(17.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o otázku volební komise, to se musíte zeptat pana ministra Hamáčka. Já nevím, jak to myslel nebo jak to bylo myšleno. Ale já předpokládám, že pokud tam zkrátka bude větší počet lidí na jednom místě, tak tam bude muset být prokázána bezinfekčnost, to znamená test nebo očkování nebo prodělání nemoci. Ale musíte se zeptat pana ministra Hamáčka v tomto směru, jak je to naplánováno, já to skutečně nevím. Nejsem tvůrce toho citátu, o kterém hovoříte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Jakub Michálek s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád dotkl otázky, která se týká znalců a jejich odměňování. Jde o problematiku, která navazuje na to, že jsme v tomto volebním období schválili nový zákon o znalcích, a stále se potýkáme s velkým problémem, že dochází k poklesu znalců. Znalci jsou přitom naprosto klíčoví, pokud jde o vedení trestních řízení, občanskoprávních řízení a jiných dalších podobných řízení. Pokud chceme například bojovat s korupcí, tak je jenom velmi málo kauz, kde nevystupují žádní znalci. A přitom odměny těch znalců jsou velmi nízké a jsou v podstatě nesrovnatelné s tím, co si může vzdělaný a kompetentní člověk vydělat na trhu práce. Bohužel, dostávám i velmi smutné dopisy od znalců, kteří z té profese odcházejí.

Ministerstvo mě informovalo, že si je vědomo počtu poklesu znalců o přibližně 1 000 lidí, že to odpovídá predikci, že jsou to většinou neaktivní znalci, že ten klesající počet znalců je odrazem nedostatku odborníků v dané oblasti a že se bohužel nepodařilo Ministerstvu spravedlnosti v jednání s Ministerstvem financí prosadit navýšení kapitoly rozpočtu pro zvýšení odměn znalců. Takže vzhledem k tomu, jak důležitá je problematika znalců v těch všech různých řízeních, která jsou závislá na znaleckých posudcích, na tom, aby byly včas dostupné, aby byly kompetentní, nezpochybnitelné, necinknuté, se chci zeptat, jaké konkrétní kroky ministerstvo podnikne k vyřešení situace s nedostatkem znalců a s jejich naprosto nedostatečnou kompenzací za tuto důležitou činnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, situace, kterou jste tady uvedl, není tak tragická, jak říkáte. Já jsem na vaši písemnou interpelaci odpovídala 16. dubna tohoto roku a těch 1 000 znalců, o které se snížil ten stav, byl skutečně predikován, protože se jednalo o znalce staré, nemocné a neaktivní. Současně máme nové zájemce a také v původní odpovědi na vaši písemnou interpelaci jsem uváděla, že jenom za první kvartál nám přibylo v podstatě asi 40 nových znalců a v současné době jsme zavaleni žádostmi, aby byli zařazeni mezi znalce někteří noví odborníci. Vítám i obory, které v podstatě byly předtím neatraktivní a kde jsme měli malý výběr.

Samozřejmě peníze jsou důležité, a kdyby nebylo koronakrize, tak bychom určitě vyjednali lepší podmínky, ale jak víte, víc jsem nedostala a víc asi těžko mohu dělat, takže budu toto znovu uvádět paní ministryni Schillerové a budeme znova apelovat na zvýšení v příštím roce, kdy se tedy budeme snažit, aby ty peníze byly vyšší. Nicméně nějaké přidání tady bylo a nová zákonná úprava má zároveň další výhody, a to, že je modernější, komplexnější, dříve to bylo pouze podle v podstatě vyhlášky. Je tam snížení administrativní náročnosti, odpadla nutnost vést znalecké deníky, předkládat je každoročně ke kontrole, a ti znalci mají jistotu, že po splnění zákonem stanovených podmínek oprávnění získají. Takže se pokusíme pouze zvýšit ty peníze, jinak se ukazuje, že ten zákon je velmi dobře udělaný a že z toho není takový strašák, jak se původně zdálo a jak nám ze začátku psali. Současně je tady metodická podpora znalců při výkonu znalecké činnosti a ministerstvo je jednak vzdělává v rámci Justiční akademie, jednak uveřejňujeme šablony a vzorové znalecké posudky, abychom vylepšili to, co je potřeba, co je sledované, a vydáváme dohledová sdělení za účelem zjištění předvídatelnosti dohledové činnosti.

V současné době připravujeme další etapu uvedení do funkce mnoha znalců. Odhaduji, že se bude jednat o dalších 40, 40 znalců, takže ten stav budeme doplňovat. To je asi vše, co vám k tomu můžu říct, a věřím, že se v příštím roce podaří ty peníze navýšit, a paní ministryně Schillerová s tím i počítá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za odpověď paní ministryni. Já jsem chtěl předně vyjádřit naprostou podporu tomu úsilí, k němuž se tady paní ministryně přihlásila, a k tomu, aby skutečně došlo k navýšení odměn pro znalce a situaci v této oblasti jsme zlepšili.

Chtěl jsem se zeptat v doplňující otázce kromě počtu znalců, jestli se i nějakým způsobem sleduje například doba, kterou trvá průměrné zpracování znaleckého posudku pro úřední účely, nebo míra zpochybnění toho znaleckého posudku, abychom měli jistotu a mohli uklidnit veřejnost, že v důsledku reformy a nového zákona nedošlo ke zhoršení těchto základních parametrů kvality a rychlosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Samozřejmě že se sleduje, a to také bylo cílem nového zákona - zlepšit kvalitu. Takže dohledová činnost ze strany ministerstva, je tomu věnována zvýšená pozornost, a zejména od Nového roku, kdy se na nás sesypaly četné dotazy, tak právě ty dotazy také směřovaly ke kvalitě. Zpřísnil se dohled ze strany ministerstva, což považuji za žádoucí. Sledujeme i takové ty aktivity, jak jste uváděl, ty cinklé posudky, protože pakliže tam je nějaké podezření, tak se na to zaměřujeme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni s tím, že v oblasti IT infrastruktury státu a s tím souvisejících služeb se naše země stále neposouvá k moderním službám, které by jednak byly dostatečně vstřícné pro nás pro občany, ale taky přívětivé pro užívání úředníkům.

Aktuální otázku mám na stav systému, který měl startovat počátkem roku 2020 a měl odebrat úředníkům rutinní práci při řešení agend evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, evidence pracovních míst nebo takzvané aktivní politiky zaměstnanosti. Jde o veliký balík služeb, který by jim pomohl, ale ten systém dodnes není v provozu. Počátek roku 2020, to je rok a půl zpátky. Takovéto zpoždění má systém zvaný IS ZAM a prý se údajně neustále testuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP