(18.30 hodin)

 

Senátorka Alena Dernerová: Já jenom krátce. Ona ta stomatologická péče je velmi drahá a já si myslím, že nikdy nebude placena plně, protože to nejde.

A ještě ohledně těch center duševního zdraví. Mám obavu jenom z toho, abychom jednou neztroskotali díky tomu, že nebude personál, že tam budou chybět lidé, kteří tam budou pracovat, protože psychiatrie je těžce personálně poddimenzována, nejsou adiktologové a podobně. Takže musíme doplnit systém, a potom tedy snad bude fungovat i to, co chceme, aby ta psychiatrie byla zcela funkční. Ale zatím máme absolutní nedostatek psychiatrů jak dětských, tak dospělých.

Takže se budeme modlit, aby to všechno dopadlo dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer a na faktickou poznámku se hlásí pan poslanec David Kasal. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych zareagoval na pana předsedu Michálka. Samozřejmě, co se týká těch cen, tak ty jsou nějakým způsobem domlouvány. A to, co jste se ptal, tak jsou vždycky stejné materiály domlouvány na nějaké úrovni, a pak jsou rozdílné, protože těch materiálů je víc. Není jenom keramická, ale jsou pryskyřice a další materiály. A i podle toho jak ta kvalita toho zpracování, tak se to domlouvá právě se stomatologickou komorou a vším, a ty ceny jsou takhle nastavené. To potom platí pojišťovny.

Ale vždycky se dá základní platba a potom se zohledňuje i materiál. Čili není to tak, jak jste to říkal, a je to samozřejmě víc věcí, které na to mají vliv.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále. Omlouvám se, trošku mám hlasovou indispozici, protože asi jak je ta kampaň, tak asi moc mluvím někde, takže jsem trošku změnil hlas teď, ale jsem to já. Takže nyní tedy, pakliže se nikdo už nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím.

Táži se znova na případná závěrečná slova. Ta už nejsou.

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Mezitím zagonguji. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 992/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 992/7." Já ještě počkám, protože vidím, že dochází poslanci, ještě zagonguji. No, tak asi jsme tady v dostatečném množství.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti žádný. Konstatuji, že jsme přijali návrh zákona ve znění schváleném Senátem.

 

Já tedy děkuji paní senátorce Aleně Dernerové i panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a končím projednávání tohoto tisku.

Máme tady další tisk

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 870/9. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátora Petra Šilara, dobrý den.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o POZE, opět velmi diskutovaná věc, která by nás měla posunout k vyššímu stupni modernizace a dekarbonizace energetiky. Protože jsme o něm zde diskutovali opravdu velmi dlouho, já přeskočím všechna fakta. Pouze bych chtěl poděkovat za diskusi i v rámci Senátu. Bylo to náročné, bylo to o celé řadě kompromisů, ale troufám si tvrdit, že vše, co jsme dohodli, dává smysl, dává hlavu a patu.

Ze všech možných variant, kdy nepochybně každý odejde od stolu a nebude zcela spokojen, jsem nakonec toho názoru, že ta v uvozovkách senátní vratka je verze, která je průchozí a která dává ad jedna určitou možnost těm, kteří férově investovali do fotovoltaiky, se nadechnout a fungovat dále. Současně dělá jasně tlustou čáru za tím, co se ukonalo v letech 2009 a 2009 (2010?), což nás bude stát stamiliardy korun, a současně se dává prostor pro to, abychom podpořili moderní zdroje, abychom podpořili dekarbonizaci, abychom podpořili české teplárenství, protože pokud by toto nenastalo, máme velký problém a od příštího roku bychom nemohli efektivními nástroji tuto klíčovou oblast podpořit.

Když říkám klíčovou oblast energetiky, tak tím chci říct, že se jedná o 1,7 milionu domácností, 3,5 milionu obyvatel, kterým musíme zabezpečit teplo za dostupné ceny, kterým musíme zabezpečit, aby měli stabilní zdroj energie, a kterým musíme toto zabezpečit na delší dobu, a to umožňuje právě tento zákon. Takže doporučuji, aby se vratka ze Senátu přijala, a má naši plnou podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Omlouvá se paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Petr Šilar. Pane senátore, prosím.

 

Senátor Petr Šilar: Děkuji. Přeji vám všem hezký podvečer, pane předsedající, kolegové, poslanci, poslankyně. Myslím, že u tohoto návrhu zákona, jak řekl pan ministr, jsme v Senátu opravdu splnili tu úlohu Senátu, tak jak by měla být. To znamená, že se nám tam podařilo opravit některé nesrovnalosti, které tady byly v tom čtení a v tom návrhu, který přišel ze Sněmovny, a chtěl bych zdůraznit především, že nejdůležitější byla právě dohoda o stanovení vnitřního výnosového procenta v intervalu na 8,4 až 10,6 s tím, že tuto konkrétní výši rozhodne potom vláda svým nařízením.

Druhá věc, kterou tady zmínil také pan ministr, je, že jsme dali možnost poskytnutí transformační podpory pro teplárny od roku 2021, a také, že jste sjednali dobu podpory pro rekonstruované malé vodní elektrárny. Myslím, že i technická část transpozice směrnice o obnovitelných zdrojích, takzvaný RED II, velice složitý tisk, že byl u nás pečlivě prostudován a byly tam přijaty některé změny, které byly především legislativního rázu. Čili jsem velice rád, že tento návrh zde dneska ve Sněmovně mohu předkládat, protože si myslím, že byla odvedena velice slušná práce v Senátu a že došlo k velmi dobrému kompromisu pro všechny zúčastněné, pro všechny strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď se tedy táži také, jestli se k usnesení Senátu chtějí vyjádřit zpravodaj garančního výboru, poslanec Pavel Pustějovský? Ne, nemáte zájem. A zpravodaj zemědělského výboru poslanec David Pražák? Ne, není zájem.

Takže otevírám rozpravu, mám tady jednoho přihlášeného a je to pan poslanec Petr Třešňák. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký večer. Nebudu dlouze zdržovat, jenom krátce k té senátní verzi. Senát tam skutečně mnoho věcí opravil. Co je za nás rozhodně pozitivní, tak je to rozšíření aukčního mechanismu na všechny typy zdrojů včetně fotovoltaik, protože to do budoucna skutečně může přinést úspory právě v subvencích do obnovitelných zdrojů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP