(13.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

A protože nám zbývá ještě nějaký čas, tak nyní otevřu bod číslo

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení

Mám tady nějaká přednostní práva, nicméně z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, které bych dal slovo hned, jak se situace uklidní. (Hluk v sále.) Upozorňuji také, ve 13.45 hodin máme napevno zařazený bod. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající, já budu skutečně stručná... (Hluk v sále neustává.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Já ještě jednou požádám vaše kolegy v sále o klid. Prosím ty, kteří opouštějí sál, aby tak činili v klidu. Ti, kteří potřebují vyřešit něco jiného než aktuální sněmovní tisk, aby se také přesunuli do předsálí nebo do jiných místností. (Zvoní pro uklidnění v sále.) Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já budu velmi stručná. Všichni asi víte, o co se jedná. Jedná se o navýšení důchodů o tři stovky nad zákonnou valorizaci. Myslím si, že naprostá většina vážených poslanců a poslankyň je přesvědčena o tom, že to je správný krok. Máme čtvrt hodiny na dokončení druhého čtení, a pokud budeme chtít, tak to stihneme, nebo můžeme pokračovat ve středu ráno tak, jak mám tu informaci. Takže vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, poprosím o vyslání tohoto návrhu, který je důležitý pro tři miliony lidí, pro téměř tři miliony lidí, do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Podotknu, že druhé čtení je možné obecně probírat po druhé hodině. Samozřejmě záleží, jestli na to bude vůle v sále.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Výbor usnesení nepředložil. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, poslankyně Lenka Dražilová, a informovala nás o projednání návrhu, případné pozměňovací návrh odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Já se také omezím velmi krátce na to, o čem návrh zákona je, všichni víme, a já za výbor pro sociální politiku sděluji, že tento dosud jako garanční výbor návrh zákona neprojednal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je několik přihlášek, a pak zde mám nějaká přednostní práva. Takže v pořadí nyní prosím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který přednese stanovisko poslaneckého klubu České pirátské strany. Poté se připraví paní poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně představit pozměňovací návrh, který jsme podali k tomuto tisku. Je to návrh na takzvanou dotační vratku důchodcům ve výši 1 000 korun pro každého důchodce, a financování je zajištěno skrze zajištění reálné vymahatelnosti zákona o střetu zájmů.

Všichni víme, že tenhle zákon je tady proto, protože budou volby, z toho důvodu se to tady projednává, a my máme za to, že když někdo dělá ve Sněmovně volební kampaň skrz nějaké návrhy, tak je namístě, aby ji financoval ze svého. Právě proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády. Myslíme si, že to je správné, že ve chvíli, kdy je tady návrh, který je reálně jenom volební kampaň, tak má být zajištěno, že tedy ten, kdo tu kampaň dělá, ji taky zaplatí, a ze svého. Takže navrhujeme tento princip takzvané dotační vratky 1 000 korun pro každého důchodce z dotací, které se nevyplatí společnosti Agrofert.

A současně bych rád podotkl ještě druhou věc. Tento návrh je další z takových návrhů, které se snaží ukázat, jak je ta vláda strašně hodná, ale problém je v tom, že se vláda vykašlala na řešení toho problému do budoucna. Nemáme žádný návrh důchodové reformy, důchodový systém je neudržitelný. Opakovaně nás varuje Národní rozpočtová rada, že pokud budeme pokračovat v nastoleném trendu, tak důchody do budoucna prostě budou v poměru k reálné mzdě neustále klesat, protože jinak to ze státní rozpočtu neufinancujeme. A tyto závažné problémy se neřeší. Místo toho se řeší jenom návrhy, které mají za cíl získat nějaké volební preference.

Jsme přesvědčeni, že je správné zvyšovat důchody, proto také plně podporujeme zákonnou valorizaci 450 korun, proto také plně slibujeme, že na valorizační schéma nesáhneme, celé příští volební období jsme se zavázali v našem volebním programu společně s hnutím Starostové dodržovat zákonnou valorizaci, takže důchody budou růst i za vlády Pirátů, nicméně upozorňujeme na to, že je potřeba řešit udržitelnost důchodů do budoucna, a pokud mají ty důchody růst, ať to, proboha, není na dluh. Proto navrhujeme dotační vratku 1 000 korun přímo z peněz Agrofertu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy, pokud má paní poslankyně Šafránková vystoupit, může uplatnit své přednostní právo klubu. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro naše hnutí SPD důstojná životní úroveň našich seniorů, invalidů, ale i vdov, vdovců a sirotků je klíčovou programovou prioritou. Proto vždycky podporujeme maximální možné navýšení všech typů důchodu. To platí letos a bude to platit vždycky.

A nyní mi dovolte vás krátce seznámit s pozměňovacím návrhem, který za SPD předkládám a který spočívá v tom, že občanům, jejichž měsíční výše všech důchodů, na které mají nárok, bude i po vládou navrhovaném navýšení pro rok 2022 nižší než 15 000 korun měsíčně, se k této částce jejich důchodů přidá ještě částka 500 korun, maximálně však tím způsobem, aby po tomto námi navrhované navýšení celková výše jejich příjmů ze všech důchodů, na které mají nárok, nepřevyšovala 15 000 a aby tak nebyli poškozeni ti občané, jejichž důchody se pohybují těsně nad hranicí 15 000 korun měsíčně.

Zákonné nastavení valorizace důchodů má progresivní charakter. S rostoucí výší důchodů roste i částka jeho každoročního navýšení. Vůbec tedy neplatí často opakovaná teze, že letos se důchody jejich příjemců zvýší o 750 korun měsíčně. Nikoliv, to platí jen u důchodců s průměrnými a vyššími příjmy. Důchodci s nižšími příjmy dostanou přidáno méně a často mnohem méně. Návrh SPD se snaží tuto dlouhodobou nespravedlnost alespoň částečně kompenzovat a důchodcům s nejnižšími příjmy pomoci dosáhnout důstojné životní úrovně po celoživotní poctivé práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě máme nějaký čas, takže se zeptám pana poslance Ferjenčíka... Dobře, pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě doplnit to, co říká pan kolega Ferjenčík. Náš společný návrh znamená - ta takzvaná dotační vratka 1 000 korun pro seniory má tedy základní cíl jasně ukázat, že této Poslanecké sněmovně jde spíš o peníze pro seniory než peníze než o peníze pro jednoho oligarchu. A je na všech politických stranách, aby si rozmyslely, aby udělaly volbu mezi těmito dvěma příjemci. Ten návrh není vůbec nic nového, protože ta jeho část, která se týká zamezení střetu zájmů, a tedy i zamezení vyvádění peněz do firem, které jsou vlastněny členy vlády, je převzata ze sněmovního tisku ke střetu zájmů, se kterým již vyslovil souhlas, s tímto pozměňovacím návrhem, ústavně-právní výbor, ale od té doby, co s ním ústavně-právní výbor vyslovil souhlas, tak se nepodařilo tento tisk projednat na plénu Poslanecké sněmovny, protože ANO vždycky zamezilo jeho projednávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP