(18.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Já jsem ovšem hovořil o testech, například když někdo cestuje do zahraničí, a já si nejsem úplně jist, že bychom měli dlouhodobě hradit z veřejného zdravotního pojištění například testy, kdy se člověk rozhodne třeba cestovat někam do nějaké země. Tam si myslím, že není úplně toto namístě a není to věc, která by měla být dlouhodobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nemá to souvislost se zdravotní péčí, takže tady já si myslím, že skutečně v určitém okamžiku počet hrazených testů by se měl pro tyto důvody řekněme zábavy nebo nějakého běžného života, že by se zkrátka měl snížit, a ta varianta by zkrátka měla být dobrovolná určitě, pokud se někdo tak rozhodne, ale myslím si, že by si měl případně takový test uhradit a že by neměl být hrazen z veřejného zdravotního pojištění. To je můj názor.

Kdy k tomu dojde, to já neříkám, že to bude zítra, myslím, že to je nějaký výhled, možná na nějaké podzimní období, až skutečně dojde k určité proočkovanosti populace, ale pokud pak budou skutečně nastaveny podmínky třeba v zemích, kam lidé budou cestovat, že budou muset mít test, nemyslím si, že toto má být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to říkám zcela otevřeně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Paní poslankyně má na to 10 vteřin, takže jestli chce položit dotaz - nemusí, nechce, takže já konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací.

Končím dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.00 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP