(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkný den a zahajuji třetí jednací den 111. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 21 bude hlasovat paní poslankyně Taťána Malá.

O omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Špičák se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od devíti do deseti z naléhavých pracovních důvodů, a dále se omlouvají pan poslanec Ivan Adamec z pracovních důvodů, paní poslankyně Andrea Babišová z rodinných důvodů, pan poslanec Lukáš Bartoň ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Bartoš z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Baxa z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Bělica z rodinných důvodů, pan poslanec Stanislav Blaha z pracovních důvodů, paní poslankyně Irena Blažková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Černochová z osobních důvodů, pan poslanec Alexander Černý ze zdravotních důvodů, pan poslanec František Elfmark z rodinných důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská od 12.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Miroslav Grebeníček od jedenácti do čtrnácti z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Grospič ze zdravotních důvodů, pan poslanec Tomáš Hanzel z pracovních důvodů, pan poslanec Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Juříček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec David Kasal ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Kobza z rodinných důvodů, pan poslanec Martin Kolovratník z rodinných důvodů, paní poslankyně Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Krutáková z osobních důvodů, z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Levová, z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Zahradníková Majerová, pan poslanec Jiří Mašek z pracovních důvodů, Jiří Mihola z pracovních důvodů, Tomio Okamura do 12 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Roman Onderka z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Podal z rodinných důvodů, pan poslanec Petr Sadovský z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, ze zdravotních důvodů se rovněž omlouvá pan poslanec Antonín Staněk, z rodinných důvodů pan poslanec Pavel Staněk, z pracovních důvodů pan poslanec Zbyněk Stanjura, pan poslanec Pavel Šindelář z pracovních důvodů, stejně tak paní poslankyně Kateřina Valachová, ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková, pan poslanec Ivo Vondrák z pracovních důvodů, paní poslankyně Miloslava Vostrá z rodinných důvodů a pan poslanec Rostislav Vyzula od 11 hodin ze zdravotních důvodů. To byly omluvy poslankyň a poslanců.

Ještě zde máme omluvy členů vlády: pan premiér Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů, ministr Karel Havlíček z důvodu zahraniční cesty, ministr Jakub Kulhánek z pracovních důvodů a ministr Robert Plaga z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jde tedy o body 333, 334, 335, 336, 337, 340, 343, 344, 345 a 348. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů podle schváleného pořadu. Připomínám, že ve 13.45 máme pevně zařazený bod 45, sněmovní tisk 695 o nemocenském pojištění ve druhém čtení.

Tak a nyní je čas na vystoupení poslanců s návrhy na změnu schváleného pořadu 111. schůze. Jako první je přihlášen pan předseda Jan Chvojka. (V sále je silný hluk.) Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, teď budeme poslouchat návrhy na změnu schváleného pořadu schůze, prosím o klid, ať víme, co je navrhováno, o čem budeme hlasovat. Děkuji vám.

 

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak můžu, jo? Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl navrhnout dvě změny v pořadu dnešních třetích čtení, respektive jedno by se týkalo třetího čtení a jedno druhého. Vím, že máme vyhrazeny bloky pro třetí čtení, ale je to velmi důležité.

To znamená, já bych si dovolil navrhnout, abychom jako dnes bod číslo 2 projednali druhé čtení novely zákona o důchodovém pojištění. Je to ten tisk, který se týká důležité a nezbytné valorizace důchodů. Kdybychom nestihli druhé čtení, tak by byl poté velký problém stihnout třetí čtení logicky tak, aby tisk byl účinný v září a vyšel ve Sbírce, aby se od 1. 1. mohly nastavit všechny systémy a důchody mohly být valorizovány. Takže je to velmi důležité, já doufám, že na rozdíl o včerejška uspějeme a že tento návrh podpoří všichni, protože si určitě uvědomujete důležitost navýšení důchodů pro naše seniory. Takže bod číslo 2, tisk 1230, dneska, druhé čtení.

A poté prosím bod číslo 3, je to tisk 983 - novela zákona o Policii České republiky. Je to třetí čtení, které doufám - a předpokládám - by mělo být velmi krátké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A ještě, pane předsedo, prosím jednou, bod číslo 2 byste navrhoval jako první bod dnešního jednání?

 

Poslanec Jan Chvojka: Ne, ne. Důchody jako bod číslo 2 po té hmotné nouzi. (Předsedající: Ano.) Tisk 1230 a potom tisk 983, což je vládní návrh zákona o Policii České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jako třetí bod dnešního jednání, ano? Rozumím. Ještě tu mám přihlášku pana poslance Lubomíra Volného, ale předtím, s přednostním právem, samozřejmě, pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v pátek 2. července vláda předložila podle § 109j jednacího řádu sněmovní tisk 1260-E, vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady ES číslo 168/2007, o zřízení Agentury EU pro základní práva. Svým rozhodnutím číslo 119 jsem přikázal tento tisk k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu lhůtu do 12. července 2021. Podle zvláštního ustanovení § 109j odst. 6 jej navrhuji zařadit do pořadu schůze, abych umožnil jeho včasné projednání, a to do bloku záležitosti EU. Takže pouze zařazení do programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, a pan předseda Jakub Michálek je další, kdo se přihlásil k programu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Mám jenom alternativní návrh k tomu, co navrhoval pan předseda Chvojka. Já bych navrhoval, aby se nejprve probral ten tisk, který se týká důchodů, a až teprve potom ta hmotná nouze. Přece jenom ten tisk k důchodům, je to vládní návrh zákona a myslím si, že se týká obrovské skupiny občanů, měl by dostat v tomto projednávání přednost a je na vládě, aby ukázala, co je pro ni prioritou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji vzhledem k rozjíždějící se třetí vlně covidové pandemie v České republice, kterou nám tady bohužel začínají velice nebezpečně rozjíždět vakcinovaní lidé, aby tato Sněmovna přijala usnesení, ve kterém zaváže vládu, aby do svých vládních opatření zavedla povinnou karanténu pro všechny vakcinované pouze jednou dávkou až do 14 dnů po aplikaci druhé dávky s tím, že tito vakcinovaní budou poté muset procházet každý měsíc minimálně povinně jedním PCR testem. Podle všech údajů, které probíhají vědeckou komunitou, lidé, kteří jsou intoxikovaní mRNA roztokem, nemají slizniční imunitu, mohou být nakaženi, mohou mít těžký průběh a podle posledních dat z Velké Británie umírají plně vakcinovaní lidé na COVID-19 ve variantě Delta osmkrát častěji než nevakcinovaní lidé. Jsou to údaje britské vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP