(18.20 hodin)
(pokračuje Richterová)

A to jsou úpravy, které mají v centru pozornosti pacienta, jsou zaměřené na lidi. Tak jsem jenom chtěla poprosit v rámci tohoto třetího, posledního bodu komentářů k té novele, aby si i v budoucnu ministerstvo a vláda uvědomily, že tímto způsobem se má pracovat, že ta novela má být zacílena opravdu na lidi, ale že jako celek to je nevyužitá příležitost. Mohlo se podařit i třeba odstranit diskriminaci porodních asistentek jakožto vysokoškolsky vzdělaných odbornic, a to v rámci zdravotního pojištění, mohlo se podařit vylepšit řadu dalších věcí, a ty tam bohužel nejsou. Nicméně i přes všechna tato rizika třeba já osobně budu hlasovat pro, protože vím, že na to řada organizací a řada pacientů čeká.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec David Kasal a s přednostním právem je přihlášen pan předseda Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se musím vyjádřit k jedné věci, kterou - vaším prostřednictvím - předřečnice řekla, a to nákladová efektivita. Pokud to tady takhle prezentujete, že to je neprůhledné, tak pak byste měla říct B, jak byste chtěla nákladovou efektivitu dělat u vzácných onemocnění, která se vyskytují 5 na 10 000 obyvatel, to znamená, že se narodí jedno dítě s touto vadou na 2 000 lidí, 2 000 novorozenců, a je jich 8 000, těch vzácných onemocnění! Takže pokud byste to takhle chtěla dělat, tak v životě žádné vzácné onemocnění léčit nebudete. A proto vznikla tato komise, která to má přesně stanovovat a dávat tomu přesné podmínky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek s přednostním právem. Ještě přečtu omluvu. Pan předseda Ivan Bartoš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Snaha o absolutní dokonalost je celoživotní snaha, která pravidelně končí neúspěchem, ale myslím si, že totéž se týká jakýchkoliv zákonů. Tak klub TOP 09 bude hlasovat pro zákon tak, jak odešel ze Senátu včetně pozměňovacích návrhů Senátu. Domníváme se, že je tam řada bodů, které jsou ku prospěchu pacientů, a je potřeba si připomenout jednu věc, jak ten zákon vznikal. Ten zákon vznikal dlouhou dobu a my jsme mohli mít ve zdravotním výboru téměř rok na jeho projednávání. Problém byl ten, že náměstek Vrubel, který byl hlavním autorem toho zákona nebo koordinátorem, pokud to tak mohu nazvat, tak sice nás obcházel, ale pak byl spolu s panem ministrem odvolán. A pak se tam střídali ministři a náměstci, kteří vůbec netušili, co v tom zákoně je, takže ho nebyli schopni na zdravotním výboru ani prezentovat. Nevěděli, jaký je jeho obsah. To znamená, nebýt zdravotního výboru, tak se ten zákon nemohl posunovat v té době vůbec dopředu.

A také si dovolím poznamenat, že o přednostní zařazení, o rychlé projednávání jsem na grémiu, což mně jistě předseda poslaneckého klubu ANO, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Faltýnek potvrdí, žádal já, protože jsem si byl vědom, a byl jsem si vědom se všemi kolegy lékaři ze zdravotního výboru napříč politickým spektrem, že ten zákon sice není dokonalý, ale tak jak řekla, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně Richterová, v mnoha směrech pomáhá pacientům a posunuje problematiku, a já to zúžím na ten § 16, mílovými kroky. Pamatuji si z dob, kdy jsem byl předseda Akademického senátu a potom ve vědecké radě, jak opakovaně si kolegové z center - profesor Štěrba, profesor Majer a další, kamarádi a další přátelé stěžovali na to, v jak problematické jsou situaci, když mají pacienta, který nějakým složitým způsobem získává schválení pojišťovny s nasazením léčby. Ta léčba je nasazena často předtím, než to pojišťovna schválí, pak to pojišťovna odmítá hradit té nemocnici nebo je to hrazeno z paušálu a tyto příběhy, které byly v mnoha případech extrémně smutné a extrémně frustrující pro kohokoliv, kdo dělá nejenom ve zdravotnictví, ale především pro ty pacienty, se opakovaly. A já doufám, že těchto příběhů výrazně ubude, anebo dokonce zmizí. A samozřejmě, ten zákon je vykročením na nějaké cestě. Bezesporu jsou tam věci, které bude možné vylepšit, bezesporu jsou tam věci, které bude potřeba zpřesnit vyhláškami, bezesporu záleží v řadě případů, co se těch komisí týče a tak dále, na konkrétních lidech, kteří v nich sedí, a to bychom se mohli bavit o řadě věcí, které v tom zákoně jsou, nicméně važme si toho, že dneska se nám podařilo schválit snad víc zákonů než za celou dobu, co tady čtyři roky sedíme. Schválili jsme je nekonfliktně a já pevně věřím, že toto bude další z těch zákonů, který drtivou většinou bude v senátním znění schválen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy další přihlášku nemám... Hlásí se pan předseda Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní senátorko, vážení kolegové, já vím, že v tom zákoně je celá řada dobrých věcí, nicméně chtěl jsem se zeptat, protože teď všichni řeší zdražování, jestli je to tedy tak, že součástí toho zákona je i zdražování keramických korunek a můstků o 500 korun. A chtěl jsem se zeptat potom k nějaké metodice těch doplatků na všechny tyhle záležitosti, proč je to tak, že pojišťovna doplácí méně peněz tomu, kdo si pořídí kvalitnější produkt, v tomhle případě třeba tu korunku, že na tu kvalitnější keramiku je v podstatě menší dotace, příspěvek pojišťovny, než na méně kvalitní alternativu, třeba z plastu, a jestli je to možné nějakým způsobem řešit v rámci úhradové vyhlášky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani paní senátorka.

S přednostním právem pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pan ministr mě asi neslyšel, tak já mu ten dotaz zopakuji, protože na něj asi zapomněl odpovědět. Takže ještě jednou. Je tady prostě problém s tím, že se všechno zdražuje - 4 %, a vypadá to, že součástí toho zákona je i zdražování keramických korunek a můstků o 500 korun na ten výkon. Chci se zeptat z hlediska systematiky, jestli ty doplatky, které jsou dneska koncipovány tak, že na základní produkt je určitý doplatek a na ten kvalitnější je to, co platí... Příspěvek pojišťovny chci říct. Prostě to, co platí pojišťovna na ten základní produkt, je vyšší než to, co doplácí na kvalitnější produkt, Takže tím pádem to nemotivuje lidi, aby si pořizovali kvalitnější formu své zdravotní péče v případě třeba keramických korunek v porovnání, když to srovnáme s plastovými korunkami.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Není to tak, musím na to reagovat. Ostatně ten zákon prošel Sněmovnou a v zásadě tam se nic nezměnilo v tomto směru ani v Senátu. Celá koncepce změny v oblasti stomatologie cílí na to, že právě bude hrazen kvalitnější materiál jak v oblasti ortodoncie, tak samozřejmě v oblasti náhrad a podobně, která bude k dispozici pacientům. Jde tam více peněz z veřejného zdravotního pojištění na materiál v oblasti stomatologie. Celá ta úprava byla vytvářena ve spolupráci stomatologická komora, zdravotní pojišťovny. Byl na ní jasný konsenzus a naopak to povede ke zkvalitnění péče pro ty, kteří ze zdravotních důvodů potřebují stomatologickou péči, včetně třeba právě ortodoncie, kvalitnější materiály v této oblasti a podobně tam, kde jsou pacienti se zdravotními problémy, které musí v rámci stomatologické péče řešit. Takže nemáte pravdu, pane předsedo, naopak celá ta úprava směřuje ke kvalitnější stomatologické péči v České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Podle jednacího řádu byla tímto vystoupením pana ministra znovu otevřena rozprava, proto se musím zeptat, zda se někdo hlásí? Ano, pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji panu ministrovi, že reagoval. Já nijak nezpochybňuji, že ten zákon má bohulibý účel a že skutečně může zkvalitnit rozsah té péče, jenom mě zajímá z hlediska koncepce tedy, pane ministře, vy jste říkal, že nemám pravdu. Čili je to tak, že na kvalitnější alternativy přispěje pojišťovna stejně nebo více toho, co přispívá na ty méně kvalitní alternativy? (Ministr souhlasně přikyvuje.) Protože naši kolegové mi tvrdili opak, takže já jsem jedině rád, pokud to tak je.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Hlásí se někdo do rozpravy? Paní senátorka se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP