(17.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Mě tedy zajímá, jaký je aktuální stav tohoto projektu Informační systém Zaměstnanost, a za druhé, zda je nutné vypsat zakázku či uzavřít smluvní vztah s OKsystemem na dokončení převodu dat v tomto informačním systému IS ZAM, a pokud, tak kdy, v jaké výši a z jakého důvodu.

Současně mě zajímá, zda právě na úseku zaměstnanosti, ale i na jiných úsecích dochází z důvodu nevhodných informačních systémů k vyšší fluktuaci. Žádám o informace k fluktuaci zaměstnanců na Úřadě práce v členění podle pozic a kontaktních poboček, aby bylo vidět, jak to kde funguje, ideálně od roku 2014. Z pohledu zaměstnanců Úřadu práce je zkrátka dobře zvládnutý přechod na novou technologickou podporu důležitý, aby se mohli lidem individuálně věnovat a aby byli rychlejší. Dnes třeba podle zpětné vazby, kterou od nich mám, musí tisknout podklady zaslané přes datové schránky (upozornění na čas), pak je skenují a ukládají jako obrázky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Lubomír Volný s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já mám dotaz na paní Maláčovou, který se týká Domova seniorů v Ostravě Na Kamenci, protože z osobní konverzace s jednou z klientek tohoto domova pro seniory jsem se dozvěděl informaci, že v tomto domově důchodců v jednom patře mělo zemřít 55 seniorů z 60 po obdržení vakcinace v prvním čtvrtletí tohoto roku, takže chci požádat paní ministryni, aby zajistila informace o tom, kolik zemřelo v tomto domově pro seniory lidí poté, co obdrželi vakcinaci proti COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem a poprosím o dezinfekci řečniště. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Připraví se pan poslanec Petr Beitl s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Já vám děkuji.

A přečtu omluvu pana poslance Antonína Staňka, který se omlouvá ze schůze ze zdravotních důvodů dnes v odpoledních hodinách od 14.30 do konce jednacího dne a zítra po celý jednací den. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, můj dotaz či iniciativa vychází ze zkušeností z krajských voleb a týká se voleb, které budou letos na podzim, a vlastně i všech dalších voleb. Podle metodiky Ministerstva vnitra měli starostové obcí zajistit dezinfekční prostředky na ruce pro voliče. Asi se shodneme, že vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor, je jedním z nejvhodnějších a nejhygieničtějších zařízení automatický bezdotykový dávkovač dezinfekce, takový, jaký dnes stojí v každém obchodu a na který jsou proto občané zvyklí, ideálně na stojanu. Jednoduchý typ stojí kolem 2 000 korun.

Jaké ale bylo překvapení starostů, když se z Ministerstva vnitra následně dozvěděli, že když dávkovače na dezinfekci zajistí, náklady vynaložené na jejich nákup nepatří mezi uznatelné volební náklady. Vážený pane ministře, ptám se ústy starostů z mého regionu: Na tomhle chcete šetřit? Opravdu se mají ve volební místnosti při takové akci používat dezinfekční prostředky v dávkovačích, které jsou primárně určeny do domácností, nikoliv pro hromadné použití ve veřejném prostoru? Jsem přesvědčen, že dezinfekce rukou v prostředí, kde se pohybuje větší počet osob, se stane normou i po skončení koronavirové krize. Bezdotykové dávkovače by se proto měly stát běžným vybavením volebních místností i do budoucna.

Žádám vás tedy, abyste se zasadil o systémové a racionální řešení náhrad volebních nákladů, které obcím v souvislosti s těmito požadavky vznikají a vzniknou. Věřím, že takový přístup bude mít plošný význam pro celou zemi, a nejenom ve volbách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne, podvečer. Vážený pane ministře, jak už jsem zmínil v předchozí interpelaci, se zvyšujícím se výskytem nových, nakažlivějších mutací je čím dál důležitější správně nastavit systém sekvenace vzorků PCR, a to na takové úrovni, aby byly efektivně detekovány nové mutace, ať už se jedná o nově šířící se mutace delta, lambda, ale možná i některé další. Prozatím systém sekvenace v naší republice neodpovídá doporučení odborníků a procenta sekvenace jsou zatím na poměrně nízké procentní úrovni. Navíc jsou velké regionální rozdíly. Takže se chci zeptat, jaké kroky v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví chystá, abychom se nedostali do situace jako v prvních měsících tohoto roku s britskou mutací.

Druhá otázka směřuje do podobné problematiky: abychom byli efektivní a skutečně dobře bojovali s pandemií COVID-19 i v nadcházejícím období, je potřeba se vrátit ke starému osvědčenému trasování. Ani to se nám v podzimních a jarních měsících plně nedařilo. Potom, když už jsme měli tady výrazné komunitní šíření, tak už to samozřejmě nebylo ani možné, ale my se chceme bránit komunitnímu šíření. Takže se chci zeptat, jaký systém trasování má nachystáno Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s krajskými hygienami a jakým způsobem je kontrolována kvalita trasování, protože to je velmi důležité, abychom už tady nezažili další lockdowny, abychom se znovu nemuseli vracet do uzávěrů naší společnosti. Předem děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, vidím, že jste spojil dvě interpelace do jedné, asi v rámci úspory času, tak zkusím i to sekvenování a trasování zvládnout.

Pokud jde o sekvenování, já s vámi naprosto souhlasím, že je to vzhledem k současné situaci, která ještě v tomto směru je možná komplikovanější, protože těch různých mutací koronaviru je více, než třeba bylo v zimě, tak je to skutečně zásadní věc a je pravdou, že v zimním období úplně se nepodařilo včas podchytit nástup nakažlivější britské varianty, varianty alfa tedy dnes, a pravdou také je, že varianta delta je ještě o 60 % nakažlivější než varianta britská, která už tehdy byla nakažlivější než ta původní. Takže je pravdou, že skutečně je to něco, co nás musí zajímat, a zajímá nás to. Já jsem přišel na resort teď v tom druhém období a byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem se zabýval, tak abychom skutečně nastavili systém surveillance, nastavili jsme systém sekvenování, sekvenačních center, a ta strategie byla schválena, je i publikována na internetu včetně míst, kde dochází k sekvenaci, respektive center, kde dochází k sekvenaci, je zajištěno financování.

Ono totiž nejde jenom o otázku sekvenování samotného, ale i takzvaného diskriminačního PCR, to znamená testování vzorků na přítomnost mutací. Diskriminační PCR je od 1. července standardně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a každý vzorek podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které je účinné právě od 1. 7., který je pozitivně vyšetřen metodou PCR, musí na základě toho mimořádného opatření být vyšetřen i na diskriminační PCR. Takže v tomto směru povinnost laboratoře je jednoznačně nastavena a díky tomu vlastně budeme velmi dobře schopni analyzovat, kde se vyskytují tyto mutace, a pak přichází sekvenování, což je bod dvě nebo ten další krok, kde případně budeme schopni odhalit, o jaké mutace jde, případně jestli to třeba budou nějaké úplně nové mutace. Sekvenační centra jsou nastavena tak, aby aspoň v každém kraji bylo jedno. Zapojili jsme i Biologické centrum Akademie věd, Státní veterinární ústav a samozřejmě i přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví. Standardně je nastaveno financování. Tyto organizace vykazují počty provedených sekvenací, protože toto nemůže být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nejde o zdravotní službu jako v případě standardního testování, takže to hradíme ze státního rozpočtu asi ve výši 3 500 korun za jedno sekvenování, za jednu sekvenaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP