodárný sbor, Parlament, a k tomu určitě nedojde a ani se nechystáme něco takového navrhnout. Takže znovu říkám, ta debata o tom, že by očkování mělo být povinné, je nesmyslná právě z toho pohledu, že povinnost by musela být stanovena zákonem, pouze a jedině zákonem o ochraně veřejného zdraví, stejně jako je povinné očkování třeba proti tetanu nebo nějakým jiným chorobám. Takže tolik jenom k té povinnosti, která se tady stále objevuje a není pravdou, že bychom chtěli, aby očkování bylo povinné.

Ano, chceme, aby se lidé očkovali, ano, usilujeme o to, aby co nejvíce lidí se naočkovalo, to je pravdou, apelujeme na to, je to priorita Ministerstva zdravotnictví, tady to nepopírám, že skutečně našim cílem je, abychom dosáhli kýžené proočkovanosti, ale je jasné, že tu budou lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou se nenechat naočkovat a nikdo je k tomu nemůže přinutit. Na druhou stranu, pokud ti lidé dobrovolně se tedy rozhodnou, že se nechtějí očkovat, tak pak je nutné ale, aby prokázali to, že jsou bezinfekční a nemohou tu nemoc šířit, právě tím, že se nechají otestovat. Myslím si, že teď aktuálně stát velmi štědře hradí testy proti covidu, respektive na detekci covidu, ať jsou to antigenní nebo PCR testy, takže tohoto mohou využít. Ale znovu říkám, je jasné, já to nepopírám, že chceme, aby co nejvíce lidí bylo naočkováno, protože věřím, že to je jediná cesta k normálnímu životu. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Další vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Paní poslankyně Dana Balcarová není přítomna, takže přistoupíme k další interpelaci, to je interpelace pana poslance Víta Kaňkovského, interpelace na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, tím, jak se čím dál častěji vyskytují nakažlivější mutace nákazy COVID-19 a probíhají studie účinnosti jednotlivých vakcín proti COVID-19, je zřejmé, že bude nutné v brzké době přeočkovat populaci, která byla očkována na jaře, zvlášť pokud byla očkována vektorovými vakcínami, což v našich podmínkách je vakcína AstraZeneca. Chci se vás proto zeptat, pane ministře, jestli uvažujete, nebo jakým způsobem se Ministerstvo zdravotnictví chystá na tu vlnu přeočkování. mohu říct ze své lékařské praxe, že se na mě obracejí ať už samotní pacienti seniorního věku, nebo jejich příbuzní, a týká se to právě těch, kteří byli očkováni v první vlně vakcínou AstraZeneca a měli by zájem o to se v odborně doporučené době přeočkovat jiným typem vakcíny. Samozřejmě s výskytem mutací lze očekávat, že bude potřeba přeočkování i dalších skupin populace, které byly očkovány i těmi takzvanými mRNA vakcínami. Takže se chci zeptat, pane ministře, jak se Ministerstvo zdravotnictví chystá na vlnu přeočkování, v jaké fázi je vyjednávání o dodávkách vakcín na podzimní a zimní období a jak se na to chystáte i personálně, protože je jasné, že v očkovacích centrech v tuto chvíli pracují zdravotníci zejména z nemocnic, kteří ale budou muset na podzim dohánět tu péči, která byla odložena v podstatě skoro za 12 měsíců. Takže tolik mé otázky k tomu, jak jsme nachystáni na vlnu přeočkování proti COVID-19.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za tu interpelaci a otázky, které jsou velmi správné a samozřejmě zcela legitimní, protože je to něco, co velmi pečlivě sledujeme, a je to téma, které Ministerstvo zdravotnictví řeší. Problémem je, že bohužel zatím neexistují žádné studie, které by přinesly zaručené informace o tom, kdy a koho bude nutné přeočkovat. Je třeba si uvědomit, že stále není to ještě ani rok od okamžiku, kdy byli očkováni první lidé v rámci studií všech výrobců, to znamená, ta doba je velmi krátká a sám jako lékař víte, že ty klinické studie trvají nějaký čas, data jsou stále průběžně sbírána a jsou vyhodnocována. Byť jsou tady nějaké dílčí informace, tu z Izraele, tu odjinud, tak si myslím, že my musíme v tomto směru vyčkat skutečně nějakého mezinárodního validního stanoviska, zejména od Evropské lékové agentury, a to zatím nepřišlo. Takže v tuto chvíli to bereme tak, že naočkování je na dobu neomezenou. Ona tam původně byla... někdo má v aplikaci Tečka, což vidí vlastně, ptá se, že tam je devět měsíců, to byla ta původní arbitrárně stanovená lhůta, teď to budeme rušit a nebude tam omezená doba. To očkování nebo přeočkování bude samozřejmě determinováno také lhůtou, která uplynula od primární vakcinace, to znamená, je jasné, že asi to přeočkování neproběhne v jeden okamžik, ale bude postupně probíhat, tak jak lidé postupně byli naočkováni, byť se může ukázat i podle těch studií, že třeba některé věkové skupiny, například senioři nebo chronicky nemocní pacienti, reagují na to očkování odlišně, mají třeba kratší imunitní odpověď, a budou muset být přeočkováni přednostně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP