(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání.

Než znovu otevřu přerušený bod, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Hájek dnes mezi 13. a 14. hodinou z rodinných důvodů, omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 10 hodin až do konce jednacího dne a omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes z pracovních důvodů.

A pan poslanec k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jenom pro stenozáznam, v hlasování 232 při kontrole jsem zjistil, že mám "zdržel se", hlasoval jsem pro, ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak kolegy jsem svolal do sálu, již všichni přicházejí, takže myslím, že můžeme pokračovat v přerušeném bodu, což je sněmovní tisk 799, který jsme přerušili po hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Pak si vzal klub ODS přestávku, ale nevím, že by nám chtěli sdělit nějaké stanovisko...

Je zde žádost o odhlášení, já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se svými kartami.

Ještě pro úplnost znovu přečtu návrh usnesení. Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna..."

Pan poslanec ještě.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, protože jsme si brali pauzu na poradu klubu, tak jsem vám chtěl říct stanovisko klubu Občanské demokratické strany. I přesto, že tam neprošly ty akumulace, které tady byly zmiňovány, tak my tento návrh zákona podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo stanovisko. Já tedy... Pan poslanec Nacher ještě, ale...

 

Poslanec Patrik Nacher: Ne, já bych vás chtěl jenom vyzvat, abychom teď už hlasovali o tom zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, ano, já se k tomu chystám, potřebuji přečíst usnesení, potřebuji, aby nechtěl vystoupit nikdo s přednostním právem, a můžeme se na to vrhnout.

 

Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 799, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 250, je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo. Není námitek. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

´

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Pokud nejsou další návrhy, tak tento bod končím. (Poslanec Nacher: Já bych chtěl poděkovat všem. Děkuji.) Končím třetí čtení a budeme pokračovat.

Nyní, jestli dobře vidím, se s přednostním právem hlásí předseda klubu Pirátů, pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě takové malé ohlédnutí za tou včerejší mimořádnou schůzí. Tady byla mimořádná schůze, na které se mělo projednávat zřízení vyšetřovací komise k věcem koronaviru. Je to vážná věc, máme tady desítky tisíc obětí. Měli jsme tady lidi zavřené, některá opatření byla hloupá, zbytečná a tak dále. Všechny nás to obrovsky trápilo a je to téma, kterému se Poslanecká sněmovna mohla a měla věnovat. Také tam byl návrh bodu k projednání, tak abychom se připravili na podzimní situaci, kde víme, co jsme zažili minulý rok, abychom se připravili na znovuotevření škol a tak dále, a probrali tuto závažnou věc. Bohužel v důsledku společného postupu ANO a KSČM, které, ačkoliv měly přítomné poslance v sále, tak se nepřihlásily, snížily tak kvorum a znemožnily projednání záležitostí, které se týkají koronaviru v České republice, věc, která občany obrovsky zajímá. Myslím si, že ten postup byl opravdu neadekvátní.

A dnes, když byla celosněmovní shoda na tom, že se mají projednat dětské skupiny, věc, která se týká 16 000 dětí, když nejsou místa ve školkách, 30 000 rodičů, tak sem přišla nějaká náhradní zákulisní dohoda, že se budou projednávat body, na kterých se domluvilo ANO s komunistickou stranou. Tímto způsobem to podle mě opravdu dělat není možné. Skoro to vypadá, jako kdyby se komunisti domluvili s hnutím ANO, že když přikryjí jeho selhání při řešení koronaviru, dostanou takovouto odměnu. My skutečně nemáme nic proti tomu, aby se projednalo pět týdnů dovolené, ale nejde tímhle způsobem vyjednávat, aby se vyobstruovala mimořádná schůze, kde Poslanecká sněmovna schválila program.

A na takovýto hrubý pytel má přijít hrubá záplata, protože to je opravdu jediné, čemu zde hnutí ANO zjevně rozumí. Takže protože jste znemožnili tu mimořádnou schůzi a způsobili jste tento stav, tak my se o tom musíme na jednání poslaneckého klubu poradit, jak budeme dál postupovat, a žádám o přestávku v době trvání dvou hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Předtím, než byla podána žádost o tuto přestávku, jsem zaznamenal přihlášku pana poslance Jakoba jako místopředsedy klubu TOP 09 a pak pana poslance Kováčika jako předsedy klubu KSČM. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dneska ráno jsme sem všichni šli s tím, že se nám podaří schválit zákon proti energošmejdům, to se nám podařilo, a pak, po dlouhoměsíční diskusi, že se nám podaří zachránit dětské skupiny. Bohužel tady proběhly nějaké jiné dohody, v rámci vládní koalice se ANO přiklonilo ke KSČM místo k ČSSD, nerozumím tomu, a bohužel je zřejmé, že na toto nedojde.

Budu rád, když tento klíčový bod - zákon péči o dítě, tedy ony dětské skupiny - se nám podaří projednat třeba toho třicátého, kdy má být mimořádná schůze. A nyní i pro vaši poradu, ale i my se musíme poradit nad touto vzniklou situací, si beru za klub TOP 09 další hodinu přestávky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan předseda Kováčik. Pak se mi hlásil ještě pan předseda Jurečka, Bartošek, tak nevím... Prosím, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Audiatur et altera pars, tedy budiž slyšena i druhá strana. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám kolegy o klid. (Někteří poslanci odcházejí.) Pokud opouštějí sál, aby tak činili v tichosti, abychom mohli vyslechnout všechny projevy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A hlas té druhé strany, tedy toho, koho obviňujete z nějakého zákulisního jednání, zní, že když si svolám mimořádnou schůzi, tak také přijdu do práce, přihlásím se, jsem tady a makám. A když tady svolavatelé mimořádné schůze nejsou, no tak potom najednou není, kdo by hlasoval. Jako promiňte, není naší vinou, že zhavarovala včera mimořádná schůze, tak jako není naší vinou, že mnohahodinové obstrukce, například důchodů nedávno, také nezněly z lavic ANO a KSČM ani sociální demokracie, ale odněkud úplně odjinud. A já jsem z tohoto místa žádal, aby ty mnohahodinové obstrukce skončily a přistoupilo se k hlasování. A co víc? Mnohatýdenní, mnohaměsíční obstrukce projednání zákoníku práce, tedy projednání obecného nároku všech pracujících lidí na pět týdnů dovolené, právě teď vyvrcholily oněmi přestávkami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP