(10.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Takže bych chtěl moc poprosit, abychom ten návrh podpořili, a já opravdu garantuji panu ministrovi, že toto nebude důvodem k případnému vrácení ze Senátu. Udělám pro to, co bude v mých silách. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu poslanci Bendovi. Budeme pokračovat. Jestli mám správnou poznámku, tak se hlásí zpravodaj k vystoupení. Ne, tak v tom případě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl v podstatě podpořit to, co tady říkal pan kolega Benda, protože to, co se nám stalo během pandemie, je, že trestní zákony se vykládaly takovým způsobem, že celé řadě lidí se uložily tresty, které nabyly právní moci, u kterých se následně ale zjistilo, že ty tresty jsou nezákonně dlouhé. A teď jsme se obrátili na paní ministryni spravedlnosti, aby to řešila formou stížnosti pro porušení zákona. Paní ministryně spravedlnosti se podle mého názoru zachovala správně a v té věci činí potřebné kroky, aby došlo k nastolení spravedlnosti, ale bohužel neexistuje procesní forma, jak to udělat efektivně a rychle, protože jde o větší množství osob, kterých se to týká. A skutečně na Nejvyšším soudě mají jednu zasedačku, která k tomu slouží. Pokud by se měla nařizovat ve všech těchto případech veřejná jednání, tak to časově nebude zcela únosné a ti lidé zůstanou ve vězení. Jak nám sdělili zástupci Nejvyššího soudu, tak to znamená, že nebudou dělat půl roku nic jiného než vyřizovat záležitosti, které se týkají těchto stížností pro porušení zákona, a tím pádem - ty stížnosti jsou oprávněné, ale pokud ten režim necháme tak, jak je - oddálíme spravedlnost pro všechny, kteří tam mají dovolání. Ty lhůty se prodlouží a všechna dovolací řízení na Nejvyšším soudu budou stát kvůli vyřizování stížností pro porušení zákona.

Takže já jsem opravdu byl velmi na vážkách, jestli vyřešit tuto situaci, která je mimořádná v důsledku pandemie a v důsledku změny, která nastala v judikatuře, i zákona, který jsme tady schválili - protože to bylo jedno z ustanovení pandemického zákona, který řeší tuto situaci, které se nám tam podařilo prosadit - a na druhé straně samozřejmě ta ústavní hodnota čistoty legislativního procesu, kterou tady určitě všichni chceme chránit. Já jsem se rozhodl, že v tomto konkrétním případě je zkrátka potřeba napravit tuto velkou nespravedlnost, která se stala, a věřím, že v Senátu i případně při přezkumu tato mimořádná situace bude vzata v potaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Michálkovi. Nyní mám faktickou poznámku Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom hlavně pro své kolegyně a kolegy v klubu. Přiznám se, že jsem přehlédla tuto otázku, když jsme projednávali návrhy zákonů, třetí čtení v poslaneckém klubu. Je to moje chyba, přiznávám se k tomu. Připojuji se k těm, kteří tady plédují pro to, abychom tento bohužel - a jsem ráda, že to pan poslanec Benda vaším prostřednictvím otevřeně přiznal - čistý přílepek, dá se říci přílepek nebo novela v nouzovém stavu, schválili, protože jinak opravdu hrozí zahlcení Nejvyššího soudu. Jde tady o ryzí formu projednání, nic na právech těch, o kterých se bude jednat, se nezkrátí, naopak nebudou tak dlouho někteří ve výkonu trestu odnětí svobody. A vy víte, že máme zahlcené věznice, stojí nás to jako daňové poplatníky příliš mnoho, čili i ta fiskální spravedlnost bude naplněna.

Řešíme tady na poslední chvíli něco, co jsme měli vyřešit jinak, třeba tou devadesátkou. Chápu naprosto pana ministra vnitra, ale apelovala bych na to, aby vyšel (vstříc) ministryni spravedlnosti, která podává řadu stížností pro porušení zákona, které Nejvyšší soud nestačí projednávat a nebude stačit projednávat, a tím ta dovolání, která by měla být projednána jako jiný mimořádný opravný prostředek, budou ležet na stole a spravedlnosti opravdu fakticky nebude učiněno zadost.

Takže jestli to jenom trošku lze zamhouřit obě dvě oči, říci si, je to výjimečný přílepek generovaný tím, co jsme si všichni prožili, nouzovým stavem, tak bych pro to plédovala. Ještě jednou se omlouvám, že jsem na to na našem poslaneckém klubu včas neupozornila, a děkuji také za shovívavost, protože jsem zřejmě překročila tu dvouminutovou dobu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Už jsem vás chtěl upozornit, paní poslankyně, ale bylo to v nějakých mezích. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy... Hlásí se tedy zpravodaj, ještě v rozpravě stále. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Já už budu velmi krátký. Znova říkám, obsahově souhlasím, ale vzhledem k tomu, že jsem jak členem nebo místopředsedou výboru pro bezpečnost, tak členem ústavně-právního výboru společně s panem předsedou Bendou, tak za tu čistotu legislativního procesu, o které my tak často hovoříme, a už vůbec Senát jako takový, který se tváří jako ten garant, tak prostě jsem to musel říct, že to je čistý přílepek, který je v rozporu s tím, co máme nálezy Ústavního soudu. A to, že jsme pro něj schopni někdo zajistit výjimku, to je sice krásný, ale čistota legislativního procesu zde v Poslanecké sněmovně by pro nás jako zákonodárce a lidi tvořící zákony měla platit a měla by pro nás být na prvním místě, že bychom se měli snažit, aby čistota legislativního procesu od nás procházela, a ne, že už předem víme, že schvalujeme přílepek, na který ten odkaz je. Takže obsahově ano.

Kdybychom už před těmi skoro dvěma měsíci, když ten přílepek byl do zákona vložen, postupovali podle § 90 odst. 2, a já myslím, že bychom zde našli širokou podporu v podstatě skoro všech členů ústavně-právního výboru, tak jsme to měli dávno za sebou. A já se ptám, proč jsme nešli touhle cestou, proč jsme našli bohužel zákon o Policii ČR? To jsme si mohli najít jakýkoliv zákon - zákon o archivnictví, zákon o zdravotních službách. Prostě je to absolutně mimo! Vezměte si, že teď my tady vedeme diskusi o zákonu o Policii ČR a 90 nebo 95 % času diskutujeme o přílepku, nikoliv obsahově o Policii ČR a o bezpečnostních sborech, kterých se návrh zákona týká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Opakuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ale ještě se hlásí kolega Marek Benda. Ještě než vám dám slovo, pane poslanče, požádám Sněmovnu o klid, protože tady je nesmírný hluk. Chápu, že to některým vadí, že jsme se dostali do určité legislativní nouze, ale prosím ty debaty, které se netýkají zákona o policii, případně konkrétního pozměňovacího návrhu, přenést do předsálí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Přece jenom ještě krátce zareaguji na pana zpravodaje. Ona celá teorie přílepku je taková minimálně sporná. Upřímně řečeno, tisk, který máme před sebou, je nějaký tisk, do kterého je vyňato z úplně jiného vládního návrhu dalších 30 bodů, které jsou tam přidány a které tedy jakoby souvisí s policií, a kdyby Senát chtěl dělat naschvál, tak řekne, tohle všechno jsou také přece věci, které neprošly tím samým procesem. Věřím, že fakt dělat naschvály nebude, a netvařme se, ano, není to k sociálním službám nebo zdravotním službám. Podle mě věci spravedlnosti jsou věci, které souvisí s Policií ČR. Trestní stíhání upřímně řečeno zahajuje Policie ČR, rozhodují orgány činné v trestním řízení, takže se netvařme, že to je něco úplně z jiného soudku. A já si fakt myslím, že dokážeme v Senátu vysvětlit, a udělám pro to vše, že se jedná o věc, která souvisí se spravedlností, je důležitá a pomůže konkrétním lidem, kteří podle mého názoru spíše nespravedlivě dnes tráví čas ve vězení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP