(15.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Takže nyní budeme hlasovat o pevném zařazení a tady zazněl nejprve návrh, aby to byl druhý bod dnes. Ale tím pádem, že neprošel ten první, tak asi by bylo logické hlasovat jako první. Takže tento bod jako číslo 1 dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 180, pro 53, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativa je zařadit tento bod v pátek v 10 hodin, navrhovala paní poslankyně.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 180, pro 91, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Tak, dívám se, jestli bude kontrola hlasování, nebo ne při tak těsném výsledku. Nikoho nevidím.

 

Dalším návrhem paní poslankyně byl nový bod s názvem Plošné zrušení roušek. Takže nejprve zařazení. Plošné zrušení roušek, nový bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 179, pro 31, proti 7. Návrh byl zamítnut.

 

Posledním návrhem paní poslankyně Hyťhové je nový bod s názvem Pandemická pohotovost; zařazení nového bodu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 180, pro 62, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Dostáváme se k návrhům pana poslance Lubomíra Volného. Ten navrhuje zařazení nového bodu Odvolání Rady České televize.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 180, pro 6, proti 61. Návrh byl zamítnut.

 

Jako druhý návrh pana poslance Volného je zařazení nového bodu Zpráva vlády České republiky o nárůstu úmrtí mezi seniory v časové souvislosti s vakcinací.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 179, pro 24, proti 46. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Bojko navrhuje, abychom bod 193 týkající se vydání poslance Lubomíra Volného k trestnímu stíhání zařadili jako první bod dnes. To byl první návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 180, pro 3, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativně pan poslanec navrhuje zařadit tento bod 193 jako první zítra, ve středu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 179, pro 3, proti 40. Návrh byl zamítnut.

 

Třetí alternativa: zařadit tento bod 193 v pátek jako první bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 179, pro 4, proti 39. Návrh byl zamítnut.

 

Poslední, co pan poslanec Bojko říkal, že tedy zařadit po pevně zařazených bodech. Bral jsem to tak, že v pátek po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno 179, pro 4, proti 43. I tento návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Luzar navrhl zařadit nový bod Privatizace České pošty.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, přihlášeno 180, pro 52, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Kovářová navrhuje třetí čtení tisku 956, bod 37, o střetu zájmů zařadit jako první bod v bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27, přihlášeno 179, pro 65, proti 3. Návrh byl zamítnut.

 

Alternativně bylo navrženo za bod 22. Tam však už byl zařazen zákon o lobbingu. (Předsedající se obrací na poslankyni Kovářovou do pléna.) Paní poslankyně, jenom se ptám, trváte tedy na tom zařazení za 22, nebo po tom, co už byl zařazen zákon o lobbingu? (Poslankyně Kovářová odpovídá z pléna.) Trváte, aby to bylo po bodu 22.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby bod 37 následoval za bodem 22? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 179, pro 65, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Výborný navrhuje, abychom bod 11, což je zákon, vrácený Senátem, o pedagogických pracovnících, zařadili zítra jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno 180, pro 81, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Pan místopředseda Fiala k hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, k hlasování číslo 21. Já jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP