(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, toto je velmi důležitý zákon pro Policii České republiky, proto jsem velmi stál o to, abychom ho ještě v tomto volebním období projednali. Možná na vysvětlenou: Ministerstvo vnitra připravilo dvě novely, které se týkaly zákona o policii. Jedna byla takzvaná velká novela, byl to tisk 642, a potom tato novela, kde se vlastně řešilo v principu hlavně vymáhání nedoplatků pokut za dopravní přestupky, kdy se vlastně zavádí novum, kdy po propojení databází policie a Celní správy bude policista při silniční kontrole schopen za prvé zjistit, zda řidič nemá nějaký nedoplatek za minulé přestupky, a pokud tomu tak bude, samozřejmě vyzve toho řidiče k uhrazení všech nedoplatků. A pokud on takto neučiní, policista bude oprávněn vozidlo znehybnit buď nasazením takzvané botičky, nebo odejmutím registračních značek, což je velmi zásadní změna. My máme zkušenosti z provozu takové, že zejména zahraniční řidiči kamionové dopravy velmi často neplatí pokuty, prostě ignorují udělenou pokutu a spoléhají na to, že se jim nic nestane. Ve chvíli, kdy za prvé policista bude schopen říci, jaká je celková výše dluhu a požadovat jeho uhrazení, a bude mít současně velmi silný nástroj, jak přesvědčit řidiče, že je opravdu dobré pokutu zaplatit, to znamená, pokud nezaplatí, budou mu odňaty registrační značky, tak se podle mě razantním způsobem za prvé zvýší respekt tohoto druhu řidičů vůči Policii České republiky a současně se také zvýší vymahatelnost pokut.

Takže to byl původní záměr tohoto zákona. Poté, co se ukázalo, že tu velkou novelu nebudeme schopni stihnout, tak chci poděkovat výboru pro bezpečnost, který se soustředil na to, aby vytvořil komplexní pozměňovací návrh k tomuto tisku a převzal do něj klíčové části právě té velké novely. Říkám klíčové, ale nekontroverzní, protože tam samozřejmě nás čeká velká diskuse o některých bodech, a výbor se z mého pohledu velmi citlivě dohodl na tom, co je potřebné a co není kontroverzní, a to předložil jako pozměňovací návrh. V tom velkém tisku se původně jednalo i o věcech jako zpravodajské informace jako důkaz, citlivé údaje pro boj proti terorismu, což samozřejmě z pohledu policie a Ministerstva vnitra by bylo žádoucí, ale už vlastně od začátku to tady vzbuzovalo velké kontroverze - takže toto v tom tisku není a je tam pouze pozměňovací návrh výboru, který, znovu říkám, vychází z nějakého konsenzu.

Takže tento návrh byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Jak jsem říkal, umožňuje policii přistoupit do evidence nedoplatků orgánů Celní správy. Umožňuje tedy zadržení registrační značky nebo nasazení botičky v případě, že zjištěný nedoplatek nebude uhrazen. Týká se to nedoplatků na pravomocných pokutách za dopravní přestupky. Pak tam přišel komplexní pozměňovací návrh další, který podobné oprávnění přisuzuje i strážníkům obecní policie, nicméně u nedoplatků za dopravní přestupky spáchané na území obce.

Naším cílem je samozřejmě zvýšit bezpečnost silničního provozu, ochránit život a zdraví účastníků silničního provozu a zvýšit vymahatelnost práva. Předpokládáme samozřejmě také vyšší míru dodržování pravidel silničního provozu, což je mimochodem prioritou vládou schválené Národní strategie BESIP do roku 2030.

Tento návrh byl podpořen i Radou vlády pro bezpečnost silničního provozu a schválení velkého komplexního pozměňovacího návrhu z výboru zajistí novelizaci zastaralých či již překonaných ustanovení zákona o policii a poskytuje důležitý právní podklad pro zefektivnění policejních postupů, zejména ve vztahu k moderním bezpečnostním hrozbám, jako je terorismus, kyberkriminalita, bezpilotní prostředky, ochrana exponovaných osob.

Takže tolik asi úvodem. Já jsem se už víceméně vyjádřil k pozměňovacím návrhům, to znamená, co se týká výboru pro bezpečnost, tam jsem už děkoval, tak klidně poděkuji ještě jednou - ten já podporuji.

A pak je tady kolega Benda se svou novelou trestního řádu. Samozřejmě chápu, že ta materie je závažná, a jenom doufám, že kolega Benda tímhle nezajistí zhroucení tohoto zákona v Senátu. Já jsem s panem kolegou Bendou několikrát mluvil, on mě ujistil, že to problém v Senátu nebude, tak mu chci věřit, ale jenom chci říct, že pokud by toto spadlo pod stůl v Senátu kvůli přílepku, tak by mě to strašně mrzelo a určitě by to strašně mrzelo všechny ty, kteří už počítají s tím, že nový zákon o policii bude platit a že budou platit všechny v uvozovkách výhody toho zákona, o kterých jsem tady hovořil. Ale to je spíš asi na umění vyjednávat pana kolegy Bendy, který mi slíbil, že pro to udělá maximum. Ale tuhle obavu mám, tak jsem ji tady musel říci na mikrofon. Takže tolik z mojí strany úvodem a prosím o podporu tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Jiří Kobza dnes mezi 10.23 až 11.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Holomčík dnes od 10.15 do 11, také z pracovních důvodů.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil jako první pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr vnitra jako předkladatel materiálu řekl v podstatě to nejdůležitější z toho zákona. Já si vás jako zpravodaj a zároveň jako předseda podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby si dovolím informovat o průběhu projednávání.

Možná někteří, když se podíváte do pozměňovacích návrhů, které jsou pod písmenem A, to jsou pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost - vidíte, kolik jich tam je, budeme navrhovat hlasovat je jedním hlasováním - tak si můžeme říkat, že toho je celkem hodně na jedno hlasování. A já bych vás chtěl informovat o tom, jak probíhala tvorba toho takzvaného komplexního pozměňovacího návrhu.

My se sněmovním tiskem 983, který se týkal v podstatě pouze zadržování nebo zajišťování registračních značek neplatičů pro Celní správu a PČR, jsme si vzali i sněmovní tisk, velkou novelu zákona o Policii České republiky, a sněmovní tisk číslo 642, který zde byl v Poslanecké sněmovně, ale jak zmínil pan ministr, v některých věcech byl řekněme hodně diskutabilní a možná pro některé z nás až nehlasovatelný. I v rámci prvního čtení se zde o tom vedla určitá diskuse. Takže my na základě toho, že jsme cítili potřebu, aby byl projednán, a respektive některé důležité věci, které jsou pro Policii České republiky, a buď zpřesňují některá jednotlivá ustanovení zákona o Policii České republiky, nebo dávají příslušníkům nebo policii jako takové nová oprávnění, viz ve vztahu třeba k dronům, abychom to řekli obecně, ale bezpilotním prostředkům, tak jsme na jednání podvýboru a pak následně i na jednání výboru přistoupili k takové věci, že jsme ze sněmovního tisku 642 vzali novelizační bod po bodu a tam, kde jsme našli, a teď poslouchejte, tu důležitost, absolutní shodu napříč celým podvýborem pro policii a pak následně i výboru pro bezpečnost - to znamená, nenašel se jeden jediný poslanec či poslankyně, kteří by s tím novelizačním bodem měli jakoukoliv výhradu - tak jsme tento bod zařadili do takzvané komplexní novely. A já věřím tomu, že kolegové, kteří pracovali a odpracovali velký kus práce jak v podvýboru pro policii, tak následně i ve výboru pro bezpečnost, dokážou své rozhodnutí přenést i na politický klub, který reprezentují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP