(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Máme tady před sebou hlasování o návrhu Marka Bendy, abychom tisky 989 a 973 zařadili dnes po pevně zařazených bodech, to znamená jako osmý a devátý bod.

Rozhodneme v hlasování číslo 229, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 229, přítomen 151 poslanec, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zařadili jsme pevně devět bodů našeho jednání, a ještě než zahájíme první bod dnešního jednání, energetický zákon, jak jsme rozhodli, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Nejdřív ministr zdravotnictví, který se omlouvá od... (Přítomen v sále.) Už ruší omluvu, děkuji. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Roman Sklenák z dnešního jednání, z pracovních důvodů Markéta Adamová Pekarová, z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Pustějovský, Pavel Juříček od 9.30 do 10.30 z naléhavých pracovních důvodů a Zuzana Majerová Zahradníková mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

 

Myslím, že jsme vypořádali všechny body organizačního charakteru. Můžeme se tedy zabývat pevně zařazeným bodem

 

339.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 799/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 14. 7. na současné schůzi. Byla ukončena rozprava a zároveň byla vyčerpána i závěrečná slova. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali, a děkuji jim za to, pan místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního hospodářského výboru, pan poslanec Patrik Nacher. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 799/3, který vám byl doručen 28. května letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 799/4.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O totéž budu žádat pana ministra. Teď tedy pan zpravodaj, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tak je to tady. Po roce a půl se dostáváme k energošmejdům. Mým úkolem už je teď jenom seznámit vás s procedurou a projít hlasováním. Já doufám, že za těmi energošmejdy v České republice uděláme tečku.

Podle usnesení hospodářského výboru vám řeknu, jak budeme hlasovat. Je tam jedna drobná změna, kterou jsme absolvovali už i v hospodářského výboru, jenom není přímo na papíře v usnesení.

Jako první bychom hlasovali o legislativně technických úpravách. To jsou ty tři věci, které jsem tady načetl ve středu.

Poté pozměňovací návrh F1 pana poslance Jurečky, který se týká akumulace, nicméně já to pak vysvětlím až u hlasování, čeho se to týká. V případě, že by prošel, tak jsou nehlasovatelné body A2, A9, A22, A26, A27, A42. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o nich.

Pak budeme hlasovat pozměňovací návrh B1 kolegy Pustějovského. V případě, že projde, jsou nehlasovatelné body v základu áčka, A47, A53.

Jako pátý krok je hlasování B2, opět kolegy Pustějovského. V případě, že projde, je nehlasovatelný A24. Vždycky, když to neprojde, tak pak hlasujeme o tom áčku.

A teď pozor. Pak budeme hlasovat zvlášť o návrhu C3 kolegy Kohoutka a C4 kolegy Kohoutka - zvlášť, nikoli jedním hlasováním, protože se to týká něčeho jiného. V případě, že by prošel C4, tak je nehlasovatelný A39.

Pak už to bude víceméně jednoduché, pak hlasujeme E2 Petra Dolínka, pozměňovací návrhy A1, A3 až A8, A10 až A21, A23, A25, A28 až A38, A40, A41, A43 až A46, A48 až A52 jedním hlasováním, jinými slovy, celé áčko.

A pak už to bude v rychlém sledu E1 Petra Dolínka, C1 Jiřího Kohoutka, C2 Jiřího Kohoutka - to jsou ty propanbutanové lahve, která je totožná s D, takže tam bude jenom jedno hlasování, projde-li, projde-li, neprojde-li, nemá cenu hlasovat podruhé o tomtéž u D.

Pak F2 Mariana Jurečky a pak všechny návrhy pana poslance Víta Rakušana, G1 až G5, pokaždé zvláštním hlasováním.

A na konci návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše připomínky k proceduře hlasování? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o proceduře hlasování v hlasování číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro takto připravenou proceduru hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 230, je 150 přítomných, 132 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Můžeme začít. První je návrh legislativně technických úprav, které jsem tady načetl, a byly tři. Nebudu je tady asi znovu opakovat. V zásadě se jedna týkala rušení nějakého nadbytečného odstavce a další se týkaly úpravy bodů účinnosti vzhledem k pozměňovacím návrhům. My jsme o tom hlasovali nad rámec, protože se to má načítat až ve třetím čtení. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 231, přítomen 151 poslanec, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Další návrh je návrh F1 kolegy Mariana Jurečky. Je to zakotvení ukládání elektřiny, takzvaná akumulace. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 232, ze 151 přítomných pro 48, proti 62. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tím pádem můžeme hlasovat o bodech z áčka hospodářského výboru, což je A2, A9, A22, A26, A27, A42 jedním hlasováním. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 233, ze 150 přítomných 125 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP