(16.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

To, co je pro nás důležité, je, že máme dostatek objednaných vakcín, tak abychom byli schopni přeočkovat celou populaci, protože předpokládáme, že přeočkování proběhne jednou dávkou, nikoliv dvěma dávkami jako doposud. A v tomto směru už dneska, jak jsou ty objednávky naplánovány, tak těch vakcín bude dostatek, takže tady by problém býti neměl.

To, co je spíše otázkou, je nějaká úprava vakcín na mutace, protože mohou ty vakcíny být už třeba neúčinné na ty nové mutace. O tom teď jednáme i s výrobci a oni sami připravují varianty a variantní vakcíny, které by už byly adaptovány na mutace. Toto je skutečně v řešení. Tady si nemyslím, že by byl problém s nedostatkem vakcín. To, co bude spíše problematické nebo budeme muset řešit, je otázka, přesně jak říkáte, personální. Ale je jasné, že tady máme velmi silnou síť primární péče, na kterou se budeme spoléhat. V první fázi to nedopadlo úplně optimálně, ale já si myslím, že teď už jsme ponaučeni.

Také chystáme a zdravotní pojišťovny soutěží s distributory pro všechny vakcíny, včetně vakcíny Pfizer, která bude logicky tou primárně používanou, možná pokud i schválí Evropská léková agentura možnost kombinace vakcín, tak bude možné vlastně přeočkovat i třeba ty, kteří byli prvotně vakcinováni vektorovou vakcínou, mRNA vakcínou, ale tady zatím nemáme to odborné stanovisko, čekáme na něj.

Ale každopádně praktičtí lékaři, díky tomu, že bude vysoutěžená distribuce, budou moci využívat i vakcinace Pfizer, stejně tak praktičtí lékaři pro děti a dorost pro děti od 12 let. Takže tady předpokládáme, že ten problém by už neměl být z hlediska distribuce vakcín a dostupnosti vakcín pro praktické lékaře pro primární péči. Plus ale je jasné, že budou fungovat - a předpokládáme to, máme komunikaci s kraji - i očkovací místa u nemocnic, u zdravotnických zařízení. Určitě je jasné, že ta velkokapacitní centra budou postupně utlumována, tak jak bylo v plánu, ke konci léta a od září bychom chtěli se switchnout - přeměnit na model primární péče plus očkovací místa při nemocnicích. Tam by to mělo doběhnout jednak do vakcinace těch, kteří zatím ještě očkováni vůbec nejsou, a projeví zájem třeba v tom podzimním období.

Přeočkování, které ale v tuto chvíli znovu říkám, nevíme - a nemáme zatím jasné stanovisko a data ze studií - kdy by mělo nastat, jestli nastane na podzim, nebo ke konci roku. Ale určitě se v tomto směru na to připravujeme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Pane ministře, já vám děkuji za férovou odpověď. Jenom to ještě upřesním. To znamená, v tuto chvíli Ministerstvo zdravotnictví vyjednává se všemi výrobci, kteří jsou registrováni v rámci EU o potenciálních dodávkách, a máme předobjednáno, i případně ty upravené vakcíny, pokud už v sezoně 2021/2022 budou k dispozici? To je doplňující otázka číslo jedna.

A pokud se týká praktických lékařů: pokud bychom měli prioritně očkovat vakcínami mRNA, tak víme, že tam byly problémy právě s distribucí praktickým lékařům vzhledem ke skladovacím podmínkám. To znamená, chystá se i logistický řetězec, tak aby mohli očkovat praktičtí lékaři, například i vakcínou od firmy Pfizer?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za doplňující dotazy. Začnu u té druhé otázky. Ano, i to stanovisko se postupně upravilo, že už skutečně je možné tu vakcínu skladovat v normální lednici po určitý čas v ordinaci praktického lékaře. Teď ten problém je spíše s distribucí, že není distributor vakcíny Pfizer jako u ostatních vakcín, který by dokázal zavážet do každé jednotlivé ordinace podle objednávek praktických lékařů. To se změní, zdravotní pojišťovny soutěží distributory pro všechny vakcíny včetně vakcíny od firmy Pfizer, aby ten distributor byl schopen zavážet tuto vakcínu do každé jednotlivé ordinace, tak jak jsou praktici zvyklí třeba u jiných vakcín, že si objednávají u distributora a on jim je zaveze. Takže tady je to v řešení. Znovu říkám, řeší to zdravotní pojišťovny. A myslím si, že tady problém by býti neměl.

Pokud jde o ty objednávky, ono je to velmi dynamické. V tuto chvíli máme objednávky, znovu říkám, vakcín, které v tom objemu jsou schopny zajistit přeočkování veškeré populace. Na druhou stranu máte pravdu, a jak jsem o tom hovořil v tom prvním vystoupení, jsou tady mutace, firmy se na to adaptují a jednání probíhá. Neděláme ho my, dělá ho Evropská komise, jsme v tom systému, a tak to zůstane u toho centrálního společného nákupu. Ale je pravdou, že skutečně ta jednání probíhají a firmy jsou připraveny budoucí dodávky vakcín, které budou, tak i adaptovat na nějaké případné nové mutace, které dnes ještě neznáme. Dnes máme deltu, lambdu, můžou být nějaké další. Ale je pravdou, že ty firmy samozřejmě s tímto počítají.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli přistoupíme k interpelaci, kterou položí paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás se stejným dotazem, jako jsem se obracela na pana premiéra, a ten je následující. V posledních dnech jsme svědky rostoucích čísel počtu nakažených koronavirem. Na podzim může být situace všelijaká a v případě velmi nepříznivého vývoje, který, jak pevně doufám, nenastane, by bylo nutné opět povolat na pomoc složky integrovaného záchranného systému a studenty.

Dle dostupných informací ale stále nebyly proplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Všichni máme v živé paměti, jak vláda řešila výplatu odměn pro zdravotníky a také vypomáhající studenty, jak jejich vyplácení trvalo dlouho a bylo opravdu někdy složité. Poučení zřejmě nebylo velké, protože tento neblahý scénář se opakuje u policistů a hasičů, vojáků a dalších.

Vážená paní ministryně, ptám se tedy, proč se vláda chová takto? Proč slibujete, ale neplatíte? A kdy budou vyplaceny všechny slíbené odměny za mimořádnou pomoc během pandemie, ať už pro policisty, hasiče, vojáky, také celníky a další? A budou opravdu vyplaceny? Nebo je to jen další ze slibů, na který vláda raději zapomene? Jak už jsem řekla v interpelaci na předsedu vlády, v takto nevděčné republice bych žít opravdu nechtěla. A jen tedy připomenu, že pan premiér konstatoval, že jste to dostala za úkol vy, najít finanční prostředky právě na tyto odměny. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Paní poslankyně, já bych chtěla zdůraznit tady otevřeně před všemi, že si nesmírně vážím práce ozbrojených složek, ať už jsou to policisté, hasiči, vojáci anebo třeba zmínění celníci, kteří spadají do resortu Ministerstva financí, a také že jsem na to jako ministryně financí v rozpočtech pamatovala, zejména v tomto pandemickém období. V loňském roce bylo na odměny, na odměny policistů a hasičů uvolněno, přestože jsem navrhla zmrazení platů státních zaměstnanců, tak pro tuto skupinu, samozřejmě nemluvím o učitelích, nemluvím o zdravotnících a tak dále, tak šlo v roce 2020 na odměny - opakuji - 1,2 miliardy.

A já - je mi velmi líto, že se zrovna tato skupina skvělých lidí, kteří pomáhají v pandemii a starají se o bezpečnost naší země, stávají předmětem politikaření, protože i v návrhu rozpočtu na rok 2021 jsem po dohodě s panem ministrem vnitra dala na odměny, konkrétně na odměny policistů a hasičů, 700 milionů. Ta částka byla potom ještě pozměňovacím návrhem, tuším že pana poslance Ondráčka, to teď nevím úplně přesně, byla navýšena o dalších 100 milionů, takže 800 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP