Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem

Upozorňuji, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 14. září tohoto roku v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 870/9.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a vítám zde opět také senátora Petra Šilara.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Dne 14. září bylo přerušeno vystoupení poslance Leo Luzara, takže vám, pane poslanče, opět uděluji slovo, abyste mohl pokračovat. Pan poslanec Adamec se hlásí z místa, mám tady dvě faktické poznámky. Jenom připomenu, to je asi ještě z minula, nebo nevím, Olga Richterová a Jan Zahradník, ale to je po tom přerušeném vystoupení. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane senátore, dámy a pánové, já se pokusím v krátkosti navázat na svou včerejší řeč, ale budu již věcný k senátnímu návrhu. Myslím si, že osvětu, kterou jsem provedl v rámci přípravy tohoto materiálu, již opakovat nemusím, a nebudu také zdržovat průběh dnešního dne.

Tato novela 870 proběhla ve velké diskusi v Poslanecké sněmovně hlavně na hospodářském výboru. Byly uspořádány různé semináře, byly uspořádány různé debaty týkající se výstupu a já považuji to, co Poslanecká sněmovna schválila, za docela dobrý kompromis. Nikdo není stoprocentně uspokojen, ale myslelo se asi na všechno to, co je důležité. Všechny obory, které jsou zde v rámci POZE pojmenovány, měly šanci, tu šanci využily a snažily se do tohoto návrhu dát to, co by pomohlo tomuto oboru se posunout dále.

To, co se stalo v Senátu, o to více mě mrzí, protože jsem očekával, že Senát provede minimální úpravy, dokonce u věcí, u kterých jsme si my tady ve Sněmovně nebyli až tak dalece jisti, přesto aby byl možná lepší výklad, aby bylo lepší chápání v rámci zákona. Co se ale vrátilo ze Senátu jako tisk 870, považuji za novou praxi možná Senátu, ale spíše ministerstva, protože ministerstvo vzalo řekl bych komplexní pozměňovací návrh, který se mu nepodařilo připravit v rámci Sněmovny nebo byl v rámci Sněmovny kritizován, a předložilo ho senátorům, aby ho vkomponovali do tohoto zákona. Jedná se mi o transpozici RED II. Je to problém, protože proč potom má Sněmovna tyto zákony projednávat, když vlastně velká změna tohoto zákona jde už ze Senátu, kde ji nemůžeme jakkoliv upravit, pouze zamítnout, nebo schválit? Zákonodárce, když upravoval Ústavu a stanovoval postup schvalování zákonů, dle mého názoru nepočítal s tím, že Senát bude ten první zákonodárný, byť tu možnost má, ale ten zákon v tomto případě takhle není stavěn, aby takovou rozsáhlou změnu provedl.

Proto když se dívám na informaci, kterou jsme ze Senátu k tomuto senátnímu tisku u nás pod číslem 870 dostali, mě napadají otázky - a to otázky, zda opravdu senátoři věří, že se jedná pouze o technickou část transpozice směrnice RED II. Já o tom nejsem přesvědčen, protože my jsme tu debatu měli docela obsáhlou a velkou k této věci v rámci hospodářského výboru, a například debata kolem přimíchávání biopaliv, což bylo téma z pravého rohu Sněmovny, které tam zaznívalo docela energicky, ke kterému jsem se osobně přidal, že se mi to nelíbí, ta úroveň, která tam byla, se tam dostala z druhé strany. Protože už se tam nehovoří o tom přimíchávání jednotlivých, ale v komplexu. Jinými slovy, ministerstvo dosáhlo svého, masivně se v České republice bude přimíchávat, Evropa bude tleskat, ale zákonodárci, aspoň ti, kteří sedí ve Sněmovně, byli obejiti. To považuji za určitou chybu, nebo nechci-li použít, určitý trik, který se podařil ministerstvu v této věci udělat.

Tady bych si možná i pomohl tím, že použiji-li výraz kolegů "my nepokleknem před Evropskou unií", tak tady se senátorům podařilo připravit ten návrh tak, že my vlastně "lehnem před Evropskou unií", protože v rámci takzvané technické transpozice vyřadili rozhodování místního parlamentu, domácího parlamentu o této věci a možnost vůle si určit, jestli opravdu chceme, nebo nechceme přimíchávat, a hlavně v jakém poměru chceme nebo nechceme přimíchávat, jaká kvalitní biopaliva chceme nebo nechceme přimíchávat, jestli chceme ta jednoduchá, první úrovně, řepková a další, anebo ta druhá a následná, nebo syntetická. Ne, stanovila povinnost pro všechny výrobce do určitého roku, že musí. Toto nepovažuji za správné a toto je docela vážný problém, který se tam objevil.

Proto si myslím, že původní sněmovní verze byla lepší a umožní ministerstvu připravit postupně další novelizaci, protože se blíží RED III a budeme muset se s tím vyrovnat. A to není, že teď přijmeme nějaký zákon a potom možná za tři, za čtyři... Ne, já si myslím, že už teď se začíná na ministerstvu připravovat zase novela energetického zákona, která bude muset řešit ty aktuální věci. Proto se mi nelíbí ten návrh, který jde ze Senátu, který jakoby nám neumožňuje rozhodnout si o ryze českých a národních zájmech českých motoristů, českých spotřebitelů, ale nutí nám tuto transpozici, a ještě tímto stylem.

Čili pokud bychom měli hlasovat pro Senát, na rovinu říkám, že si před Evropskou unií leháme, to ani nepoklekáváme. Leháme si před ní a to považuji za chybné, protože bychom se měli umět ozvat a měli bychom si říci, co považujeme do budoucna pro českého motoristu z tohoto pohledu jako dobré a přínosné, a popřípadě jaká paliva preferujeme, abychom také vyslali signál do průmyslu, aby věděl, na která biopaliva se orientovat, a jestli má vůbec cenu v Česku vyrábět syntetická paliva, jestli ten odbyt tady bude a tak dále. Toto by měl být signál, který bychom měli vyslat. Bohužel, senátní vratka toto úplně ubírá a dostává to do roviny jasné direktivy, kterou my jí dokonce odsouhlasíme. Je to vážná výhrada, a proto s tou senátní vratkou nemůžu takhle souhlasit a za klub KSČM říkám, že ji nemůžeme podpořit, protože tady opravdu došlo k obejití Sněmovny a její vůle vyjádřené například hlasováním hospodářského výboru, například hlasováním této Sněmovny.

Něco podobného se týká zdůvodnění, proč jsme vlastně přesvědčováni, že je nutné přijmout senátní verzi. Jedná se o podporu pro teplárníky, kdy je určitá nejistota, ta nejasnost, která byla již ve sněmovní verzi. Přesto tam je podpora, chci upozornit, a je to pouze ve výkladové části, kdy není explicitně stanoveno, ale je tam. Čili ta podpora tam existuje, pouze není explicitně jasně stanovena, ale to není chyba nás zákonodárců, to je chyba předkladatele a možná právního výkladu, anebo možná spíše postupu v rámci vyhlášek, protože toto určuje ne Sněmovna zákonem, ale určuje to vláda svým rozhodnutím, a proto toto používat jako argument, že musíme tu senátní přijmout, považuji za chybné, protože tady bychom převzali zákonnou roli vlády, a hlavně i zodpovědnost za to. A vláda by mohla říct: My nic, my muzikanti, to rozhodli poslanci. To je druhá chyba, kterou vnímám právě v tom předkladu, který tady je a ke kterému jsme přesvědčováni, že senátní verze je lepší. Není lepší! Ano, může jakoby řešit některé problémy, ale lepší určitě není.

A upozorňuji na to: to, co udělali ministerští v rámci těch paliv, v rámci RED II, považuji za obcházení Sněmovny. Není to správné a nelíbí se mi to, proto pro to nemůžu hlasovat, protože by to byl precedens, že velkou novelu zákona, kterou my tady přijmeme, necháme úplně změnit v Senátu, a nemáme možnost jako poslanci už na to reagovat. To není správný postup. Můžeme to odmítnout - k tomu vás vyzývám, abyste nepodpořili senátní verzi, protože právě tady tento postup je jediný, který my můžeme uplatnit, a vrátíme se zpátky k verzi Sněmovny, která má své nedostatky, tomu rozumíme, ale je vyvážená, ale hlavně vyjadřuje názor všech, kteří se zúčastnili na diskusi a hlasování tohoto, než jsme ho poslali do Senátu. A to je pro mě důležitější, protože jsme na tom opravdu hodně pracovali, opravdu jsme na tom hodně diskutovali.

A proto za klub KSČM jasně deklaruji, že jsme připraveni podpořit sněmovní verzi. My jsme ji podpořili už předtím, než šla do Senátu, my ji podpoříme i nyní a naše hlasy tady budou k dispozici, ale s tím, co se stalo v Senátu, prostě nemůžeme souhlasit. A to je to, co bych vám tady chtěl dneska říci. Prostě my si nechceme nejenom pokleknout, my si nechceme ani shrbit hřbet nad tím, co se připravilo, abychom ve všem vyhovovali Evropské unii, byť je to důležité téma, ale bez diskuse to prostě nejde. A tady ta diskuse pro nás znamená pouze ano, nebo ne, a proto my říkáme ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci. Mám zde jednu přihlášku z místa a předtím dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Richterová je přihlášena, pokud má ještě zájem, k faktické poznámce? Nemá zájem. Pan poslanec Zahradník? Pan poslanec Zahradník se blíží k mikrofonu.

Než dorazí, přečtu omluvenku. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák z odpoledního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a omlouvá se paní poslankyně Kovářová od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se chci ve své faktické poznámce vyjádřit ke včerejšímu vystoupení pana poslance Luzara, ve kterém se zmínil o jednání uhelné komise. A tady musím říci, že uhelná komise významnou většinou svých členů schválila doporučení vládě ukončit používání uhlí v ČR v roce 2038. To, že vláda toto doporučení neschválila, nepřijala, ale pouze vzala výstup z jednání uhelné komise na vědomí, považuji za selhání premiéra. Zřejmě má ve vládě nějakou vnitřní opozici složenou z vyznavačů nějakého zeleného světového názoru.

Tady musím říct, že kdybychom skončili s uhlím v některém z těch doporučovaných termínů, které teď zaznívají, tedy třeba v roce 2030 nebo 2033, tak to bude znamenat velké nebezpečí pro naši energetickou bezpečnost. Nejenom že by to znamenalo nárůst cen elektrické energie, ale také dokonce i to, že by v některých obdobích roku nemusela být elektrická energie vůbec k mání, tedy vystavovali bychom se možnému nedostatku energie, tedy energetické chudobě. Samozřejmě náhrada plynem se zmiňuje zprava zleva, to je jasné, ale uvědomme si, že za rok a půl narostla cena plynu na desetinásobek, čili ani ten plyn nemusí být záchranou. Proto bych doporučoval, abychom se reálně vrátili k tomu problému ukončení uhlí, a já věřím, že uhelná komise, která bude pokračovat ve své práci do konce roku, ještě svůj názor potvrdí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní je přihlášen pan poslanec Adamec.

Opět, než mu dám slovo, seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Kolovratník se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a ve čtvrtek a v pátek pak po celý jednací den z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych také řekl pár slov k projednávání této vratky ze Senátu. Já jsem včera dobře poslouchal kolegu Luzara a musím říct, že budu rád, až skončí volby, protože některá prohlášení, která tady padala, mě opravdu dojala. Dneska v tom pokračoval, kdy tady víceméně podsouval Senátu, že se chová nějakým způsobem podivně v tom systému. Já na rozdíl od něj jsem senátorem byl šest let a musím říct, že Senát se chová naprosto správně. Máme dvě komory Parlamentu. Ta diskuse proběhla jak tady ve Sněmovně, tak předpokládám, že podrobná proběhla i v Senátu, a senátoři mají právo nám vrátit ten návrh zákona v podobě, v jaké uznají za vhodné. A není pravda, že by ta diskuse neproběhla. To, že my si dneska máme vybrat mezi špatným návrhem a horším návrhem, na to jsme zvyklí. To tak prostě je, to tak existuje, protože holt bohužel ta situace taková je. Jsme součástí evropského společenství a nějakým způsobem se s tím popasovat musíme.

Co mě zaujalo včera: solární baroni, že kradli ty peníze nebo odváželi si je někam na Bahamy. Prosím vás, to je přesně to, jak se to nemá říkat. To je přesně to, že tady vyčleňujeme určitou skupinu podnikatelů, kterým říkáme, že jsou zloději, a realita je přece úplně někde jinde! Parlament schválil to, jak bude probíhat výkup té elektřiny! Tehdejší parlament! A to, kdo jak hlasoval, to ať si každý srovná se svým svědomím. Já jsem tehdy v Senátu byl proti tomu, ale realita je taková, že tehdejší legislativa prostě umožňovala takovéto chování. Dneska víme, že to dobře nebylo, ale tehdy o tom rozhodovali jiní, kteří tady seděli, a bohužel si to prosadili.

Je to varování, je to memento do budoucna, protože otázka cen energií podle mě bude také ten základ, jak rychle půjde Green Deal na svět, protože tady padalo, že elektřina roste nahoru.

A já řeknu jenom jednu takovou základní věc. Emisní povolenky jako nástroj dekarbonizace nebo tlaku na dekarbonizaci firem podle mě funguje špatně, protože emisní povolenka začínala na 5 eurech za tunu, dneska je na šedesáti a ceny porostou. To je ten problém, který nám zvyšuje cenu energie z klasických zdrojů, a nejedná se jenom o elektrárny, jedná se i o podniky a jedná se o teplárny, které už dneska nejsou schopny tyto ceny platit, a ta cena roste nahoru. A my tady budeme v příštích měsících a letech rozhodovat, jak rychle půjde Green Deal na svět.

Je pravda, že se tady bavíme o uhelné komisi, o konci uhlí, ale prosím vás, Evropská komise to dělá chytře. Ta na to má peníze v tuto chvíli a dotacemi tlačí podnikatelskou sféru do toho, aby přešla na bezuhlíkovou energetiku, a oni budou určovat, kdy to uhlí skončí, ne my. Dneska máte banky, které už vám nedají úvěr na váš podnikatelský záměr, pokud nebude zaručena bezuhlíková energetika.

Řekněme si, jak to je: My tady řešíme něco, co je ovlivněno rozhodnutím z Bruselu, a musíme se s tím popasovat, protože přece naším cílem je, aby naši občané nebyli vystaveni enormnímu tlaku na obrovské platby za energie. To je realita. Prostě to tak je a neříkejme si, že všechno uděláme z větrníků, z těch solárů a takové ty věci a že všichni najednou jásavě přejdou na plyn, který také, mimochodem řekl bych, je kritická surovina podle toho, odkud se dováží a kde ho bereme, za jaké ceny ho bereme, takže všechno toto bude podle mě mít velký vliv na to, jak se ta situace bude vyvíjet dál. To je jenom taková reakce na to, co tady padlo.

A pak bych chtěl říct ještě jednu věc. Víte, my jsme si mohli ušetřit tento bod tady na plénu sněmovny, kdyby se dodržely dohody, které udělali předsedové poslaneckých klubů. Bohužel se tak nestalo. Schválilo se tu něco jiného a skutečně teď jsme podle mě před rozhodnutím, která ta verze bude prospěšnější jak pro naše občany, tak i pro podnikatele, kteří v tomto oboru pracují.

My jsme došli k závěru, že jsme nehlasovali - a možná i z toho titulu, že nebyly vyslyšeny některé naše připomínky právě na jednání hospodářského výboru a poslaneckých klubů - tak jsme se rozhodli, že nakonec vidíme jako menší problém senátní verzi. Děkuji senátorům, že to dali aspoň do této podoby, vůbec jim to nevyčítám, a my podpoříme senátní verzi. Děkuji vám za pozornost, ale argumentujme opravdu tak, jak to je, prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to byla v tuto chvíli poslední a jediná přihláška do rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, a já nikoho nevidím, tak rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Nevidím.

V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Svolal jsem kolegy do sálu. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Ještě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas..." Je zde žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím, prosím příchozí, aby se přihlásili, a znovu tedy přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 870/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 870/9."

Ještě stále vidím, že přicházejí poslanci, tak ještě s hlasováním chvíli posečkám. Přihlaste se, prosím, tedy znovu svými kartami. Ještě stále vidím přicházet poslance. Věřím, že všichni, kteří chtějí být v sále, již v sále jsou.

 

Návrh usnesení jsem přečetl, takže myslím, že je možné zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro senátní verzi? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 83, je přihlášeno 131 poslanců a poslankyň, pro 90, proti 1, návrh byl tedy přijat.

 

Pokud nebudou žádné přepočty - nic takového nevidím. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali. Děkuji vám, tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi a posuneme se dál, což je bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP