(17.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže to skutečně probíhá a myslím si, že tady by snad teď neměl být žádný systémový problém. Primárně to řídí Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která monitoruje výskyt a import nových variant viru SARS-CoV-2 v České republice, a v tomto směru si myslím, že tedy ten systém je nastaven správně. Kapacita pro sekvenace jako takové je 4 500 vzorků měsíčně. Ale znovu říkám, i proto - a teď se dostávám k trasování - je možná zásadnější skutečně diskriminační PCR, protože na základě toho velmi rychle hygienická stanice se dozví, že je to nějaký podezřelý vzorek, kde se objevuje právě daná mutace, a může se mu prioritně věnovat. Sekvenování trvá několik dní, kdy už skutečně ten čas uběhne, ale diskriminační PCR proběhne rychle, vlastně do 48 hodin je zaneseno do informačního systému infekčních nemocí, a na základě toho hygiena může trasovat.

My jsme nastavili systém, kdy v rámci takzvaného ISIN se prioritně zobrazují právě podezřelé případy. Jde o reinfekce, jde o nákazy po první dávce vakcíny, jde o nákazy po druhé dávce vakcíny, jde o import ze zahraničí. To jsou ty atributy, které jsou dávány těm případů, a jsou takzvaně vysvíceny, zdůrazněny v systému tak, aby hygienické stanice nemusely po nich pátrat, ale automaticky jim takto z toho systému vypadávaly a mohly se jim prioritně věnovat, protože to je to riziko, nikoliv možná ty standardní případy, kde to trasování probíhá standardně, jak ho známe (Předsedající: Čas.) - když tak to ještě dopovím ve druhé odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Kaňkovský předpokládám položí doplňující dotaz a pan ministr bude mít možnost dále reagovat. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ano, určitě. Samozřejmě souhlasím s panem ministrem, že diskriminační PCR je velmi důležité, nicméně i procento sekvenovaných vzorků nelze podceňovat, a to zatím podle dostupných čísel, jak je máme k dispozici, je pořád na nízké úrovni, nedochází k tomu, aby to naplnilo očekávání odborníků.

A pokud se týká trasování, mám úplně konkrétní dotaz. V tuto chvíli víme, že asi nejtřaskavější lokalitou je hlavní město Praha. To znamená, chci se zeptat, jestli skutečně vyhodnocujete efektivitu trasování. Mám asi od dvou svých přátel informaci o tom, že trasování není důsledně prováděno. To znamená, jakým způsobem je vyhodnocováno trasování v potenciálních ohniscích, ke kterým například v tuto chvíli patří hlavní město Praha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pan ministr bude reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Jenom velmi stručně, sekvenace je skutečně důležitá, myslím si, že počet sekvenovaných vzorků bude narůstat, jak jsme schválili strategii, která je platná několik týdnů, a systém je nastaven vlastně teď od mého nástupu na Ministerstvo zdravotnictví, takže si myslím, že počet vzorků se bude zvyšovat, i jak se zvyšuje třeba počet pozitivně vyšetřených vzorků.

Pokud jde o trasování, souhlasím, je to velmi zásadní. Trasování je v gesci krajských hygienických stanic, ale zapojuje se do něj systém chytré karantény. Myslím, že za tu dobu více než roku se skutečně velmi precizoval, cizeloval. Krajské hygienické stanice využívají nástroje, jsou velmi intenzivně metodicky usměrňovány v otázkách neprodleného a přednostního trasování právě těch kontaktů, u kterých je podezření, že by tam mohla být ona mutace, ať již delta, nebo jakákoliv jiná. Stále se zdokonaluje nástroj Covid Forms Application, což je vlastně Covid Forms, kde se dávají a popisují jednotlivé klastry, případy tak, aby informace byla co nejpřesnější a nejsrozumitelnější. Tady si myslím, že systém je nastaven správně, ale určitě ho stále vylepšujeme kontinuálně ve spolupráci s hygienickými stanicemi .Ale znovu opakuji, myslím si, že pro nás teď nejzásadnější je zaměřit se na ty případy, kde uvidíme, že tam je výskyt nějaké mutace, a že tím pádem riziko šíření nákazy se může násobit, protože - znovu opakuji - například mutace delta má reprodukční číslo 8 a je o 60 % nakažlivější než původní mutace britská - alfa. Takže určitě ten systém je nastaven tak, abychom tyto vzorky trasovali prioritně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední interpelaci přednese poslanec Jan Skopeček na paní ministryni Janu Maláčovou - není přítomen, takže paní poslankyně Dana Balcarová - také není přítomna, takže paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vy jste se vyjádřil, že jakmile se v Česku dostaneme do situace, že každý, kdo chce, bude moci být očkovaný, tak chcete přestat proplácet preventivní testy na covid. Lidem, kteří očkování odmítají nebo se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou, by se tak obyčejný život mohl prodražit. Podle vás to lze popsat jako další způsob motivování k vakcinaci.

Pane ministře, je to vtip, že chcete nepřímo nutit ty, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, aby ohrožovali svůj život nebo zdraví a očkovali se? Oni přece mají nějaký zdravotní důvod, že se nemohou očkovat, a vy je chcete nějakým způsobem donutit.

Očkování proti COVID-19 je dobrovolné, na tom se určitě shodneme, je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a pokud se tedy někdo dobrovolně rozhodne, že se očkovat nechce, a je jedno, jestli je to důvod zdravotní nebo jakýkoliv jiný, tak by mu měl být ze zdravotního pojištění hrazen také určitý počet testů měsíčně. Není váš postup trošku diskriminační vůči těm, kteří se dobrovolně rozhodnou neočkovat? Musím upozornit, že vakcíny jsou schváleny podmínečně, nejsou známy dlouhodobé vedlejší účinky, nemají hotové testy na karcinogenitu. Tento způsob, o kterém tedy uvažujete, je jakési nepřímé nucení k očkování podmínečně schválenou očkovací látkou.

Pokud je tady něco podmínečně schválené a dobrovolné, hrazené z veřejného pojištění, pak by tady měla být také varianta pro ty, kteří se dobrovolně rozhodnou neočkovat a také přispívají do veřejného zdravotního pojištění. Jak k tomu oni přijdou?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Upozorňuji, že v 18.00 končíme projednávání interpelací. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, ano, je to v nějakém filozofickém pohledu na tu problematiku. Co jsem řekl, tak jsem řekl pouze to, že skutečně prioritně - a to zopakuji a říkám to tady vlastně po celou dobu interpelací - chceme, aby se lidé očkovali, protože je to zkrátka nějaký jednorázový úkon a pak už není nutné i ze zdravotního pojištění nic dále hradit, takže i pro zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění je jednoznačně efektivnější, pokud se člověk nechá naočkovat, nejenom proto, že už pak nemusí pojišťovny hradit žádné testy, ale nemusí samozřejmě hradit případně nějakou těžkou hospitalizaci člověka, který je následně nakažen. Takže očkování jednoznačně je mnohem efektivnější nástroj pro systém veřejného zdravotního pojištění než opakované testování.

Testování bylo nějak nastaveno, určitě je namístě, aby nějaký počet testů hrazen byl. Teď se vůbec nebavíme o tom, že je samozřejmě hrazeno indikované testování, které bude hrazeno nadále, to je logické. Pokud lékař indikuje nějakého člověka, aby se otestoval, protože buď má příznaky, nebo byl v kontaktu s někým, kdo má příznaky, nebo hygienická stanice ho indikuje k testování, tak takové testování vždy bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP