(13.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Já si myslím, že ty rozpočtové zdroje tam skutečně jsou. Když se podíváme na poslední výroční zprávu koncernu Agrofert, jehož skutečným majitelem je předseda vlády Andrej Babiš, tak se bavíme o penězích z dotací investičních pobídek 1,8 miliardy ročně. Tato částka oproti období, kdy nebyl členem vlády, narostla na trojnásobek, čili opravdu došlo k zázračnému zbohatnutí. Kéž by se takhle dařilo hospodařit i s veřejnými prostředky v našem státním rozpočtu.

Návrh, který předkládáme s Mikulášem Ferjenčíkem, je ale i rozpočtově zodpovědný a je to z toho důvodu, že skutečně je lepší seniorům vyplatit jednorázově 1 000 korun než následujících mnoho a mnoho let platit tuto částku 1,8 miliard korun ve prospěch Agrofertu, protože ten jednorázový příspěvek je zkrátka pro státní rozpočet výhodnější než neustále platit dokolečka stejnou částku.

My jsme tady projednávali střet zájmu naposledy, když jsme požádali kontrolní výbor, aby prozkoumal zprávu Evropské komise ke střetu zájmů. Všichni dobře víte, že tato záležitost se už nikdy na plénum Poslanecké sněmovny nedostala, žádné závěry tady z toho prezentovány nebyly, a myslím si, že bychom měli aspoň tímto hlasováním před volbami, když to všichni voliči sledují, ukázat, jaké jsou priority. Zejména to tedy bude na hlasech komunistické strany, takže komunistická strana by se měla vrátit ke svým kořenům, podívat se na Komunistický manifest, jestli se tedy mají podporovat oligarchové z veřejných peněz, anebo jestli to má jít k seniorům, kteří jsou klíčovou cílovou skupinou komunistické strany. (Potlesk z řad Pirátů.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou se hlásí pan místopředseda Filip. Určitě mu dám slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, možná znám o něco lépe než kolega Michálek teorii marxismu a dovolím si říct, že nepotřebuji od nikoho radit, k jakým kořenům se má Komunistická strana Čech a Moravy vrátit. Jsme respektovanou politickou stranou nejen v České republice, ale na celé mezinárodní scéně. A dovolte mi říct, že Komunistická strana Čech a Moravy ví, kdo je jejím voličem, ví, koho má zastupovat, a také ví, na rozdíl od jiných, kteří tady prezentují lecjaké věci za celý český národ, kdo a co odvádí pro tento stát. Nechte si ty rady pro sebe. Jsme v předvolební kampani a já si myslím, že tyto výkřiky do Poslanecké sněmovny patří jedině tak, kdybychom se změnili na restauraci čtvrté cenové kategorie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Předpokládám, že pan místopředseda Filip již nechce uplatnit faktickou poznámku. Mám zde přihlášeného pana poslance Michálka s přednostním právem a pana kolegu Lipavského s faktickou poznámkou. Kolega Lipavský stahuje, takže pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl říct ještě jednu důležitou věc. Pokaždé, když se předkládá do Poslanecké sněmovny návrh, který má výrazné výdaje, výraznou výdajovou stránku, tak bychom vždycky měli říct i to B, to znamená, odkud se ty peníze vezmou. To je jediný seriózní přístup, protože jestli to tak dělat nebudeme, tak za 30 let ty důchodové peníze budou úplně vybrakované, prostě budou biliony v minusu. To tady opravdu nechceme a dopadne to i na dnešní seniory.

Takže vždycky je potřeba říct, z čeho se to zaplatí, mít jasné zdroje. Velkou výhodou toho našeho návrhu, té dotační vratky, je, že skutečně jednoznačně pojmenovává ty zdroje, ze kterých mají dostat senioři příspěvek, a byl bych rád, kdyby to tak bylo i u návrhů, které jsou ostatním předkládány, na změny na přidání 300 korun a podobně. Měly by být jasně pojmenovány zdroje, ze kterých to půjde, a nejenom, že to půjde ze státního rozpočtu, kde to bude na dluh této země a povede to k dalšímu zadlužování. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: (Předsedající si nezapnul mikrofon.) Pardon. Pan poslanec Feranec se hlásí s faktickou poznámkou. Upozorňuji ho, že ve 13.45 máme zařazený pevný bod. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Pane předsedající, jenom krátká reakce na předřečníka. Rozumím tomu, je volební kampaň. Dáváte to dohromady, najednou jste si vzpomněli na důchodce. Doteď jste vždycky říkali, že to jsou předvolební sliby a úplatky a tak dále. Ale když už to nazýváte vratkou, a bavíme se o přímých dotacích na zemědělství, tak musíte říct, komu se ty peníze vrátí. Vrátí se Evropské unii, dostanou je němečtí, francouzští zemědělci. Přesně takhle to je. A jestli je účelem snížit soběstačnost českého zemědělství, tak to je správná cesta. Děkuji. (Potlesk v řadách poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Musím v tuto chvíli zavřít tento bod, protože máme pevně zařazený jiný bod. Poděkuji navrhovatelce a zpravodajce.

S přednostním právem se mezi body hlásí pan předseda Michálek, nicméně bych se rád věnoval pevně zařazenému bodu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Jenom opravdu velmi stručně chci připomenout, abychom si uvedli fakta na pravou míru, že v roce 2018 Piráti podpořili navýšení důchodů - (Výkřiky poslanců ANO: Nelži! Velký neklid v jejich řadách.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, klid v sále.

 

Poslanec Jakub Michálek: - pro seniory tak, aby to bylo projednáváno tady v Poslanecké sněmovně. (Poslanci ANO bouchají do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás musím přerušit, protože v sále není dostatečný klid. V tuto chvíli jsme mezi body. Pan předseda vystupuje s přednostním právem, stejně tak můžou s přednostním právem vystupovat další poslanci nebo členové vlády, kteří jsou nadáni v tuto chvíli přednostním právem. Rozumím tomu, že máme pevně zařazený bod, a rád bych ho projednal, ale pokud v sále nebude klid, tak nebudeme v jednání moct pokračovat vůbec. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím říct, že vás tady asi rozohnil kolega Volný, který tady naposledy zdemoloval stolek, když tady boucháte do těch lavic, které jsou tradičním historickým vybavením tohoto slavného sálu.

Takže připomínám ještě jednou: 2018, Piráti podpořili valorizaci, protože v ekonomice na to byly peníze. A takhle to budeme dělat i do budoucna. Takže tady prosím vás nikdo nepovídejte, že jsme si na to vzpomněli až dneska.

A druhá věc, ty peníze se nevrátí Evropské unii. Peníze z té dotační vratky se vrátí lidem, vrátí se seniorům. (Opětovný neklid v levé a střední části sálu.) A je mnohem lepší, aby ty peníze šly lidem, než aby si je rozdělovali členové vlády, kteří získali lukrativní pozice a vlivové pozice, aby přenastavili všechna dotační schémata. Takže tohle je zásadová politika a to my tady budeme prosazovat. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já otevírám bod

 

45.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové,
Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 695/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, vážení členové a členky vlády, jenom velmi rychle.

Za prvé chci poděkovat, že jsme mohli zařadit tento bod, a že ho tedy můžeme projednat ve druhém čtení. Jenom připomínám, že je to návrh novely zákona o nemocenském pojištění, který má usnadnit život a přístup k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému rodinám, které potkalo to neštěstí, že mají ve svém středu někoho těžce nemocného, nebo dokonce smrtelně nemocného.

Tato novela upravuje tři dávky. Připomínám jenom, protože jsme ve druhém čtení, za prvé u ošetřovného rozšíření okruhu osob, v němž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné, za druhé u dlouhodobého ošetřovného zkracuje dobu pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínku nároku na dávku ze sedmi na čtyři dny zavedením možnosti požádat si o dlouhodobé ošetřovné nejenom v ten den, kdy odchází pacient z nemocnice, ale dává tam další lhůtu, a poslední, nebo předposlední, u těžce nemocných v inkurabilním stavu, to jsou tedy lidé smrtelně nemocní, ruší úplně tuto podmínku hospitalizace. Ještě se tento návrh týká prodloužení otcovské dovolené pro otce, jejichž nově narozené děti zůstávají v nemocnici, protože prostě mají nějakou zdravotní potíž. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP