(14.20 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Prosím tedy o podporu tohoto návrhu a zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přednostním právem je písemná přihláška paní předsedkyně Pekarové Adamové.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené paní ministryně, páni ministři, vážení paní poslankyně, poslanci, vážení kolegové, mám jednoduchou prosbu a návrh o předřazení nebo zařazení bodu, který by nám nemusel zabrat víc než deset minut našeho času, pokud se shodneme na tom, že k němu nebudeme zbytečně vystupovat. A myslím si, že by si to takovýto návrh zasloužil. Je to návrh zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, který je v systému pod číslem tisku 1249. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Jedná se o návrh zákona, který je navržen v takzvané devadesátce a rozšiřuje významné dny i o odsun okupačních sovětských vojsk. V tomto roce jsme oslavili v červnu už 30. výročí, jedná se o kulaté výročí, je myslím velmi dobré si jej připomínat. Jedná se o faktické ukončení revolučních snah z roku 1989 a myslím si, že bychom měli do našeho zákona dostat - nebo do našich kalendářů dostat - i připomínku nejenom toho, kdy k nám okupační vojska přišla, ale zejména že jsme se jich po mnoha letech a mnoha obětech a škodách, které tady způsobila, také konečně zbavili. A protože to je, řekla bych, nebo pevně věřím a předpokládám, pro většinu demokratů tady ve Sněmovně určitě významná událost a významný den, pojďme si jej připomenout a pojďme ještě tady v tomto volebním období tuto velmi nekonfliktní novelu schválit, poslat do Senátu. Myslím, že nám to skutečně nemusí zabrat víc než těch deset minut času.

Navrhuji tedy, abychom ji zařadili pevně, a to buď hned po všech senátních vratkách, což by tedy záleželo na tom, kdy budou projednány, ale předpokládejme, že dnes to určitě nebude, spíše se tak dá říci asi v pátek, anebo pevně zařadit jako druhý bod v tomto týdnu v pátek na páteční jednání. Jsou tady dva návrhy. Já vás ještě jednou moc prosím o podporu tohoto návrhu, který je předložen poslanci napříč několika poslaneckými kluby a který si myslím, že by nás opravdu neměl nějak významně zdržet. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom prosím zopakovat číslo bodu. Kvůli hluku v sálu jsem vám nerozuměl přesně číslo bodu.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Je to tisk 1249 a číslo bodu tady bohužel poznamenáno nemám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak tisk 1249, stačí. (Poslankyně Pekarová Adamová: To stačí... dobře. Děkuji.) To je prý nový bod, takže budeme hlasovat o zařazení nového bodu a poté o pevném zařazení.

Tak, z místa se s přednostním právem hlásil pan předseda Chvojka, poté pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, mám návrh, se kterým jsem bohužel neuspěl na grémiu této ctěné Sněmovny, tudíž ho zde přednesu na plénu. Já bych prosil o zařazení volebního bodu. Ten bod se jmenuje Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu a já bych poprosil o zařazení tohoto volebního bodu na zítřek, to znamená na středu, na 12.45. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Michálek s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom do programu dnešní schůze zařadili, případně upravili dva základní body, které reagují na upozornění Evropské komise, které obdržela Česká republika, na základě kterého hrozí České republice, že budou pozastaveny dotace ve výši 180 miliard korun pro Českou republiku. Myslím si, že to je nadstranická věc. Evropská komise nás v dopise informovala, že nás upozorňuje, že podle čl. 83 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1303/2013 může komise přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb požadovaných v rámci dotčených programů včetně platby zůstatku po schválení roční účetní závěrky, dokud se nevyřeší otázky uvedené výše a nebude mít dostatečnou jistotu ohledně legality a správnosti výdajů pro dotčený program. Jedná se přitom o záležitosti, které se týkají zjištění Evropské komise a auditu ohledně střetu zájmů. Tato Poslanecká sněmovna projednávala záležitost střetu zájmů v bodě, který máme zařazen na programu jednání jako 171. Každému je zjevné, že pokud nezařadíme tento bod na pevný čas, tak se nikdy nedostaneme k jeho projednání. Ten bod zní Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů. Tento návrh byl přerušen na jednom z minulých jednání Poslanecké sněmovny a do dnešního dne jsme se k té záležitosti nevrátili, ačkoliv auditní zpráva už je nepochybně finální a myslím si, že bychom měli obdržet od vlády informace o tom, jak to bude s unijními penězi, pokud nebude vyřešen střet zájmů, a jaká konkrétní opatření hodlá vláda učinit k tomu, aby předešla střetu zájmů, zejména pokud jde o předsedu vlády. Takže navrhuji, aby se bod 171, Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů, zařadil na čtvrtek po písemných interpelacích.

Dále navrhuji, abychom pevně zařadili sněmovní tisk 956, což je novela zákona o střetu zájmů. Tam nám chybí nějakých deset hlasování, abychom ten zákon prošli ve třetím čtení. Je to velmi důležitý zákon, protože přináší skutečné garance, skutečnou vymahatelnost pravidel, která jsou ve střetu zájmů, která brání tomu, aby prorůstala na jedné straně politika, na druhé straně svět podnikání, médií a podobně. My tady čelíme naprosto bezpochyby největšímu a stále rostoucímu střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše, ať už jde o dotace, které narostly na trojnásobek oproti hodnotě, která byla před volbami, ať už jde o investiční pobídky, jako bylo těch známých sto milionů na toasty, ať už jde o zdravotnictví, kde dochází k tomu, že stále více aktiv přebírá soukromý zdravotnický fond, který je opět vlastněn předsedou vlády Andrejem Babišem, že tam je vyváděna diagnostika z nemocnic, že tam jsou přesouvána různá centra léčby a tak dále, ať už jde o média, kde předseda vlády ovládá skrze svůj holding Agrofert 30 % novinového trhu a dosazuje vlastní lidi do České televize, do Rady Českého rozhlasu, nebo potravinářství, ve kterém spousta škol musela měnit dodavatele, aby měly toho správného dodavatele uzenin, pekařských výrobků a masa, ať už jde o životní prostředí, kde bylo změněno obsazení vedení České inspekce životního prostředí a v důsledku toho Česká inspekce životního prostředí selhala například při vyšetřování kauzy Bečva, nezajistila vzorky, které jsou potřebné k vyšetření té kauzy (Hluk v jednacím sále přetrvává.), ať už jde o justici, ve které byl naprosto patrný nátlak na Pavla Zemana, k obměnění klíčové funkce nejvyššího státního zástupce, který vede soustavu státních zastupitelství, pod kterou je vyšetřování kauzy předsedy vlády, nebo ať už jde o celou strukturu podnikání, spoustu různých podnikatelských struktur, které jsme měli možnost si přečíst v tom slavném deníčku. No a poslední oblast, kterou jsem si do svého seznamu zapsal, je velmi známá problematika biopaliv, kde se hnutí ANO, poslanec hnutí ANO, pokusil v této Poslanecké sněmovně předložit návrh zákona, který by zvýšil cenu pro každého spotřebitele benzinu o dvě koruny za litr. Všichni by museli platit dražší benzin na svých cestách jenom kvůli tomu, aby se tam přimíchávala různá biopaliva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP