(13.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Já tady zaznamenaný návrh na vrácení nemám. Byl? Tak v tom případě nejdříve vrácení, poté zamítnutí. Ano, je zde žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami.

Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu na vrácení do druhého čtení, poté o návrhu na zamítnutí a potom požádám zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury. Ještě počkám na kolegy, kteří přicházejí do sálu.

Paní poslankyně Jarošová bude hlasovat s náhradní kartou číslo 15.

 

Já pro ty, kteří dorazili, zopakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení tohoto tisku do druhého čtení.

Vypadá to, že všichni jsou skutečně přítomni, takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 104, je nakonec přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 105, je přihlášeno 134 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 102. Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dovolte mi vás seznámit s usnesením výboru pro sociální politiku ze 76. schůze ze dne 28. dubna k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 290: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 290/5 v následujícím pořadí:"

Návrh na zamítnutí návrhu zákona jsme již hlasovali.

Návrhy úprav podle § 95 odst. 2 přednesené ve třetím čtení nebyly načteny.

Pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích v pořadí B5, B2, B4, dále A ve znění případně přijatých B5, B2 a B4. Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, nebudou hlasovatelné B1 a B3. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o B1, o B3 a na závěr hlasování o návrhu zákona jako celku.

"III. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru. A 4. Pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh procedury jsme slyšeli, myslím, že je poměrně jednoduchý.

 

Takže pokud není nějakých výhrad nebo jiných návrhů, já o něm nechám hlasovat. Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 106, je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 136, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh procedury byl přijat a budeme tak podle něj tedy postupovat.

 

Prosím zpravodajku garančního výboru, aby potom přednášela jednotlivé návrhy a sdělila k nim stanovisko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B5, který mění účinnost z 1. ledna 2021 na 1. ledna 2022. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Navrhovatel: Doporučuji.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 107. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 107, je přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B2. Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v tisku 290/4 z usnesení výboru pro sociální politiku a je to návrh, který vyšel vstříc připomínkám vlády a nahradil ztrátu dávek pomoci v hmotné nouzi povinností strhávat z nich pokuty za uvedené přestupky. Doporučující stanovisko výboru garančního.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele? (Navrhovatel: Doporučuji.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 108. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 108, je přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat B4. Je to pozměňovací návrh opět ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v tisku 290/4 z usnesení výboru z 9. září 2020 a je to rozšíření okruhu přestupků, kterých se má navržená právní úprava týkat. Stanovisko: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Navrhovatel: Doporučuji.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 109. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 109, je přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 114, proti 17. I tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat písmeno A ve znění případně přijatých B5, B2 a B4. Komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro sociální politiku konané 9. září 2020, sněmovní tisk 290/4. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko navrhovatele? (Navrhovatel: Doporučuji.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 110. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 110, je přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 18. I tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: A protože byl tento návrh přijat, jsou nehlasovatelné B1 a B3 a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, o všech návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony dle sněmovního tisku 290, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 111, je přihlášeno 140 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 23. (Potlesk v levé polovině sálu.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A pokud nikdo nemá nic dalšího, děkuji zpravodajce a děkuji navrhovateli. Projednávání tohoto tisku končím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP