Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb,
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslanec Ivo Pojezný.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 702/4, který byl doručen dne 16. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 702/6.

Ptám se pana ministra, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení? Nemá zájem.

Otevírám tedy rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rámci rozpravy ve třetím čtení? Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování. (Gong.) Poprosím zpravodaje.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji. Sice jsem se hlásil do rozpravy, ale není to potřeba, můžeme to urychlit. (Předsedající vstupuje do řeči: Omlouvám se. Já jsem se díval vaším směrem, ale neviděl jsem vás. Poprosím vás tedy, abyste nás seznámil s procedurou hlasování.) To nevadí. Dovolte mi krátce vás seznámit s procedurou hlasování, kterou máte před sebou. Touto procedurou se zabýval garanční výbor 23. června tohoto roku pod číslem 321. Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona v následujícím pořadí. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, návrh legislativně technických úprav také nebyl přednesen, takže začneme pozměňovacími návrhy A1 a A2, dále pozměňovacím návrhem B, za čtvrté pozměňovacím návrhem C, za další pozměňovacím návrhem D, za šesté pozměňovacím návrhem A3 a za sedmé na závěr o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu procedury? Opět nikoho v sále nevidím.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat proceduru tak, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 167, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Jak již jsem informoval, návrh legislativně technických úprav nebyl žádný podán, začneme tedy pozměňovacími návrhy A1 a A2. Kdo si pamatuje, jedná se o změnu definice tvaru razítka. Místo kulatého tvaru jak u pečeti, tak u razítka vytvářející otisk měníme na "vytvářející otisk kruhového tvaru". Garanční výbor A1 i A2 doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 46, přihlášeno 168, pro 160, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Razítko bude kruhové, nikoli kulaté. (Potlesk.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Upřesňuji, otisk bude kruhového tvaru. (Smích, potlesk.)

Pozměňovací návrh B nyní budeme hlasovat. Je to návrh pana poslance Hamáčka, oprávněnost užití státního znaku sbory dobrovolných hasičů obcí a podniků, hasiči záchranných sborů podniků a spolky působícími na úseku požární ochrany. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Souhlas.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 47, přihlášeno 169, pro 165, proti nikdo, návrh byl přijat.

Děkuji, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C pana poslance Jelínka a dalších o zachování povinnosti škol vyvěšovat státní vlajku o letních prázdninách. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 48, přihlášeno 169, pro 118, proti 2, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Za další máme pozměňovací návrh D pana poslance Brázdila, oprávněnost užití státního znaku, velkého státního znaku, zdravotnickou záchrannou službou, tak jak to bylo v předchozím bodu u hasičů. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 49, přihlášeno 169, pro 136, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A3, posunutí účinnosti z původně navrženého 1. 1. 2021 na 1. 1. 2022. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 50, přihlášeno 169, pro 166, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Ivo Pojezný: A za další budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 702, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 51, přihlášeno je 168 poslanců, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku a s přednostním právem se hlásí pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já většinou nevystupuji po schválení zákona, nicméně teď udělám výjimku. Vím, že některé pasáže tady vzbudily velké veselí - otisk kulatého tvaru. Ten zákon možná vypadá nedůležitý, ale on díky tomu pozměňováku, který jste přijali, odstraňuje jednu velkou nespravedlnost vůči dobrovolným hasičům, protože oni se opravdu oprávněně cítili ne poškozeni, ale nějak odsunuti tím, že na svých stejnokrojích nemohou mít státní znak České republiky, a já jsem rád, že na poslední chvíli to Poslanecká sněmovna takto napravila. Je to z mého pohledu i jistý výraz díků a uznání za to, co dobrovolní hasiči dělali a dělají. Já jsem souhlasil s návrhem kolegy Brázdila, že to má platit i pro záchranku, nicméně primárně záchranky jsou krajské, tak očekávám, že když tak z jedné strany budou mít státní znak a z druhé strany krajský, ale to už je na nich, jak si to uspořádají. Ale pokud to máme brát jako výraz díků státu, tak to samozřejmě platí i pro záchrannou službu. Moc vám děkuji, že jste tento zákon schválili. Znovu říkám, možná vypadal takový nenápadný, ale velké části lidí jsme udělali dneska radost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Než otevřeme další bod, přečtu omluvu pana poslance Stanislava Grospiče, který se omlouvá mezi šestnáctou a jednadvacátou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslankyně Lenka Kozlová dnes mezi devátou a 14.30 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z odpoledního jednání z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák dnes mezi 9.00 a 9.30 bez udání důvodu.

K hlasování, paní poslankyně? (Hlásí se poslankyně Černochová.) Nemáte přednostní právo, není otevřený bod. Prosím? (Za klub!) Za klub se přednáší stanovisko v rozpravě. Ještě jsem neotevřel bod, tak jestli chvilku vydržíte.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP