(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 245, přítomno 152, pro 49, proti 7. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Patrik Nacher: Dostáváme se k bodu G3, který se týká paragrafu 11, a jde o narovnání právní ochrany u smluv uzavřených jak distančním způsobem, tak těch, které v zastoupení spotřebitele uzavírá zprostředkovatel. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 246, 152 přítomných, pro 51, proti 12. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Patrik Nacher: Předposlední návrh G4, kdy se navrhuje, že může... nebo nemůže vypovědět... při výpovědi nemůže být ten spotřebitel nějak sankcionován ze strany držitele licence. U G4 hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 247, 152 přítomných, 53 pro, proti 4. Návrh nebyl přijat. Poslední z G?

 

Poslanec Patrik Nacher: G5. Je to větší nárok na zprostředkovatele tím, že by měl prokázat finanční předpoklady k zajištění činnosti svého výkonu. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

248. Hlasování číslo 248. 152 přítomných, pro 39, proti 18. Také nebylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Patrik Nacher: Za mě ano, pokud někdo nezaznamenal, že bychom něco vynechali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatelé pozměňovacích návrhů jsou spokojeni, nikoho jsme nevynechali.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 799, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 249... dobře, prohlašuji hlasování číslo 249 za zmatečné a s přednostním právem se hlásí pan předseda Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat před hlasováním. Myslím, že jsme si tady ty věci řekli hodně v rozpravě ve středu, ale přiznám se, po tom hlasování já tady alespoň stručně pár vět musím říct.

Tato vláda v čele s panem premiérem a panem vicepremiérem Havlíčkem jezdí po republice i u našich zahraničních partnerů a ohání se heslem The Country for the Future. A když vezmu programové prohlášení této vlády a najdu si kapitolu, která se týká energetiky, na straně 32 odstavec, tak v tom odstavci - a teď cituji to, co si vláda dala do svých cílů pro toto období: "U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulaci v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací."

Takže ten návrh, který tady byl předložen, který jsem předložil já, který se týkal těch akumulací, naplňoval parametry vládního programového prohlášení, garantoval, že tam nebude žádná další provozní podpora, byl prodiskutováván, byl připravován také i v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, pan ministr k němu nakonec zaujal neutrální stanovisko, ale vládní koalice to nepodpořila.

Mě to moc mrzí, protože Modernizační fond ve svém předžádostním kole přijal přes 1 000 žádostí a více než 60 % projektů v těchto žádostech, které přišly z celé České republiky, počítalo s tím, že by chtěly využít možnost akumulace, především právě v rámci bateriových systémů. Je hrozná škoda, že tato země, kde máme firmy, které tyto bateriové systémy vyrábějí, vyvážejí je, nabízejí chytrá řešení, nemohou svým partnerům říkat: Jsme v zemi, kde technologický pokrok umí také řešit legislativa, která na to reaguje. Toto řešení je ve vládních strategiích a tato Sněmovna měla šanci říci opravdu v duchu toho hesla: Jsme zemí, která umí být zemí budoucnosti. Ale nejsme, bohužel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem ještě místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k množství pozměňovacích návrhů, které jsme hlasovali, které jsme přijímali, žádám o 24 minut přestávky na jednání klubu občanských demokratů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Sejdeme se v 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP