(17.10 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 8774. Odůvodnění jsem řekla v obecné rozpravě, takže už není potřeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Krejza.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které do systému načetl kolega poslanec Bauer, a to pod čísly 8814 a 8815. Oba byly odůvodněny v obecné rozpravě a samozřejmě i v písemném návrhu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Golasowská byla omluvena, hlásí se ještě pan poslanec Michálek a vidím i pana poslance Ferjenčíka. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, hlásím se k pozměňovacím návrhům 8816, 8844 a 8847, které jsou nahrány v systému a které jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Jsou to ty návrhy, pozměňovací návrhy ke středoškolskému studiu a jeho započtení a odpovídající výši důchodu k odškodnění z důvodu ochranného dohledu a zohlednění v rámci důchodu a doprovodné usnesení, které se týká důchodů představitelů komunistického režimu a jeho obětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tímto hlásím k návrhu 8812, který naleznete v systému. Odůvodňoval jsem ho už v obecné rozpravě, stejně tak je odůvodněn i písemně. Je to ten návrh dotační vratky seniorům ve výši 1 000 korun jednorázově, který předkládám společně s kolegy Michálkem a Farským. O co se jedná, velice stručně: Senioři dostanou tedy 1 000 korun jednorázově a současně se podaří tomto návrhem zfunkčnit zákon o střetu zájmů, který se tady už několik měsíců snažíme zfunkčnit i v jiném tisku, nicméně hnutí ANO to vždycky zablokuje, tak to zkoušíme alespoň touhle cestou.

My obecně podporujeme valorizaci důchodů, podporujeme valorizační schéma a určitě ho budeme držet i příští volební období, což máme i ve volebním programu společně se Starosty. A co se týče zvyšování důchodů nad rámec valorizace, nám jde o to, že nechceme, aby to probíhalo na dluh. Z toho důvodu právě se snažíme najít zdroje, ze kterých se dá takové zvýšení financovat, A v tomto případě se nám je podařilo nalézt. Jde o dotace, které dostávají firmy členů vlády, a myslíme si, že je lepší dát ty peníze důchodcům než oligarchům. Takže z těchto důvodů navrhujeme tuto dotační vratku 1 000 korun pro všechny důchodce včetně invalidních. Předem děkuji za podporu tohoto návrhu 8812.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji A ještě paní poslankyně Pastuchová se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla navrhnout zkrácení pro projednání ve výboru na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže pokud se již nikdo další v podrobné rozpravě nehlásí, podrobnou rozpravu končím. (Gong.) A zeptám se, jestli je ještě zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Není takový zájem.

Svolal jsem kolegy do sálu, protože nyní tedy budeme muset hlasovat o návrhu, který padl. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami, a až dosáhneme dostatečného počtu přihlášených, případně se nám ustálí počet přihlášených, budeme procedurálně hlasovat. Pro kolegy a kolegyně, kteří právě přicházejí, zopakuji, že bylo navrženo zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to na sedm dní. Zatím stále nemáme dostatečnou přítomnost. Už? Už. Tak v tuto chvíli již máme dostatečnou přítomnost.

 

Tedy pro ty, kteří přicházejí ještě nyní, zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 214, je přihlášeno 96 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat, lhůta tedy byla zkrácena.

 

Pokud již nikdo nic dalšího nemá, já končím druhé čtení tohoto návrhu, posuneme se dál.

 

Nyní tedy bod číslo

 

10.
Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové,
Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové
a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1143/ - druhé čtení

Já ho otevřu a pan poslanec se hlásí s přednostním právem za klub ANO. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, já bych se rád vrátil k hlasování 187, kdy pan Výborný zpochybnil hlasování na základě toho, že na sjetině měl pro a sám se zdržel hlasování. Já jsem si vyžádal záznam ze Sněmovny, video, kde zřetelně pan Výborný hlasuje i rukou pro a je to tam vidět na tom záznamu, takže já upozorňuji Sněmovnu na to, že toto předám mandátovému a imunitnímu výboru, aby věrohodnost těchto slov pana Výborného byla buďto zpochybněna, anebo bylo řečeno, že volil správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní budeme pokračovat v jednání. Paní ministryně chce vystoupit také s přednostním právem. Já jí to určitě umožním. Paní ministryně, hlásíte se teď, nebo k tomuto zákonu do rozpravy? (Ministryně signalizuje.) K tomuto zákonu do rozpravy, dobře. Tak v tom případě paní poslankyně Pastuchová jako navrhovatelka má nyní možnost vystoupit.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji vám, vážený pane předsedající. Protože máme na postoupení do třetího čtení opravdu málo času, tak bych moc prosila, abychom to dokázali projednat do 18 hodin, a proto nebudu dlouze vystupovat. Jenom bych chtěla říct, že zákon o sociálních službách - čeká se na něj opravdu, opravdu dlouho. Bohužel nám nebyl předložen. Nebyl předložen, protože na něm nebyla shoda, a tak jsme se skupina poslanců sedmi poslaneckých klubů jali tento zákon navrhnout sami. Vyzobali jsme z toho, když to řeknu, jenom věci, na kterých je opravdu shoda jak s poskytovateli, tak s Asociací krajů, a kladné stanovisko nám k tomu dalo samo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i vláda.

A vlastně po nějaké době, když tento sněmovní tisk ležel nebo byl po prvním čtení, tak jsem ráda, že se přidal ještě jeden poslanecký klub, který se připojil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který já načtu v podrobné rozpravě.

Tímto bych asi tento svůj úvodní vstup ukončila a opravdu prosím všechny, pokud máte jenom trošku vůle k tomu, abychom poskytovatelům a všem v sociálních službách trošku pomohli v tomto volebním období, a věřím, že je to shoda napříč, když nás tam je už podepsáno sedm poslaneckých klubů, abychom zkrátili své vystoupení tak, abychom to stihli. Moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Hájek ruší svoji omluvu.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1143/2 a prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru a informoval nás o projednání na výboru, případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP